Klub b. pracowników RWE (Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej) 1997-2009-2019

* * *

Komentarz w sprawie artykułu Oktawii Kromer „Polska bez PiS, please!”. Polityczne manifesty na restauracji w Śródmieściu („Gazeta Stołeczna”, 19.01.2022)

W związku z treścią artykułu „Polska bez PiS, please!”. Polityczne manifesty na restauracji w Śródmieściu, autorstwa Oktawii Kromer, opublikowanym w serwisie „Gazety Stołecznej” w dniu 19.01.2022 r. i zawartymi w nim wypowiedziami Stanisława Pruszyńskiego, właściciela restauracji „Radio Café”, informujemy co następuje:

 1. Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego nie prowadzi żadnej działalności w lokalu Radio Café od 2019 roku. Spotkania Klubu RWE (Klubu im. Aliny Perth-Grabowskiej) prowadzonego przez Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, były organizowane w latach 1997-2019 w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia – a nie przez Stanisława Pruszyńskiego, właściciela restauracji mieszczącej się w tym samym lokalu, wynajmowanym z zasobów Miasta Stołecznego Warszawy.

  Pani Oktawia Kromer powołuje się w opublikowanym tekście na informację ze strony internetowej działającej nadal w lokalu restauracji, nie zadając sobie trudu, by sprawdzić, czy informacja ta jest aktualna i nadal odpowiada prawdzie.

  Korzystając z okazji informujemy ponadto, że nie mamy żadnego wpływu na treść napisów umieszczanych obecnie na szybach ww. lokalu, po zaprzestaniu w nim działalności statutowej przez Stowarzyszenie RWE;

 2. Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), wieloletni dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE był w latach 1994-2005, co poczytujemy sobie za zaszczyt, Prezesem Honorowym naszego Stowarzyszenia, liczącego kilkadziesiąt osób zamieszkałych na całym świecie – a nie prezesem Klubu RWE, mieszczącego się przez 22 lata w lokalu, w którym nadal działa restauracja prowadzona przez Stanisława Pruszyńskiego. Jest to istotna różnica, możliwa do zrozumienia nie tylko przez dziennikarzy. Ponadto, większość spotkań organizowanych przez członków naszego Stowarzyszenia w ramach Klubu RWE (Klubu im. Aliny Perth-Grabowskiej) – odbyło się już po śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Aliny Perth-Grabowskiej.

  Nie odpowiada zatem stanowi faktycznemu fragment artykułu Oktawii Kromer: „Główną osobą i prezesem honorowym Klubu był do swojej śmierci w 2005 roku pan Jan Nowak Jeziorański. Klub był bardzo aktywny, kiedy jeszcze żył on, i kiedy żyła pani Alina Grabowska-Perth, wspaniała dziennikarka RWE”;

 3. Stowarzyszenie RWE utraciło zaufanie do Stanisława Pruszyńskiego, co stało się jednym z powodów definitywnego zaprzestania działalności w ramach lokalu, w którym nadal mieści się restauracja Radio Café. Cytowane przez autorkę tekstu słowa: „Teraz spotykamy się już nieregularnie” – nie mają żadnego związku z jakąkolwiek aktywnością Stowarzyszenia RWE, choć mogą być w ten sposób odebrane przez czytelników w kontekście wcześniejszych sformułowań w tekście;

 4. Informacja o zaprzestaniu działalności Stowarzyszenia RWE w lokalu Radio Café została umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia RWE wolnaeuropa.pl w październiku 2020 r., tj. 15 miesięcy przed publikacją Oktawii Kromer – nie było więc szczególnym wyzwaniem sprawdzenie stanu faktycznego przez autorkę, przed publikacją tekstu w „Gazecie Stołecznej”.

  Oto fragment informacji Stowarzyszenia: „Stowarzyszenie definitywnie zakończyło działalność kulturalno-odczytową w lokalu restauracji Radio Café przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, pozostając nadal aktywne w mediach społecznościowych. Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej przestaje istnieć. Po zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje, wiszące na ścianach archiwalia (fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych.”

  To więc, że w lokalu, gdzie mieści się restauracja Stanisława Pruszyńskiego, pozostają wciąż materiały archiwalne naszego Stowarzyszenia, a przed wejściem do lokalu tablica „Klub RWE” – nie oznacza, że mieści się tam nadal Klub naszego Stowarzyszenia.

Wyjaśniamy więc ponownie, że jakiekolwiek obecne powoływanie się przez Stanisława Pruszyńskiego na działalność Stowarzyszenia RWE w instytucjach, firmach, urzędach, redakcjach itp. – jest czynione bez naszej wiedzy i zgody.

Mariusz Kubik
Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE

21 stycznia 2022 r.

* * *

Klub byłych pracowników Rozgłośni Polskiej RWE istniał w Warszawie w latach 1997-2019. Został otwarty 3 maja 1997 r., w 45. rocznicę nadania pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa z Monachium.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Na fotografii m.in. Leszek Perth
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Na fotografii od prawej: ks. Jerzy Galiński, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, Tomasz Jastrun, Anatol Kobyliński
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Na fotografii m.in. ambasador USA Nicholas Rey i prof. Leszek Balcerowicz
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Na fotografii m.in. Jan Nowak-Jeziorański i Maciej Morawski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podczas uroczystości otwarcia głos zabrali: założyciel Rozgłośni i jej pierwszy dyrektor Jan Nowak-Jeziorański, ówczesny ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Nicolas Rey, ówczesny prezes Polskiego Radia Krzysztof Michalski, wieloletni „poufny” współpracownik Rozgłośni prof. Władysław Bartoszewski, ówczesny prezes Wspólnoty Polskiej prof. Andrzej Stelmachowski oraz honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i zarazem członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia, Stefan Bratkowski.

Jan Nowak-Jeziorański podczas inauguracji Klubu RWE naszego Stowarzyszenia
© Fot. Teresa Torańska – Archiwum Mariusza Kubika / mariuszkubik.fr
Egzemplarz „Wojny w eterze” podpisany 3 maja 1997 r., podczas inauguracji ówczesnej warszawskiej siedziby naszego Stowarzyszenia
© Fot. Archiwum Mariusza Kubika / mariuszkubik.fr

Wśród Szanownych Gości znajdowały się między innymi takie osobistości jak: przewodniczący Unii Wolności prof. Leszek Balcerowicz i Unii Pracy poseł Ryszard Bugaj, prof. Bronisław Geremek, senator Alicja Grześkowiak, przyjaciel Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jacek Taylor, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Marcin Święcicki, dyrektor Archiwów Państwowych doc. dr Daria Nałęcz, profesorowie: Andrzej Paczkowski, Jerzy Holzer, Andrzej Ajnenkiel, Antoni Kukliński a także wybitni twórcy – Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, Zofia Rysiówna, pisarze: Marek Nowakowski, Teresa Torańska, Janusz Krasny-Krasiński, Ryszard Matuszewski, Tomasz Łubieński i Tomasz Jastrun, ówczesny prezes Polskiego PEN Clubu Jacek Bocheński i prezes Związku Artystów i Kompozytorów Jan Majdrowicz, ówcześni szefowie (Zarząd) Polskiego Radia, znani dziennikarze jak Tomasz Wołek (redaktor naczelny dziennika „Życie”), Bohdan Tomaszewski, Krystyna Kołodziejczyk („Rzeczpospolita”), Lucjan Kydryński, Konstanty Gebert.

Inauguracja naszego Klubu – Warszawa, 3 maja 1997 r.
Od lewej: Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski

© Fot. Mariusz Kubik / mariuszkubik.fr

Na spotkanie przybyli dawni pracownicy Rozgłośni Polskiej RWE z Monachium, Paryża, Warszawy i Londynu. W części artystycznej wystąpili członkowie legendarnego zespołu jazzowego „Melomani” i Wojciech Młynarski, który opowiedział, jak piosenka pt. Przyjdzie walec i wyrówna spowodowała SB-eckie ataki na niego, gdyż była nadawana przez RWE.

Wojciech Młynarski podczas otwarcia Klubu RWE – 3 maja 1997 r.
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz z zespołem „Melomani” – 3 maja 1997 r.
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wszystkich, którzy zaszczycili uroczystość, nawet nie sposób wymienić. Była to swoista manifestacja sympatii i przyjaźni dla Rozgłośni Polskiej RWE.

Następnie przez kilka miesięcy trwał remont lokalu, który wspólnie z prowadzącym w nim (wyłącznie na własną odpowiedzialność) działalność gastronomiczną panem Stanisławem Pruszyńskim postanowiliśmy nazwać „Radio Café” – dla podkreślenia „radiowego” charakteru lokalu, w którym na ścianach umieściliśmy fotografie i pamiątki z historii RWE. Na ścianach znajdują się też – i cieszą się ogromnym zainteresowaniem gości – antyradiowe karykatury z lat PRL-u.

Koncert Jacka Kaczmarskiego w Stowarzyszeniu RWE. Od lewej: Jacek Kaczmarski, Stefan Bratkowski, Alina Perth-Grabowska
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Pierwszą imprezą zorganizowaną w naszym Klubie było spotkanie z Jackiem Kaczmarskim – najnowsze piosenki – najnowsze książki – ostatnie spotkanie i ostatni koncert w Polsce przed powrotem do Australii.

Jan Nowak-Jeziorański w Klubie RWE

(Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)

W ciągu dziewięciu lat w Klubie RWE zorganizowaliśmy ponad sto debat dotyczących najważniejszych zagadnień transformacji ustrojowej dokonującej się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Gośćmi debat i paneli byli m.in. Leszek Balcerowicz, Władysław Bartoszewski, Jacek Bocheński, Włodzimierz Borodziej, Jerzy Buzek, Mirosław Chojecki, Karl Dedecius, Maciej Drygas, Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Bronisław Geremek, Robert Gliński, Józefa Hennelowa, Jerzy Jedlicki, Jacek Kaczmarski, Ryszard Kaczorowski, Leon Kieres, Witold Kieżun, Jerzy Koźmiński, Marcin Król, Waldemar Kuczyński, Witold Kulesza, Zbigniew Lewicki, Olgierd Łukaszewicz, Paweł Machcewicz, Janusz Maciejewski, Włada Majewska, Tadeusz Mazowiecki, Arnold Mostowicz, ks. Stanisław Musiał, Daria Nałęcz, Jan Nowak-Jeziorański, Andrzej Paczkowski, Julia Pitera, Jerzy Pomianowski, Jan Maria Rokita, Andrzej Rzepliński, Radosław Sikorski, Tomasz Szarota, Bohdan Tomaszewski, Teresa Torańska, Jan Tyszkiewicz, Leopold Unger, Andrzej Wajda, Piotr Wojciechowski, Krystyna Zachwatowicz.

Spotkania te były transmitowane w Programie I Polskiego Radia, na falach którego ukazywał się cykl „Z archiwów RWE” i „Klub RWE”.

ALINA PERTH-GRABOWSKA

*   *   *

Po  wznowieniu działalności Stowarzyszenia w 2009 r. nazwaliśmy to miejsce „Klubem im. redaktor Aliny Perth-Grabowskiej”, składając w ten sposób hołd Jej pamięci i dokonaniom na rzecz Rozgłośni Polskiej RWE oraz Stowarzyszenia.

Spotkania w warszawskim Klubie b. pracowników RWE były organizowane przez Stowarzyszenie do 2019 roku. Po definitywnym zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje archiwalia (wiszące na ścianach fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych.

Aktualnie – gdy większość z nas przebywa poza Polską – zajmujemy się promocją historii RWE i wartości niezależnego dziennikarstwa w mediach społecznościowych, ciesząc się wygodą współczesnych metod tworzenia i udostępniania informacji.

MARIUSZ KUBIK, MACIEJ MORAWSKI

Paryż – Monachium – Warszawa, w październiku 2020 r.

*   *   *

Wybrane spotkania archiwalne, które odbywały się w dawnym Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej w latach 2009-2019:

Spotkanie pt.: „Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975”
Od lewej:  Andrzej Paczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Paweł Machewicz

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Michał Tyszkiewicz i Hanka Ordonówna – biografie równoległe (w 45. rocznicę śmierci hr. Michała Tyszkiewicza)„
Od lewej:  Michał Fogg, Anna Mieszkowska, Zbigniew Rymarz, Michał Pieńkowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

 Spotkanie pt.: „Kościół na łamach paryskiej »Kultury« 1946-2000. Debata przed wizytą papieża Franciszka”
Od lewej:  Ewa Berberyusz, o. Tomasz Dostatni OP, o. Ludwik Wiśniewski OP,
Stefan Frankiewicz, Aleksandra Klich, Adam Michnik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: Leopolda Ungera spacery z »Kulturą«”
Od lewej:  Monika Unger, Krzysztof Pomian, Grażyna Pomian

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z prof. Andrzejem Rzeplińskim – Prezesem Trybunału Konstytucyjnego
Od lewej:  Mariusz Kubik, Andrzej Rzepliński, Jacek Taylor

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Tomaszem Jastrunem i jego twórczością z lat internowania i stanu wojennego
Od lewej:  Mariusz Kubik, Tomasz Jastrun

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Suwerenność: dobrodziejstwo czy przekleństwo Europy? – czyli za co kochamy Jeana Monneta”
Od lewej:  Marek Rostocki, Waldemar Kuczyński, Włodzimierz Cimoszewicz,
Adam D. Rotfeld, Jan Ordyński, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Lechosławem Gawlikowskim i Jego Gośćmi, po ukazaniu się nowej książki pt.: „Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe”
Od lewej:  Anna Mieszkowska, Violetta Wejs-Milewska, Lechosław Gawlikowski,
Maciej Morawski, Teresa Łatyńska, Rafał Habielski, Krzysztof Rutkowski


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim, po ukazaniu się nowej książki pt.: „Przeciw IV Rzeczpospolitej. Publicystyka 2004-2007”
Od lewej:  Michał Szułdrzyński, Waldemar Kuczyński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Morawski 2.0, czyli dziennik w sieci„.
Od lewej: Tadeusz Fredro-Boniecki, Tomasz Łubieński, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Rafał Habielski, Maciej Morawski, Marcin Libicki

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim po ukazaniu się książki pt.: „Havel. Zemsta bezsilnych”
Od lewej: Petr Janyška, Aleksander Kaczorowski, Leszek Engelking

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie w cyklu: „Nasz Jan Nowak-Jeziorański”
Od lewej:  Mariusz Kubik, Andrzej Kotkowski, Andrzej Wajda

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

 Spotkanie pt.: „Awantura emigracyjna czy spór o powojenną Polskę.
Wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski””

Od lewej:  Grzegorz Gauden, Rafał Habielski, Wojciech Sikora,
o. Tomasz Dostatni, Adam Michnik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

 Spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim, po ukazaniu się jego autobiografii pt.:
„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”

Od lewej:  Karol Modzelewski, Andrzej Friszke, Piotr Osęka,
Seweryn Blumsztajn, Jacek Bocheński


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.:
„Alina Pienkowska (1952-2002). Miłość w cieniu polityki”

Od lewej:  Bogdan Borusewicz, Barbara Szczepuła, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Prosto się mówi, jak się wie. Przyjaciele i znajomi o Marku Edelmanie”
Od lewej:  Janina Ochojska, Danuta Przywara, Julia Hartwig, Jacek Bocheński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

Spotkanie z Markiem Tomaszewskim, z okazji 50-lecia debiutu duetu fortepianowego „Marek & Vacek”
Od lewej: Zuzanna Kisielewska, Marek Tomaszewski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Czy literaturze potrzebna jest książka?”
Od lewej: Leszek Szaruga, Jacek Bocheński, Krzysztof Varga, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Skąd w nas Turowicz?”
Od lewej: Witold Bereś, Joanna Podsadecka, Anna Doroszewska, Julia Hartwig, Andrzej Friszke

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.:
„»Listy z Wyspy«,czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)”.

Od lewej: Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Aleksander Jerzy Wieczorkowski (1929-2012)
– dziennikarz, publicysta, przyjaciel”.
Od lewej: Irena Eichler-Wieczorkowska, Ernest Skalski, Andrzej Bratkowski,
Jacek Pałasiński, Magdalena Środa


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Jerzy Stempowski (1893-1969). Powrót niespiesznego przechodnia”.
Od lewej: Piotr Kłoczowski, Jarosław Klejnocki, Jan Zieliński, Marek Zagańczyk


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim.
Od lewej: Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Instytut Literacki i Kultura – historia i teraźniejszość”
Od lewej: Wojciech Sikora, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Teresą Torańską i jej rozmówcami.
Od lewej: Ewa Łętowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Andrzej Heidrich,
Edmund Wnuk-Lipiński, Michał Jagiełło, Teresa Torańska,
o. Ludwik Wiśniewski, Michał Głowiński


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Pół świata – moje!”
Od lewej: Stefan Bratkowski, Waldemar J. Dziak, Wojciech Giełżyński, Maria Otto-Giełżyńska, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Francja po wyborach prezydenckich”
Od lewej: Maciej Morawski, Aleksander Hall, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Mój wiek Aleksandra Wata”
Od lewej: Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Jan Zieliński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana N
owaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Ludwik Rajchman (1881-1965) – życie w służbie ludzkości”
Od lewej: Mariusz Kubik, Marek Krupiński, Stefan Bratkowski,
Andrzej Mencwel, Jacek Marciniak

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Rosja na rozdrożu
(refleksje po wyborach prezydenckich)”.
Od lewej: Janusz Onyszkiewicz, Jadwiga Rogoża,
Adam D. Rotfeld, Sławomir Popowski


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Napisz to Krasiński! – czyli rzeczywistość odkrywana na nowo”.
Od lewej: Iwona Smolka, Janusz Krasiński, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Etos i tożsamość (kilka uwag)”.
Od lewej: Andrzej Nowakowski, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Romanowski


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Szansa czy rozczarowanie? Jak wyciągamy wnioski z przełomowych momentów historii”.
Od lewej: Stefan Bratkowski, Tomasz Łubieński, Andrzej Wielowieyski,
Andrzej Friszke, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Co dalej z reprywatyzacją?”.
Od lewej: Jerzy Mańkowski, Wiesława Rudzka, Krzysztof Łaszkiewicz, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Anka Kowalska – od »Pestki« do »korkowca«”.
Od lewej: Mirosław Chojecki,  Seweryn Blumsztajn, Teresa Bogucka,
Jacek Bocheński, Mariusz Kubik, Krystyna Janda


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Haliną Bortnowską i Krzysztofem Kozłowskim.
Od lewej: Václav Burian, Halina Bortnowska, Krzysztof Kozłowski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Jacek Kuroń – polityk, czy społecznik?”.
Od lewej: Barbara Toruńczyk, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki,
Karol Modzelewski, Andrzej F. Kuroń, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Czy-tajniki? (jak się czyta, kim się jest)”.
Od lewej: Franciszek Maśluszczak, Jan Gondowicz, Leszek Engelking, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Jan Paweł II: wiara-kultura-polityka
(przed beatyfikacją Papieża-Polaka)”.
Od lewej: Dominik Morawski, Maja Komorowska, Jacek Moskwa

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Wieczór jubileuszowy w stulecie urodzin Włady Majewskiej
pt. „Włada Majewska – Od Wesołej Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa”.
Od lewej: Mariusz Kubik, Andrzej Kruczyński (Muzeum Teatralne),
Helena Wiórkiewicz (Muzeum Niepodległości – Kolekcja Leopolis),
Anna Mieszkowska, Bogna Kaniewska, Maciej Morawski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z prof. Mieczysławem Tomalą i Adamem Krzemińskim
pt. „Polska i Niemcy – lekcje dialogu (dwugłos międzypokoleniowy)” .
Od lewej: Mariusz Kubik, Adam Krzemiński, Mieczysław Tomala 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z prof. Ireną Lipowicz
pt. „Czy łatwo jest być w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich?” .
Od lewej: Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z Aleksandrem Smolarem i Adamem Michnikiem – prezentacja książki Aleksandra Smolara „Tabu i niewinność”.
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Andrzej Nowakowski,
Adam Michnik, Aleksander Smolar

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z Haliną Bortnowską –
prezentacja książki Haliny Bortnowskiej i Jolanty Steciuk „Wszystko będzie inaczej”.
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Halina Bortnowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  pt. „Jerzy Giedroyc (w 10. rocznicę śmierci redaktora paryskiej Kultury)”.
Od lewej: Tomasz Jastrun, Zdzisław Kudelski, Jerzy Pomianowski,
Rafał Habielski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  pt. „Gustaw Herling-Grudziński – człowiek pióra, człowiek radia
(wspomnienie w 10. rocznicę śmierci)”.
Od lewej: Konrad W. Tatarowski, Włodzimierz Bolecki, Maja Komorowska, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  pt. „Literacki stan wojenny” –
prezentacja książek: Jacka Bocheńskiego „Stan po zapaści”
oraz Marka Nowakowskiego „Raport o stanie wojennym” i „Notatki z codzienności”.
Od lewej: Mariusz Kubik, Jacek Bocheński, Marek Nowakowski, Leszek Szaruga

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim?”, inaugurujące całoroczne ogólnopolskie obchody 5. rocznicy śmierci „Kuriera z Warszawy”.
Od lewej: Adolf Juzwenko, Władysław Bartoszewski, Stefan Bratkowski, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z prof. Kazimierzem Piotrem Zaleskim (C. Pierre Zaleski) –
wybitnym uczonym mieszkającym we Francji, fizykiem, specjalistą od energii jądrowej,
b. prezesem Międzynarodowej Akademii Energii Jądrowej (INEA) w USA,
obecnie prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji,
zarządzającego Biblioteką Polską w Paryżu.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Kazimierz Piotr Zaleski, Jacek Taylor

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Wieczór urodzinowy (80-lecie) Macieja Morawskiego –
wieloletniego paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej RWE.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Jacek Taylor, Mirosław Chojecki
  

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Jak pamiętamy dziś o rocznicach? 1939 i 1989 rok w polskiej polityce historycznej”
Od lewej: Andrzej K. Kunert, Władysław Bartoszewski, Paweł Machcewicz, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

*    *    *

Niektóre spotkania organizowane przez Alinę Perth-Grabowską w dawnym Klubie RWE w Warszawie, w latach 1995-2006 

Podczas jednego ze spotkań Stowarzyszenia RWE gościem był m.in. ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski (1919-2010)

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*

Pierwszą imprezą Stowarzyszenia zorganizowaną  w naszym Klubie było spotkanie z Jackiem Kaczmarskim pt.: Najnowsze piosenki – najnowsze książki – ostatnie spotkanie i ostatni koncert w Polsce przed powrotem do Australii”.

…a oto niektóre inne imprezy klubowe naszego Stowarzyszenia:

Spotkanie z Władą Majewską, wieloletnią dziennikarką biura Rozgłośni Polskiej RWE w Londynie, autorką wywiadów z brytyjską emigracją niepodległościową. Włada Majewska opowiadała o rozmowach z gen. Marianem Kukielem, z gen. Stanisławem Sosabowskim, z poetą Stanisławem Balińskim, z  prezydentem  Edwardem  Raczyńskim i oczywiście – z Marianem Hemarem. A także: o „Wesołej Lwowskiej Fali”, o dywizji pancernej gen. Stanisława Maczka, o życiu kulturalnym w emigracyjnym Londynie.

*   *   *

„Ogród Angielski nr 1” – autorem tej książki jest Marek Łatyński, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1987 – 1989 a więc w czasach „Okrągłego Stołu”. Na klubowym  spotkaniu przedstawiliśmy też fragmenty wywiadów Marka Łatyńskiego ze Stefanem  Kisielewskim i Józefem Czapskim z taśmoteki dźwiękowej RWE.

*   *   *

Wiersze Ewy Lipskiej czytali: Magdalena Zawadzka i Gustaw Holoubek. Ewa  Lipska współpracowała z Rozgłośnią Polską RWE w latach osiemdziesiątych i nasi lektorzy prezentowali wówczas przed  mikrofonem  jej  poezje, niedostępne w krajowych środkach przekazu.

*   *   *

Spotkanie pt.: „Archiwa polskie  za  granicą”. Gośćmi  Klubu byli: Naczelny Dyrektor Archiwów  Państwowych (gdzie znajdują się obecnie taśmy dżwiękowe audycji RWE) doc.dr hab. Daria Nałęcz oraz Janusz Morkowski, Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu i wicedyrektor wrocławskiego Ossolineum, dr Dobrosława  Platt.

*   *   *

„Oni”. Teresa Torańska zaprezentowała swoje uzupełnione wywiady telewizyjne z prominentami PRL. Na  taśmach video autorka zanotowała wypowiedzi czołowych funkcjonariuszy Polski Ludowej. Torańska – po opublikowaniu w podziemiu książki pt. „Oni” – była gościem Klubu im. Juliusza Mieroszewskiego w Monachium, założonego przez pracowników Rozgłośni Polskiej RWE i działającego tutaj po dziś dzień.

*   *   *

„Sytuacja w środowiskach kombatanckich” – to temat  spotkania z Kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministrem Jackiem Taylorem. Udział w spotkaniu wzięli: Rzecznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Tadeusz Filipkowski oraz wiceminister sprawiedliwości Janusz  Niemcewicz.

*   *   *

Spotkanie z prof. dr hab. Witoldem Kuleszą (Główna Komisja Badania  Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w: Instytucie  Pamięci Narodowej). Prof. Kulesza mówił na temat: „60-lecie wybuchu II wojny światowej – zbrodnie Wehrmachtu w Polsce w  świetle badań Komisji”.

*   *   *

„Druga Wielka Emigracja 1945 – 1990” – to trzytomowe  wydawnictwo, które ukazało się w warszawskiej „Więzi”. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Friszke („Życie polityczne emigracji”), Paweł Machcewicz („Emigracja w polityce międzynarodowej”) i Rafał Habielski („Życie społeczne i  kulturalne  emigracji”). Honorowym gościem spotkania był ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski.

*   *   *

„Dwa życiorysy”. W Klubie RWE odbyła się przedpremierowa prezentacja filmu dokumentalnego o braciach: Piotrze i Pawle Zarembach.

Paweł Zaremba był znakomitym emigracyjnym historykiem, autorem między innymi „Historii Stanów Zjednoczonych”, redaktorem „Orła Białego” w Londynie, redaktorem w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Jego brat Piotr, wybitny urbanista, mieszkał w Polsce, był członkiem partii i bezpośrednio po II wojnie światowej objął stanowisko prezydenta miasta Szczecina. Bracia Zarembowie spotykali się po wojnie w  Salzburgu i w Monachium.

Biografie obu braci, tak bardzo różniące się od siebie, przedstawił historyk dr Andrzej  Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN. W spotkaniu udział wzięli: współautor scenariusza do filmu, Maciej Rayzacher i reżyser Zygmunt Adamski.

*   *   *

30 marca 2000 r. wspólnie z  warszawskim oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie poświęcone 60. rocznicy wywózek Polaków na Sybir i rocznicy zbrodni katyńskiej. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik oraz Marian Jonkajtys – Sybirak, autor wyborów wierszy „Żywa pamięć” i „My, których ocaliłaś”, Czesław Majewski – kompozytor „Marszu Sybiraków” a także inny uczestnik wywózek – Kazimierz Russem – którzy opowiadali o swoich sybirskich przeżyciach.

*   *   *

12 kwietnia 2000 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie z wieloletnim redaktorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Janem Tyszkiewiczem, autorem m.in. radiowych audycji „Rendez-vous o 6.10” czy „Godzina bez kwadransa”. W stanie wojennym Jan Tyszkiewicz prowadził program pt.: „Pomost – telefon do Kraju”, który dla wielu  Polaków za granicą stanowił jedyną formę kontaktu z rodziną w Polsce. Spotkanie to było ilustrowane między innymi fragmentami wywiadów Jana Tyszkiewicza z Arturem Rubinsteinem, prezydentem Edwardem Raczyńskim i alpinistką Wandą Rutkiewicz.

*   *   *

8 maja 2000 r. gościem naszego Klubu był Krzysztof Zanussi a tematem rozmowy: „Obowiązki demokratycznego państwa wobec twórców kultury”.

*   *   *

2 czerwca 2000 r. w Klubie RWE odbyło się otwarte  posiedzenie Rady Etyki Mediów na temat: „Granice wolności słowa”. W panelu  dyskusyjnym uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Magdalena Bajer oraz Członkowie Rady: Józefa Hennelowa i Piotr Wojciechowski. W dyskusji wziął udział Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, prof. Jerzy Jedlicki oraz prezes Polskiego PEN Clubu, prof. Janusz Maciejewski.

*   *   *

Medal Polskiego Radia dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wręczenie medalu przez Prezesa Polskiego Radia Ryszarda Miazka odbyło się podczas uroczystości w Klubie RWE, 21 czerwca 2000 r.

*   *   *

„Obraz Polski w świecie” to temat spotkania z Janem Nowakiem-Jeziorańskim 1 lipca 2000 r. W spotkaniu wzięli udział m.in.: wicepremier Leszek Balcerowicz, minister Władysław Bartoszewski, minister Jacek Taylor, minister Andrzej Przewoźnik, minister Ewa Kulesza, minister Radosław Sikorski, prezes Polskiego PEN Clubu prof. Janusz Maciejewski, prof. Witold Kulesza, prof. Andrzej Paczkowski, Krzysztof Zanussi, Jacek Bocheński.

*   *   *

„Łódź – wspólne miasto Polaków, Niemców i Żydów”. W drugim spotkaniu lipcowym 2000 r. wzięli udział redaktorzy łódzkiego Wydawnictwa „Tygiel Kultury” oraz Prezes Fundacji Pamięci Żydów Łódzkich Arnold Mostowicz a także przedstawiciele władz łódzkich. Wśród obecnych także m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Jolanta Klimowicz-Osmańczyk, Janusz Krasiński, Witold Kulesza, Janusz Maciejewski.

*   *   *

„Więzienia stalinowskie jako miejsce sporu o koncepcję człowieka”. W październiku 2000 r. gościem Klubu RWE był Janusz Krasiński – wybitny prozaik i dramaturg , współpracownik RWE i współzałożyciel naszego Stowarzyszenia, autor powieści poświęconych losom Polaków więzionych w czasach stalinowskich, były więzień Mokotowa, Rawicza i Wronek. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił dr Tomasz Ochinowski z Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie i Instytutu Historii PAN.

*   *   *

30 listopada 2000 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie z Dyrektorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi  Polskiemu w Instytucie Pamięci Narodowej – Zastępcą Prokuratora Generalnego, prof. dr Witoldem  Kuleszą. Temat  spotkania to  kwestia odpowiedzialności prawnej sędziów i  prokuratorów za  zbrodnie sądowe popełnione  w  latach 1944 – 1956. Gościem Klubu był także prof. Dieter Schenk, Profesor Honorowy Uniwersytetu Łódzkiego, emerytowany Dyrektor Federalnego Urzędu Kryminalnego Niemiec, autor m.in. pracy pt. „Polska Poczta w Gdańsku – historia  niemieckiego morderstwa sądowego”. O zadaniach Instytutu Pamięci Narodowej mówił jego Prezes, prof. dr hab. Leon Kieres.

*   *   *

„Czy reforma prawa karnego jest w Polsce rzeczywiście potrzebna?” – taki tytuł  nosiło spotkanie we czwartek 11  stycznia 2001 r. z dr Januszem Kochanowskim (Uniwersytet Warszawski) – członkiem Zespołu do Spraw Nowelizacji Kodeksu Karnego, powołanego przez ministra sprawiedliwości Lecha  Kaczyńskiego.

*   *   *

„Co łączy a co dzieli chrześcijaństwo i judaizm?” – 25 stycznia 2001 r. w  Klubie RWE odbyło się spotkanie z księdzem Stanisławem Musiałem. Jest on m.in. uczestnikiem głośnej dyskusji o obrazie, umieszczonym w katedrze sandomierskiej a przedstawiającym rzekomy żydowski mord rytualny. Wśród gości obecnych na sali byli m.in.: prof. Tomasz Szarota, krytyk literacki i szkolny kolega Jana Nowaka-Jeziorańskiego – Ryszard Matuszewski, pisarz  Jacek Bocheński i wiele innych osób ze świata kultury.

*   *   *

22 lutego 2001 r. gośćmi Klubu byli: rzecznik prasowy RS AWS, poseł Marek Markiewicz oraz poseł AWS, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Tomasz Wełnicki. Gościem honorowym był  wicepremier Janusz Tomaszewski. Na  spotkanie  przybyli między innymi: prezes Polskiego Radia Ryszard  Miazek, członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej Bolesław  Sulik, wiceminister Radosław Sikorski, senator Piotr Andrzejewski i inne osobistości. Temat  rozmowy: projekty zmian w Ustawie o Radiofonii i Telewizji, które mają doprowadzić do odpartyjnienia mediów  publicznych.

*   *   *

5 marca 2001 r. w Klubie RWE odbyło się Spotkanie  z  „Brukselczykiem” czyli Leopoldem Ungerem (Bruksela), który mówił o swojej wieloletniej współpracy z paryską „Kulturą” i z monachijskim Radiem Wolna Europa.

*   *   *

W drugą rocznicę przyjęcia Polski do NATO, 15 marca 2001 r. zaprezentowaliśmy w  Klubie dokumentalny film Krystyny Mokrosińskiej i Gabriela Meretika pt.  „Solidarność – czyli jak zerwaliśmy żelazną kurtynę”. Autorzy chcieli ukazać wkład Polski i Polaków w zburzenie post-jałtańskiego ładu. Film opiera  się na  archiwalnych materiałach telewizyjnych, na  zdjęciach prywatnych i relacjach zagranicznych korespondentów. Film był do tej pory pokazywany tylko w Telewizji Polonia, natomiast TVP 1 i TVP 2 nie wykazały żadnego zainteresowania projekcją tego dokumentu.

*   *   *

5 kwietnia 2001 r. gościem  Klubu  była Minister Ewa Kulesza – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Temat rozmowy: czy istnieje  konflikt  między obowiązującą  zasadą ochrony danych  a wykonywaniem zawodu dziennikarza?

*   *   *

3  maja 2001 r. w rocznicę inauguracji działalności Rozgłośni  Polskiej Radia Wolna  Europa w Monachium (3 maja 1952 r.) w Klubie RWE odbył  się  koncert Jacka  Kaczmarskiego, obchodzącego właśnie 25 – lecie działalności twórczej.

*   *   *

10 maja 2001 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu  Pamięci Narodowej, dr hab. Pawłem Machcewiczem i Dyrektorem Oddziału  Warszawskiego Biura dr  hab. Jerzym Eislerem.

Jakie są zadania Biura? Jakie ma ono programy edukacyjne? Jakie planuje działania medialne? Rozmowy dotyczyły między innymi projektów badawczych: „Procesy i więźniowie polityczni 1944-1956”, „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach” oraz „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Mówiliśmy też o metodach naukowej analizy dokumentów służb specjalnych („Historyk i teczki”).

*   *   *

„Przejrzyste państwo – czyli jak sobie radzić z korupcją” – to temat spotkania z prof. Antonim Kamińskim – wieloletnim prezesem oddziału polskiego Transparency International, dziś Rektorem Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im.Melchiora Wańkowicza. Spotkanie odbyło się 12 września 2001 r. w Klubie RWE.

*   *   *

28 września 2001 r. gościem Klubu RWE był Jan Nowak-Jeziorański. Temat spotkania: „Polska i Ameryka w nowej  sytuacji sojuszniczo – obronnej. Czy Polska jest »koniem trojańskim« USA?”

*   *   *

17 października 2001 r. gościem Klubu RWE był prof. Marcin Król a temat spotkania i naszej rozmowy brzmiał: „Czy Polska jest państwem demokratycznym?”

*   *   *

14 listopada 2001 r. w  Klubie RWE odbyła się uroczystość wręczenia Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Polskich. 

*   *   *

28 listopada 2001 r. dr Janusz Kochanowski z  Instytutu  Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego mówił w Klubie RWE o więzieniach prywatnych i o innych sposobach karania przestępców w  krajach  europejskich. Gośćmi Klubu byli też: Luiza Sałapa – rzeczniczka prasowa Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Kajetan Dubiel – Dyrektor Biura Społeczno-Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

*   *   *

12 grudnia 2001 r., w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, o niedokończonych procesach przestępców  PRL-owskich mówił prof. Witold  Kulesza, Główny Prokurator w Komisji Ścigania Zbrodni Instytutu  Pamięci Narodowej.

*   *   *

24 stycznia 2002 r. gościem Klubu RWE był generał Michał Gutowski, uczestnik kampanii wrześniowej a następnie dowódca II pułku pancernego dywizji generała Stanisława Maczka, olimpijczyk, reprezentujący Polskę  na Olimpiadzie w Berlinie w  1936 roku. Rozmowę z nim poprowadził znany dziennikarz sportowy Bohdan Tomaszewski.

*   *   *

„Czy  sprawa Wypędzonych nadal obciąża stosunki polsko-niemieckie?” – to temat spotkania, które odbyło się 6 marca 2002 r. w Klubie RWE. Gośćmi Klubu byli: profesor Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierz Borodziej, korespondent Süddeutsche Zeitung w Polsce Thomas Urban, współinicjatorka wydania książki „Wypędzeni ze Wschodu”, Renate Stössinger. Fragmenty ksiąźki czytał Olgierd Łukaszewicz.

*   *   *

14 lutego 2002 r. Gościem  Klubu  był Władysław Bartoszewski a temat spotkania: „Radio Wolna  Europa z perspektywy wieloletniego słuchacza  i współpracownika”.

*   *   *

29 kwietnia 2002 r., z okazji 50. rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w Klubie RWE w Warszawie została zaprezentowana książka o atakach propagandy i prasy PRL na Radio Wolna Europa, wydana przez „Ossolineum”. Wśród gości wieczoru byli między  innymi: Jan Nowak-Jeziorański, premier Jerzy Buzek, prezes IPN, prof. Leon Kieres.

*   *   *

3 maja 2002 r., dokładnie w 50 rocznicę nadania pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej RWE z Monachium w Klubie RWE odbyło się spotkanie koleżeńskie z udziałem  m.in. dyrektora Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy, Jacka Bocheńskiego i byłych pracowników Rozgłośni Polskiej RWE. Zaprezentowana została wydana przez Wydawnictwo „Rytm” książka  pt. „Wspomnienia Pracowników RWE”.

*   *   *

„Polska z bliska” – 19 września  2002 r. gościem Klubu był Jan Nowak–Jeziorański, który na stałe powrócił z emigracji do Kraju. Podczas spotkania  prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski wręczył Janowi Nowakowi – Jeziorańskiemu Diamentowy Mikrofon przyznany przez Polskie Radio S.A. Gościem Klubu był podczas tej uroczystości także ambasador amerykański w Polsce, Christopher Hill.

*   *   *

17 października 2002 r. naszym  Gościem był prof. Witold Kieżun – specjalista z zakresu reformy administracji, wybitny publicysta i naukowiec, ekspert ONZ, a temat spotkania: „Jak opanować niepohamowany  rozrost biurokracji  w Polsce?”

*   *   *

24 pażdziernika 2002 r. odbyło się spotkanie pt.: „Miejsce  Polski w  świecie” a naszym gościem był minister spraw zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz. W wieczorze uczestniczył także Jan Nowak – Jeziorański.

*   *   *

„Polska w oczach Niemców” – to temat spotkania z Prezesem Centrum Stosunków  Międzynarodowych, byłym ambasadorem III RP w  Niemczech, Januszem Reiterem, które odbyło się 21 listopada 2002 r.

*   *   *

„Stan wojenny – nierozliczony” – to temat spotkania, które odbyło się 5 grudnia 2002 r. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof.dr Andrzej Paczkowski, mecenas Piotr Andrzejewski, Mecenas Hubert  Izdebki. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dziennikarzy  Polskich a wśród gości obecny był m.in. Prezes IPN, prof.Leon Kieres. Dyskusja dotyczyła dóbr zagrabionych w stanie wojennym.

*   *   *

„Rola stowarzyszeń  twórczych w III RP” – to temat spotkania, które odbyło się w Klubie 19 grudnia 2002 r. Gościem Klubu był Prezes ZASP, Olgierd Łukaszewicz. W panelu dyskusyjnym wzięła udział dr Dorota Ilczuk (UJ), autorka książki pt. „Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim”.

*   *   *

„(Nieco) inna historia cywilizacji” – to tytuł  nowej książki Stefana Bratkowskiego o „przygodach pieniądza, banków i bankierów”, której prezentacja odbyła się w Klubie RWE 20 grudnia 2002 r. Gościem  spotkania był prof. Leszek Balcerowicz, prezes NBP.

*   *   *

W styczniu 2003 r. w Klubie RWE odbyła się premiera – projekcja filmu Macieja Drygasa pt. „Głos nadziei” – o zagłuszaniu programów Rozgłośni Polskiej RWE w czasach PRL oraz spotkanie z reżyserem i ekipą realizatorów. Obecni byli m.in. dyrektor Jan Nowak – Jeziorański, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Witold Kulesza.

*   *   *

„Polska a Stany Zjednoczone i Unia Europejska” – to temat  spotkania z prof. Bronisławem Geremkiem, byłym ministrem spraw zagranicznych RP, które odbyło się 24 kwietnia 2003 r. Obecni byli m.in.: Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, senator Piotr Ł. Andrzejewski, Jacek Bocheński, Janusz  Krasiński, Krystyna Mokrosińska, Waldemar Kuczyński.

*   *   *

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – to temat debaty w Klubie RWE 15 maja 2003 z  udziałem prof. Jerzego Przystawy, prof. Antoniego Kamińskiego i prof. Jana Winieckiego oraz Stefana Bratkowskiego. Współorganizatorem  spotkania był  Ruch „Normalne Państwo”.

*   *   *

Dni Wolnego Słowa – 12 czerwca 2003 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, w 20. rocznicę wydania pierwszych wydawnictw prasy podziemnej zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone współpracy wydawnictw niezależnych w czasach PRL z Radiem  Wolna  Europa. W panelu udział  wzięli: Władysław Bartoszewski, prof. Andrzej Friszke, Stefan Bratkowski i Mirosław Chojecki (założyciel „Nowej”).

*   *   *

„Pułkownik Kukliński – bohater czy zdrajca?” – to temat dyskusji w Klubie RWE, która odbyła się 26 czerwca 2003 r. Udział w  debacie wzięli: autor kilku książek o płk. Kuklińskim i jego misji życiowej Józef Szaniawski, prof. dr hab. Andrzej Rzepliński z Uniwersytetu Warszawskiego i szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 1999-2001 Zbigniew Nowek. Obecnych było wiele znanych osobistości, w tym Prezes IPN, prof. Leon Kieres.

*   *   *

17 lipca 2003 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie z posłem Janem M. Rokitą. Temat spotkania: „Rola Sejmowej Komisji Śledczej w państwie demokratycznym”. Gośćmi Klubu byli m.in.: prezes IPN prof. Leon Kieres, prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz i prezes SDP Krystyna Mokrosińska.

*   *   *

21 sierpnia 2003 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Pomianowskim – redaktorem naczelnym pisma „Nowaja Polsza”, znakomitym tłumaczem Aleksandra Sołżenicyna, publicystą i wieloletnim współpracownikiem paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa.

Prof. Pomianowski wspominał m.in. czas swojej współpracy z Radiem i mówił o kontaktach, jakie mieszkając w Rzymie utrzymywał np. z Tadeuszem Nowakowskim.

*   *   *

11 września 2003 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie z prezeską polskiego oddziału Transparency International, radną Julią Piterą. Temat spotkania: „Korupcja w Polsce. Czy można z nią  walczyć?”

*   *   *

25 września 2003 r. gościem Klubu RWE był Krzysztof Szwedowski, zastępca dyrektora NIK. Rozmowa dotyczyła tematu: „Stan urzędów państwowych i samorządowych w  III RP”.

*   *   *

13 marca 2004 r. Polskie Radio nadało audycję klubową na temat działalności wydawniczej Ośrodka „Karta”, poświęconą materiałom o Radiu Wolna Europa. Udział wzięli – przewodniczący „Karty” Zbigniew Gluza i reżyser filmu o zagłuszaniu RWE – Maciej Drygas.

*   *   *

„Marzec ‘68” – to temat spotkania z udziałem prof. dr. Jerzego Eislera. Spotkanie odbyło się 18 marca 2004 r. a gośćmi byli m.in.: prof. Tomasz Szarota, radna Julia Pitera, prof. Witold Kulesza, prof. Witold Kieżun i inni.

*   *   *

15 kwietnia 2004 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie pt.: „Prawa człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce” z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Andrzeja Zolla.

*   *   *

8 maja 2004 r. nadany został w Polskim Radiu program specjalny  poświęcony pamięci Jacka Kaczmarskiego. Były to fragmenty rozmów, wywiadów i koncertów Kaczmarskiego w Klubie RWE.

*   *   *

20  maja 2004 r. tematem spotkania w Klubie RWE było „Kłamstwo katyńskie”. Dyskusja dotyczyła tego, czy sprawcy będą kiedykolwiek ujawnieni i ukarani. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej Bożena Łojek, mecenas Piotr Andrzejewski, prof. Witold Kulesza (IPN).

*   *   *

17 czerwca 2004 r. aktorzy Teatru  Nowego zaprezentowali fragmenty wierszy i  piosenek Jacka Kaczmarskiego z ostatniego, wydanego już po śmierci Poety zbioru „Tunel”. Słowo wstępne wygłosił redaktor Wydawnictwa, które „Tunel” wydało, komentator i publicysta oraz autor witryny internetowej poświęconej literaturze – Antoni Pawlak.

*   *   *

24 czerwca 2004 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie panelowe na temat: „Media publiczne i ich odbiorcy”. W debacie uczestniczyli: Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski i Dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia, Stanisław Jędrzejewski.

*   *   *

22 lipca 2004 r. odbyło się spotkanie poświęcone problemom kinematografii polskiej i szansom na zrealizowanie filmu o Katyniu. Gośćmi Klubu byli: reżyser Robert Gliński (autor m.in. wielokrotnie nagradzanych filmów: „Cześć Tereska”, „Wszystko, co najważniejsze”, ”Łabędzi śpiew” ,”Niedzielne igraszki”) oraz scenarzystka i  reżyser Dżamila Ankiewicz – autorka m.in. scenariusza do filmu pt. „Sanatorium Gorkiego” i „Śmierć Zygielbojma” (nagroda na 41. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie). W dyskusji wzięła też udział przedstawicielka Ministerstwa Kultury.

*   *   *

Obecny stan stosunków polsko-amerykańskich był tematem spotkania w Klubie RWE 23 września 2004 r. Gościem Klubu był prof.dr hab. Zbigniew Lewicki, dyrektor Centrum Studiów Amerykańskich przy Uniwersytecie Warszawskim. Obecni byli m.in.: prof. Witold Kulesza (IPN), senator Piotr Andrzejewski, redaktor Katarzyna Kołodziejczyk („Rzeczpospolita”), prof. Witold Kieżun i inne osobistości, które w sumie dość krytycznie oceniały obecny stan stosunków Polski i Ameryki.

*   *   *

30  września 2004 r. w Klubie RWE odbyło się spotkanie na temat prób inwigilacji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przez służby bezpieczeństwa  PRL. Gościem Klubu był dr Paweł Machcewicz (IPN) który przygotowuje książkę na ten temat, a zarazem autor artykułu w „Rzeczpospolitej” o szpiegowskiej działalności wieloletniego pracownika Rozgłośni, Wiktora Trościanki. Na spotkanie przybyli m.in.: Władysław Bartoszewski, Leon Kieres, poseł Jan Rokita, płk Zbigniew Nowek (były szef UOP), Krzysztof Szwedowski (zastępca dyrektora NIK) i inne znane osobistości. Uczestnicy dyskusji wskazywali, że mimo prób inwigilowania RWE Rozgłośnia nie zmieniła swego charakteru i programu audycji.

*   *   *

„Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990” – to temat  spotkania w Klubie RWE z dr. Antonim Dudkiem (UJ i IPN) i tytuł jego ostatnio wydanej książki. Spotkanie odbyło się 14 października 2004 r. i wywołało gorącą dyskusję na temat przełomu w  Polsce przed 15 laty i powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Czy była to rzeczywiście „rewolucja reglamentowana” czy też spontaniczna, czy – gdyby się nie udała – groził Polsce rozlew krwi i najazd sowiecki, jaką rolę spełniła wówczas opozycja antykomunistyczna a jaką odegrali byli towarzysze z PZPR, którzy w pewnym momencie przeszli na pozycje obozu, popierającego te przemiany? Za jaką cenę to się stało? Spotkanie w Klubie RWE dotyczyło pytań, na jakie po dziś dzień nie ma wyczerpującej odpowiedzi.

*   *   *

4 listopada 2004 r. w  Klubie RWE odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Tomaszem Nałęczem pt.: „Czy koniec afery Rywina?”

*   *   *

2 maja 2005 r. – rocznica powstania  Rozgłośni Polskiej RWE była okazją by uczcić pamięć Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: ks. Adam Boniecki, Władysław Bartoszewski, wicedyrektor Ossolineum Dobrosława Platt, kolega Jana Nowaka z lat szkolnych Ryszard Matuszewski oraz Dyrekcja Polskiego Radia, które spotkanie współorganizowało, w tym Prezes Andrzej Siezieniewski i Dyrektor Programu I Polskiego Radia, Stanisław Jędrzejewski. W imieniu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego szef Kancelarii Prezydenta, min. Waldemar Dubaniowski wręczył i odczytał list Prezydenta do Stowarzyszenia Pracowników RWE.

*   *   *

Po trwającej kilka miesięcy przerwie kolejne spotkanie w Klubie RWE odbyło się 24 listopada 2005 r. Dotyczyło wydanej przez IPN książki pt. „Aparat bezpieczeństwa wobec polskiej emigracji politycznej i Polonii”. Słowo wstępne wygłosił prof. Andrzej Friszke a gościem Klubu był także dr Paweł  Machcewicz z IPN, autor zamieszczonej tam  publikacji o walce SB z Radiem Wolna Europa. Wśród gości Klubu byli także: Prezes IPN prof. Leon Kieres i b. rzecznik interesu publicznego sędzia Bogusław Nizieński.

*   *   *

8 grudnia 2005 r. odbyło się w Klubie RWE spotkanie z Władysławem Bartoszewskim. Dotyczyło roli i znaczenia Polski w polityce międzynarodowej. Wśród Gości byli m.in.: Dyrektor I Programu Polskiego Radia i sekretarz Programu I PR, oraz Zbigniew Nowek, sędzia Bogusław Nizieński, prof. Witold Kulesza, senator Piotr Andrzejewski, prof. Andrzej Rzepliński a także Jacek Bocheński i Janusz Krasiński.

*   *   *

W pierwszą rocznicę odejścia Jana Nowaka–Jeziorańskiego, 19 stycznia 2006 r. w  Klubie RWE odbyło się spotkanie poświecone Jego pamięci. Udział w spotkaniu wziął premier Tadeusz Mazowiecki a Gośćmi Klubu byli także: Jarosław Kurski, autor książki o Janie Nowaku i Barbara Toruńczyk, redaktor wydanego przez „Zeszyty Literackie” tomu pt.: „Jan Nowak-Jeziorański – Głos Wolnej Europy”. Podczas  spotkania głos zabierał m.in. Władysław Bartoszewski a obecna była Dyrekcja Polskiego Radia z Prezesem Andrzejem Siezieniewskim na czele.

*   *   *

Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni  Polskiej RWE i Stowarzyszenie  Dziennikarzy Polskich zorganizowały wspólnie 9 lutego 2006 r. spotkanie z przedstawicielami opozycji białoruskiej. Gościem była także przewodnicząca Białoruskiego Zrzeszenia Studentów w Polsce oraz właśnie usunięta przymusowo z Białorusi korespondentka Telewizji Polskiej Agnieszka Romaszewska.

*   *   *

„Czy potrzebna jest lustracja dziennikarzy?” – to temat debaty, którą zorganizowały wspólnie: Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenie Pracowników RWE.

Spotkanie odbyło się 2  marca 2006 r. w Klubie RWE, z udziałem Krystyny Mokrosińskiej (prezes SDP), wiceprezesa Wydawnictwa Jagiellonia Czesława T. Niemczyńskiego, Julii Pitery (posłanki PO), Andrzeja Stawiarskiego (prezesa Oddziału SDP w Krakowie) i prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa Mirosława Chojeckiego. Obecni byli także przedstawiciele Zarządów SDP z całego Kraju.

*   *   *

16 marca 2006 r. w Klubie RWE  odbyło się spotkanie na temat: „Ochrona  obywateli i  państwa przez  służby specjalne”. Gościem Klubu  był  szef Agencji Wywiadu, płk. Zbigniew Nowek.

*   *   *

„Katyń – zbrodnia  ludobójstwa. Działalność  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w intencji jej pełnego wyjaśnienia” – to temat spotkania z prof. dr hab. Witoldem Kuleszą – Dyrektorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Spotkanie odbyło się się 30 marca 2006 r. a gośćmi Klubu byli m.in. ks. prałat Wiesław Niewęgłowski i sędzia Bogusław Nizieński.

[Alina Perth-Grabowska zmarła w Monachium 22 czerwca 2006 r.]

Na podstawie materiałów z Archiwum Aliny Perth-Grabowskiej opracował

MARIUSZ KUBIK

*   *   *

Informacje o późniejszych spotkaniach w Klubie (2009-2019)
Zobacz więcej…

Nasi goście w latach 1995 – 2019
Zobacz więcej…

#wolnaeuropa #jannowakjezioranski
#alinagrabowska #maciejmorawski
#lechosławgawlikowski
#stowarzyszenierwe

@wolnaeuropa  @wolnaeuropaPL
@jannowakjezioranski
@alinaperthgrabowska
@maciejmorawski
@lechoslawgawlikowski

Powrót do tekstu głównego

Powrót do strony głównej

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s