Z historii RWE

Z historii Radia Wolna Europa

Inauguracja nadawania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
– Monachium, 3 maja 1952 r.
Od lewej: Lala Markowska, Wacław Radulski, Teresa Nowakowska, Jan Nowak-Jeziorański, Tadeusz Nowakowski, Zbigniew Krukowski, Janina Katelbach, Jan Markowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

„Dla czytelnika, który nie pamięta już czasów PRL, zrozumienie fenomenu Radia Wolna Europa może nie być łatwe. Mimo że nadawało ono spoza polskich granic i było zagłuszane oraz zwalczane przez władze wszelkimi możliwymi środkami, było jednak stale w Polsce obecne. Słuchały go miliony Polaków, dla których odgrywało rolę najważniejszego źródła niezależnych informacji na temat tego, co dzieje się zarówno na świecie, jak i w kraju. RWE słuchali też ludzie władzy, nie wyłączając najwyższego jej szczebla. Z ich punktu widzenia RWE również dostarczało istotnej wiedzy: o tym, jak na Zachodzie jest postrzegana prowadzona przez nich polityka, o sytuacji w innych państwach bloku radzieckiego, we własnym kraju, a nawet partii. Mimo żelaznej kurtyny i znacznej odległości od Polski RWE odgrywało rolę „czwartej władzy” w naszym dzisiejszym rozumieniu: patrzącej rządzącym na ręce, dającej słuchaczom zestaw informacji potrzebnych do wyrobienia sobie własnego zdania o otaczającej ich rzeczywistości.”

prof. Paweł Machcewicz

Fragment wstępu do książki Lechosława Gawlikowskiego Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015).

Przedwojenne godło Rzeczypospolitej Polskiej, wiszące przez wiele lat w siedzibie Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Powstanie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

* Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE

* Zygmunt Michałowski (1918-2010), dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1976-1982

* Marek Łatyński (1930-2003), dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1987-1989

* Program działania Rozgłośni Polskiej RWE

* Najpoważniejsze wyzwania, najtrudniejsze chwile

* Obrona Kościoła, demaskowanie PAX-u, walka z „moczarowcami”

* Rozgłośnia Polska RWE i emigracja

* Zagłuszanie radiowe w Polsce

* Pracownicy Rozgłośni Polskiej RWE

* Pożegnanie dziennikarzy Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami w Poznaniu (1994)

* Jan Nowak-Jeziorański w rozmowie z Aliną Perth-Grabowską (1997)

* Marek Łatyński w rozmowie z Aliną Perth-Grabowską

* Komitet Honorowy 50-lecia Rozgłośni Polskiej RWE i program uroczystości w Polsce (maj 2002 r.)

* Korespondencja Aliny Grabowskiej z Jerzym Giedroyciem (marzec 1957 r.)

* Publikacje dotyczące działalności Radia Wolna Europa/Radia Swoboda oraz Jana Nowaka-Jeziorańskiego

* Mariusz Kubik – Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa dzień po dniu

~~~~

* Jolanta Hajdasz – Odbiór audycji Rozgłośni Polskiej RWE w Polsce

* Kamila Kamińska-Chełminiak (Uniwersytet Warszawski) – Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w ocenie Polaków zza żelaznej kurtyny w latach 50. i 60. XX wieku (w świetle badań własnych radiostacji)

* Justyna Kańczukowska (Uniwersytet Wrocławski) – Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w świetle propagandy okresu stalinowskiego

* Michał Przeperski – Świat oglądany przez szybę. Polacy a sprawy międzynarodowe w sondażach Radia Wolna Europa (1962–1969)

* Karolina Trzeskowska-Kubasik – Propaganda komunistyczna wobec Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

* Roman Wróblewski (Uniwersytet Wrocławski) – Tematyka olimpijska w audycjach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Zobacz także:

Varia

Powrót do strony głównej

.

.

.

.

.

Reklama