O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zawiązane zostało 21 czerwca 1994 r. w Poznaniu, podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa ze słuchaczami, jako „Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”. Wolę utworzenia Stowarzyszenia zadeklarowały także osoby obecne 25 czerwca 1994 r. na spotkaniu w Belwederze z prezydentem RP Lechem Wałęsą.

Pożegnanie pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami w Poznaniu – czerwiec 1994 r.
Na pierwszym planie: Jan Nowak-Jeziorański i Alina Perth-Grabowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Spotkanie dziennikarzy i współpracowników RWE z prezydentem Lechem Wałęsą
Belweder – Warszawa, 25 czerwca 1994 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Rok później Stowarzyszenie zainaugurowało swą działalność organizując spotkanie poświęcone publikacji Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa (ISBN 83-904212-0-8).

„Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa”
– publikacja opracowana przez Alinę Perth-Grabowską i Bogdana Żurka,
wydana przez Stowarzyszenie w 1995 r.

© Gabriel Abratowicz / Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Prezesem Honorowym Stowarzyszenia został pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), a Sekretarzem Wykonawczym – Alina Perth-Grabowska (1935-2006) – wybitna publicystka, dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE i komentatorka wydarzeń polityczno-społecznych na falach radiowych i łamach czasopism w Polsce i za granicą.

Jan Nowak-Jeziorański z Aliną Perth-Grabowską – dawny Klub RWE w Warszawie

 © Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

W Komitecie Założycielskim Stowarzyszenia z 1994 r. znaleźli się: Władysław Minkiewicz, Leszek Perth i Bogdan Żurek, zaś członkami-założycielami zostali: Stefan Bratkowski, Jacek Kaczmarski, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, Anatol Kobyliński, Janusz Krasny-Krasiński, Santos Liszko, Władysław Minkiewicz, Tadeusz Nowakowski, Włodzimierz Odojewski, Danuta Pacyńska-Drzewińska, Leszek Perth, Mirosława Pyzioł, Władysław Lech Terlecki, Aleksander J. Wieczorkowski i Bogdan Żurek.

Stefan Bratkowski z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w naszym Stowarzyszeniu
– 14 listopada 2001 r.


 © Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wśród naszych członków byli i są także m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Paweł Adamowicz, Marcin Barcz, Władysław Bartoszewski, Witold Bereś, Jacek Bocheński, Krzysztof Burnetko, Andrzej Chomiński-Martin, Irena Eichler-Wieczorkowska, Marian Falenczyk SAC, Halina Flis-Kuczyńska, Andrzej Friszke, ks. Jerzy Galiński, Rafał Habielski, Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Mariusz Kubik, Waldemar Kuczyński, Zdzisław Kudelski, Jarosław Kurski, Józef LebenbaumMarcin Libicki, Paweł Machcewicz,  Włada Majewska, Bogdan Melaniuk, Aleksander Menhard, Halina Menhard, Maciej Morawski, Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, Jan Ordyński, Barbara Remelska-Liszko, Andrzej Romanowski, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki, Izabella Sierakowska-Tomaszewska, Wojciech Sikora, Witold Sulimirski, Leszek Szaruga, Włodzimierz Sznarbachowski, Marcin Święcicki, Jacek Taylor, Bohdan Tomaszewski, Marek Tomaszewski, Jan Tyszkiewicz.


Jedno z pierwszych spotkań zorganizowanych przez Stowarzyszenie.
Alina Perth-Grabowska z Karlem Dedeciusem. Warszawa, 1995 r.

© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jacek Kaczmarski (1957-2004) – Członek-założyciel Stowarzyszenia
 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

3 maja 1997 r. – w 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim – otwarto w Warszawie, istniejący do 2019 roku, klub byłych pracowników RWE połączony z kawiarnią, pełniący przez 22 lata zarówno rolę miejsca spotkań, jak też gromadzący bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników.

Stowarzyszenie zorganizowało tu ponad dwieście debat dotyczących najważniejszych problemów dokonującej się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej transformacji ustrojowej. Spotkania te były transmitowane w Programie I Polskiego Radia, na falach którego ukazywał się cykl „Z archiwów RWE” i „Klub RWE”.

List od Artura Międzyrzeckiego (1922-1996) – poety, eseisty, tłumacza literatury pięknej, ówczesnego Prezesa Polskiego PEN Clubu – Warszawa, 14 czerwca 1995 r.
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

W listopadzie 2004 r. powstała nasza strona internetowa, będąca łącznikiem pomiędzy rozproszonymi po świecie byłymi pracownikami RWE, a jednocześnie cennym i łatwo dostępnym źródłem informacji o Rozgłośni.

Od lewej: Jan Nowak-Jeziorański, Włada Majewska, Maciej Morawski.
Warszawa, maj 2002 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

W styczniu 2005 r. zmarł Jan Nowak-Jeziorański, rok później, w czerwcu 2006 r. – Alina Grabowska. W ten sposób – z odejściem tak zasłużonych dla RWE osób – zamknięty został kolejny etap, związany z historią i znaczeniem Rozgłośni Polskiej w wolnej Polsce.

Tadeusz Nowakowski (1917-1996) – wybitny pisarz emigracyjny,
wieloletni dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE, „reporter papieski”,
członek-założyciel naszego Stowarzyszenia, wręcza Janowi Pawłowi II jedną ze swoich książek

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Jan Tyszkiewicz w rozmowie z Agnieszką Osiecką

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Jan Tyszkiewicz podczas nagrania wywiadu z pianistą Arturem Rubinsteinem

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Tadeusz Nowakowski w rozmowie z Richardem von Weizsäckerem

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*   *   *

W kwietniu 2009 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na „Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego”. Od tego czasu kontynuujemy działalność Stowarzyszenia, w zmienionej i rozszerzonej formule, w przekonaniu, że idee głoszone przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pamięć o historii Rozgłośni Polskiej RWE wymagają dalszego upowszechniania i refleksji w bieżącym dyskursie społeczno-politycznym.

Od lewej: Lechosław Gawlikowski, Maciej Morawski, Teresa Łatyńska, Rafał Habielski, Krzysztof Rutkowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Rafał Habielski, Andrzej Paczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Paweł Machcewicz

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Stefan Bratkowski, Andrzej Mencwel

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Adam Michnik, Adam D. Rotfeld

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Mariusz Kubik, Jerzy Pomianowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Irena Eichler-Wieczorkowska, Aleksander J. Wieczorkowski, Janusz Krasiński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Karol Modzelewski, Andrzej F. Kuroń, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Adam D. Rotfeld, Tadeusz Mazowiecki

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Piotr Winczorek, Olga Krzyżanowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Ewa Łętowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Andrzej Heidrich, Edmund Wnuk-Lipiński, Michał Jagiełło, Teresa Torańska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Jan August Moes, Bohdan Tomaszewski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Karol Modzelewski, Andrzej Friszke, Piotr Osęka, Seweryn Blumsztajn, Jacek Bocheński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Mariusz Kubik, Jacek Bocheński, Marek Nowakowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Bohdan Tomaszewski, Stanisław Wyganowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Stefan Bratkowski, Adam Daniel Rotfeld

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Rafał Habielski, Jan Zieliński, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Andrzej Wielowieyski, Krzysztof Kozłowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Andrzej Romanowski, Anna Gołubiew-Doroszewska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Mariusz Kubik, Andrzej Kotkowski, Andrzej Wajda

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: o. Ludwik Wiśniewski, Michał Głowiński, Andrzej Strelau, Wiktor Kulerski, Teresa Torańska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Emilia Bielicka, Waldemar Kuczyński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Maciej Płażyński, Kazimierz Piotr Zaleski (C. Pierre Zaleski)

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Paula Sawicka, Mariusz Kubik, Adam Michnik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Witold Kieżun, Anna Przedpełska-Trzeciakowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Aleksander Hall

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Janina Ochojska, Danuta Przywara, Julia Hartwig, Jacek Bocheński, Janina Stępińska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Iwona Smolka, Janusz Krasiński, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowak
Od lewej: Bogdan Borusewicz, Barbara Szczepuła, Jacek Taylor

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Bogdan Borusewicz, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Piotr Kłoczowski, Jarosław Klejnocki, Jan Zieliński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Lityński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Grażyna i Krzysztof Pomianowie

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Bolesław Sulik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Krzysztof Kozłowski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Leszek Moczulski, Rafał Habielski, Tadeusz Fredro-Boniecki, Maciej Morawski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Adam D. Rotfeld, Aleksander Smolar

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Marek Tomaszewski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Jerzy Pomianowski, Andrzej Wielowieyski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Maja Komorowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Krzysztof Zarzecki, Janusz Krasiński, Irena Harasimowicz-Zarzecka

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Tomasz Jastrun, Henryk Wujec

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Tomasz Szarota

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Mariusz Kubik, Franciszek Maśluszczak

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Jerzy Surdykowski, Stefan Bratkowski, Halina Grzecznarowska-Szpilman

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Teresa Bogucka, Julia Hartwig

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Seweryn

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Henryk Wujec, Ludwika Wujec, Jacek Bocheński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Václav Burian, Halina Bortnowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Tadeusz Mazowiecki, Piotr Winczorek

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Andrzej Rzepliński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Maria Braunstein, Emilia Bielicka

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Andrzej Osęka

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Maciej Morawski, Marcin Libicki, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Jacek Bocheński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Nina Smolar

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Tomasz Łubieński, Andrzej Wielowieyski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Zbigniew Bujak, Jerzy Surdykowski, Tomasz Jastrun

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Krystyna Janda, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Od lewej: Violetta Wejs-Milewska, Lechosław Gawlikowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Nawiązując do idei, realizowanych przez red. Alinę Perth-Grabowską, po wznowieniu działalności Stowarzyszenia w zmienionej i rozszerzonej formule, stawiamy sobie za cel:

  • utrzymywanie pamięci o roli i znaczeniu Radia Wolna Europa w walce o wolną i demokratyczną Europę Środkowo-Wschodnią;
  • kultywowanie pamięci o życiu i dokonaniach Jana Nowaka-Jeziorańskiego – pierwszego Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium a także Prezesa Honorowego naszego Stowarzyszenia (do 2005 r.) oraz Redaktor Aliny Perth-Grabowskiej – dziennikarki RWE i założycielki Stowarzyszenia w 1994 r.;
  • propagowanie w Polsce idei dziennikarstwa wolnego, niepodległego i demokratycznego a także działania na rzecz przestrzegania zasad kodeksu etyki dziennikarskiej;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza wkładu polskiej emigracji politycznej w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości oraz bieżących spraw Polski – kraju demokratycznego, rozwijającego się w strukturach Unii Europejskiej.

Spotkania w warszawskim klubie b. pracowników RWE były organizowane przez Stowarzyszenie do 2019 roku. Po definitywnym zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje archiwalia (wiszące na ścianach fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych.

Należymy do różnych pokoleń. Niektórzy z nas byli kilkadziesiąt lat pracownikami i korespondentami Rozgłośni Polskiej RWE, inni – „tajnymi” współpracownikami Radia „zza żelaznej kurtyny”. Jeszcze inni pamiętają zagłuszane audycje z Monachium z lat dzieciństwa i młodości, słuchając RWE w najdalszych zakątkach Polski.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Jako przedstawiciele starszych i młodszych pokoleń, osób tworzących RWE i jego słuchaczy, postanowiliśmy dziś wspólnie zachować pamięć o tamtych czasach – przypominać, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywało Radio Wolna Europa.

Mariusz Kubik z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, w mieszkaniu „Kuriera z Warszawy” przy ul. Czerniakowskiej 178 a w Warszawie

© Fot. Archiwum Mariusza Kubika / mariuszkubik.fr
Maciej Morawski, Mariusz Kubik – w XVI dzielnicy Paryża

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Biografia i działalność Jana Nowaka-Jeziorańskiego – pierwszego Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE, którego imię przyjęliśmy za patrona – to dla nas niezłomne świadectwo służenia Polsce, która dzięki takim, jak On ludziom – w 1989 roku odzyskała wolność. Wielu z nas, którzy mogliśmy się cieszyć Jego zaufaniem i przyjaźnią, uważa za słuszne przekazywanie kolejnym pokoleniom, często urodzonym już w demokratycznej Polsce, pamięci o człowieku, który w tak dużym stopniu przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i Europie.

Jan Nowak-Jeziorański
Patron i pierwszy Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia
,
Dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1952-1975

Aktualnie – gdy większość z nas przebywa poza Polską – zajmujemy się promocją historii RWE i wartości niezależnego dziennikarstwa m.in. w mediach społecznościowych, ciesząc się wygodą współczesnych metod tworzenia i udostępniania informacji.

MARIUSZ KUBIK, MACIEJ MORAWSKI

Paryż – Monachium – Warszawa, w październiku 2020 r.

Kalendarium
(Zobacz więcej…)

Fotogalerie
(Zobacz więcej…)

#wolnaeuropa #jannowakjezioranski
#alinagrabowska #maciejmorawski
#lechosławgawlikowski
#stowarzyszenierwe

@wolnaeuropa  @wolnaeuropaPL
@jannowakjezioranski
@alinaperthgrabowska
@maciejmorawski
@lechoslawgawlikowski

Powrót do strony głównej

Reklama