Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / wolnaeuropa.pl

„… TO SEEK, RECEIVE AND IMPART INFORMATION AND IDEAS…
REGARDLESS OF FRONTIERS”
(Universal Declaration of Human Rights)
Jan Nowak-Jeziorański
(1914-2005)

… Najważniejszą, pierwszą funkcją naszej Radiostacji było odbudowanie poczucia wspólnoty – pisał w swoich wspomnieniach Jan Nowak-Jeziorański – „Kurier z Warszawy”, pierwszy prezes honorowy Stowarzyszenia. Drugą zaś funkcją, kolejnym zadaniem, było podtrzymywanie nadziei.

W najczarniejszych latach stalinizmu, wszechwładzy UB, represji, fałszowania historii i milczenia Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa dawała Polakom poczucie, że jednak ktoś, gdzieś, zna prawdę i o niej publicznie mówi, że zbrodnie systemu zostaną nazwane a zbrodniarzy kiedyś spotka zasłużona kara.

Tak Jan Nowak-Jeziorański oceniał rolę i funkcję Rozgłośni, która w 1952 roku, 3 maja, z wybiciem godziny 11.00 rozpoczęła nadawanie programu z Monachium …

This Is Radio Free Europe (1964)
© Hoover Institution

3 maja 2022 roku minęło 70 lat od powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nie prowadzimy już żadnej działalności
w lokalu restauracji pod nazwą „Radio Café”
przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie

Komentarz w sprawie artykułu Oktawii Kromer „Polska bez PiS, please!”. Polityczne manifesty na restauracji w Śródmieściu („Gazeta Stołeczna”, 19.01.2022)


*   *   *

10 lat temu zmarł Janusz Krasiński
– pisarz, więzień polityczny PRL,
członek-założyciel naszego Stowarzyszenia

Janusz Krasiński (1928-2012) w swoim warszawskim mieszkaniu przy ul. Niemcewicza 7/9
© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

14 października 2022: Mija 10 lat od śmierci Janusza Krasińskiego, członka-założyciela naszego Stowarzyszenia – wybitnego prozaika, dramaturga, reportażysty, prezesa a następnie prezesa honorowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, więźnia politycznego w latach 1947-1956. W swojej twórczości podejmował najczęściej tematy dotyczące historii najnowszej, indywidualnego i zbiorowego cierpienia Polaków w latach II wojny światowej, nazizmu i komunizmu w życiu jednostkowych ofiar systemów totalitarnych. Na falach Rozgłośni Polskiej RWE czytano w odcinkach jego książkę pt. Na stracenie, sam pisarz publikował tam po 1989 r. swoje felietony.

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Napisz to Krasiński! (czyli rzeczywistość odkrywana na nowo)” – ostatni wieczór autorski Janusza Krasińskiego (26 marca 2012 r.), zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie:

Zobacz więcej…

W październiku 2022 r. w warszawskiej Galerii Kordegarda zaprezentowano wystawę „Janusz Krasiński. Przeciw milczeniu”, zrealizowaną we współpracy Muzeum Literatury i Narodowego Centrum Kultury.

Zobacz więcej…

*   *   *

Aleś Bialacki
laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za 2022 rok

Aleś Bialacki [Алесь Бяляцкі]
© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Nobel Committee Champions Human Rights With 2022 Peace Prize – Radio Free Europe / Radio Liberty

Aleś Bialacki w archiwach Radio Free Europe / Radio Liberty

7 października 2022: Aleś Bialacki [Аляксандр Віктаравіч Бяляцкі], białoruski obrońca praw człowieka i twórca białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, jest jednym z tegorocznych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla – poinformował Norweski Komitet Noblowski w Oslo. Wielokrotnie prześladowany za swoją działalność, był m.in. skazany na 4,5 roku w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i konfiskatę mienia. Na wolność wyszedł w czerwcu 2014 r. na podstawie amnestii, po 1050 dniach. Ponownie więziony jest od lipca 2021 r.

Zobacz więcej…

Announcement of the 2022 Nobel Peace Prize
© Nobel Prize Foundation

*   *   *

Serhij Żadan: literacki głos walczącej Ukrainy

Serhij Żadan [Сергій Жадан]
© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

17 sierpnia 2022: Serhij Żadan [Сергій Жадан] – prozaik, poeta i eseista ukraiński, czytał w Warszawie swoje wiersze i mówił o bombardowanym Charkowie. Jego działalność pisarską i publiczną wielokrotnie dokumentowano na falach Radio Free Europe / Radio Liberty.

Radio Free Europe / Radio Liberty o Serhiju Żadanie (2014)

Serhij Żadan dla Krym Realii / Radio Swoboda (2016)

W przekładach na język polski ukazały się jego tomy poetyckie: Historia kultury początku stulecia, Drohobycz, Etiopia i Antena oraz proza: Big Mac, Depeche Mode, Anarchy in the UKR, Hymn demokratycznej młodzieży, Woroszyłowgrad, Mezopotamia i Internat.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Jest m.in. laureatem Literackiej Nagrody Europy środkowej Angelus, Nagrody „Mosty Berlina”, Nagrody literackiej im. Josepha Conrada, Nagrody im. Hannah Arendt, Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich. Mieszka na stałe w Charkowie. Podczas warszawskiego spotkania zebrano ok. czterech tysięcy euro na pomoc dla służb ratowniczych walczącego Charkowa.

W październiku 2022 r. ukazały się w Berlinie jego zapiski, opracowane w Niemczech i wydane przez Suhrkamp Verlag jako pierwodruk, przed edycjami w innych językach pt. Himmel über Charkiw. Nachrichten vom Überleben im Krieg (Niebo nad Charkowem). Stanowią opis bieżących wydarzeń z życia Żadana, pomagającego mieszkańcom swojego miasta w czasie pierwszych sześciu miesięcy wojny, „w społeczeństwie, które w ciągu ostatnich ośmiu lat nauczyło się, co znaczy siła bycia razem”. Książka ukaże się wkrótce w przekładach: angielskim, polskim i duńskim.

Zobacz więcej…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stowarzyszenie zawiązane zostało  21 czerwca 1994 r. w Poznaniu, podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami. Wolę jego powstania przedstawiono także podczas spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą, które odbyło się kilka dni później w Belwederze.  Rok później zainaugurowało swoją działalność jako „Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”.

Pożegnanie pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami w Poznaniu – czerwiec 1994 r.
Na pierwszym planie: Jan Nowak-Jeziorański i Alina Perth-Grabowska


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Pierwszym prezesem Honorowym Stowarzyszenia został dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), a Sekretarzem Wykonawczym – Alina Perth-Grabowska (1935-2006), wybitna publicystka, dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE i komentatorka wydarzeń polityczno-społecznych na falach radiowych i łamach czasopism w Polsce i za granicą.

Alina Perth-Grabowska, Tadeusz Mazowiecki, Zofia i Władysław Bartoszewscy
– Klub RWE, 19 stycznia 2006 r.


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

3 maja 1997 r. – w 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim – otwarto w Warszawie, istniejący do 2019 roku, klub byłych pracowników RWE połączony z kawiarnią, pełniący przez 22 lata zarówno rolę miejsca spotkań, jak też gromadzący bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników. Stowarzyszenie zorganizowało tu ponad dwieście debat dotyczących najważniejszych problemów dokonującej się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej transformacji ustrojowej. Spotkania te były transmitowane w Programie I Polskiego Radia, na falach którego ukazywał się cykl „Z archiwów RWE” i „Klub RWE”.

Jan Nowak-Jeziorański, Włada Majewska, Maciej Morawski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Od 2009 roku kontynuujemy działalność Stowarzyszenia, w zmienionej i rozszerzonej formule, w przekonaniu, że idee głoszone przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pamięć o historii Rozgłośni Polskiej RWE wymagają dalszego upowszechniania i refleksji w bieżącym dyskursie społeczno-politycznym.

Maciej Morawski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Spotkania w warszawskim klubie b. pracowników RWE były organizowane przez Stowarzyszenie do 2019 roku. Po definitywnym zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje archiwalia (wiszące na ścianach fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych.

Należymy do różnych pokoleń. Niektórzy z nas byli kilkadziesiąt lat pracownikami i korespondentami Rozgłośni Polskiej RWE, inni – „tajnymi” współpracownikami Radia „zza żelaznej kurtyny”. Jeszcze inni pamiętają zagłuszane audycje z Monachium z lat dzieciństwa i młodości, słuchając RWE w najdalszych zakątkach Polski.

Jako przedstawiciele starszych i młodszych pokoleń, osób tworzących RWE i jego słuchaczy, postanowiliśmy dziś wspólnie zachować pamięć o tamtych czasach – przypominać, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywało Radio Wolna Europa.

Aktualnie – gdy większość z nas przebywa poza Polską – zajmujemy się promocją historii RWE i wartości niezależnego dziennikarstwa m.in. w mediach społecznościowych, ciesząc się wygodą współczesnych metod tworzenia i udostępniania informacji.

MARIUSZ KUBIK, MACIEJ MORAWSKI

Paryż – Monachium – Warszawa, w październiku 2020 r.

Zobacz więcej…

*   *   *

Wybrane spotkania Stowarzyszenia w Klubie RWE
(Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej)
istniejącym w latach 1997-2019:

Spotkanie pt.: „Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975”
Od lewej:  Andrzej Paczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Paweł Machewicz

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Michał Tyszkiewicz i Hanka Ordonówna – biografie równoległe
(w 45. rocznicę śmierci hr. Michała Tyszkiewicza)
Od lewej:  Michał Fogg, Anna Mieszkowska, Zbigniew Rymarz, Michał Pieńkowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

 Spotkanie pt.: „Kościół na łamach paryskiej Kultury 1946-2000. Debata przed wizytą papieża Franciszka”
Od lewej:  Ewa Berberyusz, o. Tomasz Dostatni OP, o. Ludwik Wiśniewski OP,
Stefan Frankiewicz, Aleksandra Klich, Adam Michnik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Spotkanie z prof. Andrzejem Rzeplińskim – Prezesem Trybunału Konstytucyjnego
Od lewej:  Mariusz Kubik, Andrzej Rzepliński, Jacek Taylor

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Spotkanie z Tomaszem Jastrunem i jego twórczością z lat internowania i stanu wojennego
Od lewej:  Mariusz Kubik, Tomasz Jastrun

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Spotkanie pt.: „Suwerenność: dobrodziejstwo czy przekleństwo Europy?
– czyli za co kochamy Jeana Monneta”

Od lewej:  Marek Rostocki, Waldemar Kuczyński, Włodzimierz Cimoszewicz,
Adam D. Rotfeld, Jan Ordyński, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Spotkanie z Lechosławem Gawlikowskim i Jego Gośćmi, po ukazaniu się nowej książki pt.: „Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe”
Od lewej:  Anna Mieszkowska, Violetta Wejs-Milewska, Lechosław Gawlikowski,
Maciej Morawski, Teresa Łatyńska, Rafał Habielski, Krzysztof Rutkowski


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie w cyklu: „Nasz Jan Nowak-Jeziorański”
Od lewej:  Mariusz Kubik, Andrzej Kotkowski, Andrzej Wajda

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

 Spotkanie pt.:
„Awantura emigracyjna czy spór o powojenną Polskę.
Wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego Wracam z Polski

Od lewej:  Grzegorz Gauden, Rafał Habielski, Wojciech Sikora,
o. Tomasz Dostatni, Adam Michnik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

 Spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim, po ukazaniu się jego autobiografii pt.:
„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”

Od lewej:  Karol Modzelewski, Andrzej Friszke, Piotr Osęka,
Seweryn Blumsztajn, Jacek Bocheński


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.:
„Alina Pienkowska (1952-2002). Miłość w cieniu polityki”

Od lewej:  Bogdan Borusewicz, Barbara Szczepuła, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Prosto się mówi, jak się wie. Przyjaciele i znajomi o Marku Edelmanie”
Od lewej:  Janina Ochojska, Danuta Przywara, Julia Hartwig, Jacek Bocheński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Zobacz więcej…

Spotkanie z Markiem Tomaszewskim, z okazji 50-lecia debiutu duetu fortepianowego „Marek & Vacek”
Od lewej: Zuzanna Kisielewska, Marek Tomaszewski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Czy literaturze potrzebna jest książka?”
Od lewej: Leszek Szaruga, Jacek Bocheński, Krzysztof Varga, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Skąd w nas Turowicz?”
Od lewej: Witold Bereś, Joanna Podsadecka, Anna Doroszewska, Julia Hartwig, Andrzej Friszke

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.:
„»Listy z Wyspy«,czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)”.

Od lewej: Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Aleksander Jerzy Wieczorkowski (1929-2012)
– dziennikarz, publicysta, przyjaciel”.
Od lewej: Irena Eichler-Wieczorkowska, Ernest Skalski, Andrzej Bratkowski,
Jacek Pałasiński, Magdalena Środa


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Jerzy Stempowski (1893-1969). Powrót niespiesznego przechodnia”.
Od lewej: Piotr Kłoczowski, Jarosław Klejnocki, Jan Zieliński, Marek Zagańczyk


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim.
Od lewej: Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Instytut Literacki i Kultura – historia i teraźniejszość”
Od lewej: Maciej Morawski, Anna Bernhardt, Wojciech Sikora, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Teresą Torańską i jej rozmówcami.
Od lewej: Ewa Łętowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Andrzej Heidrich,
Edmund Wnuk-Lipiński, Michał Jagiełło, Teresa Torańska,
o. Ludwik Wiśniewski, Michał Głowiński


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Pół świata – moje!”
Od lewej: Stefan Bratkowski, Waldemar J. Dziak,
Wojciech Giełżyński, Maria Otto-Giełżyńska, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Francja po wyborach prezydenckich”
Od lewej: Maciej Morawski, Aleksander Hall, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Mój wiek Aleksandra Wata”
Od lewej: Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Jan Zieliński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Ludwik Rajchman (1881-1965) – życie w służbie ludzkości”
Od lewej: Mariusz Kubik, Marek Krupiński, Stefan Bratkowski, Andrzej Mencwel, Jacek Marciniak

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Spotkanie pt.: „Rosja na rozdrożu (refleksje po wyborach prezydenckich)”.
Od lewej: Janusz Onyszkiewicz, Jadwiga Rogoża, Adam D. Rotfeld, Sławomir Popowski


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Napisz to Krasiński! – czyli rzeczywistość odkrywana na nowo”.
Od lewej: Iwona Smolka, Janusz Krasiński, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Etos i tożsamość (kilka uwag)”.
Od lewej: Andrzej Nowakowski, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Romanowski


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Szansa czy rozczarowanie? Jak wyciągamy wnioski z przełomowych momentów historii”.
Od lewej: Stefan Bratkowski, Tomasz Łubieński, Andrzej Wielowieyski, Andrzej Friszke, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Co dalej z reprywatyzacją?”.
Od lewej: Jerzy Mańkowski, Wiesława Rudzka, Krzysztof Łaszkiewicz, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt.: „Anka Kowalska – od »Pestki« do »korkowca«”.
Od lewej: Mirosław Chojecki,  Seweryn Blumsztajn, Teresa Bogucka, Jacek Bocheński, Mariusz Kubik, Krystyna Janda


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z Haliną Bortnowską i Krzysztofem Kozłowskim.
Od lewej: Václav Burian, Halina Bortnowska, Krzysztof Kozłowski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Jacek Kuroń – polityk, czy społecznik?”.
Od lewej: Barbara Toruńczyk, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki, Karol Modzelewski, Andrzej F. Kuroń, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Czy-tajniki? (jak się czyta, kim się jest)”.
Od lewej: Franciszek Maśluszczak, Jan Gondowicz, Leszek Engelking, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Jan Paweł II: wiara-kultura-polityka (przed beatyfikacją Papieża-Polaka)”.
Od lewej: Dominik Morawski, Maja Komorowska, Jacek Moskwa

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Wieczór jubileuszowy w stulecie urodzin Włady Majewskiej
pt. „Włada Majewska – Od Wesołej Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa”.
Od lewej: Mariusz Kubik, Andrzej Kruczyński (Muzeum Teatralne),
Helena Wiórkiewicz (Muzeum Niepodległości – Kolekcja Leopolis),
Anna Mieszkowska, Bogna Kaniewska, Maciej Morawski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z prof. Mieczysławem Tomalą i Adamem Krzemińskim
pt. „Polska i Niemcy – lekcje dialogu (dwugłos międzypokoleniowy)” .
Od lewej: Mariusz Kubik, Adam Krzemiński, Mieczysław Tomala 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z prof. Ireną Lipowicz
pt. „Czy łatwo jest być w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich?” .
Od lewej: Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z Aleksandrem Smolarem i Adamem Michnikiem – prezentacja książki Aleksandra Smolara „Tabu i niewinność”.
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Andrzej Nowakowski, Adam Michnik, Aleksander Smolar

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  z Haliną Bortnowską –
prezentacja książki Haliny Bortnowskiej i Jolanty Steciuk „Wszystko będzie inaczej”.
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Halina Bortnowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  pt. „Jerzy Giedroyc (w 10. rocznicę śmierci redaktora paryskiej Kultury)”.
Od lewej: Tomasz Jastrun, Zdzisław Kudelski, Jerzy Pomianowski, Rafał Habielski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  pt. „Gustaw Herling-Grudziński – człowiek pióra, człowiek radia
(wspomnienie w 10. rocznicę śmierci)”.
Od lewej: Konrad W. Tatarowski, Włodzimierz Bolecki, Maja Komorowska, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie  pt. „Literacki stan wojenny” –
prezentacja książek: Jacka Bocheńskiego „Stan po zapaści”
oraz Marka Nowakowskiego „Raport o stanie wojennym” i „Notatki z codzienności”.
Od lewej: Mariusz Kubik, Jacek Bocheński, Marek Nowakowski, Leszek Szaruga

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim?”, inaugurujące całoroczne ogólnopolskie obchody 5. rocznicy śmierci „Kuriera z Warszawy”.
Od lewej: Adolf Juzwenko, Władysław Bartoszewski, Stefan Bratkowski, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie z prof. Kazimierzem Piotrem Zaleskim (C. Pierre Zaleski) –
wybitnym uczonym mieszkającym we Francji, fizykiem, specjalistą od energii jądrowej,
b. prezesem Międzynarodowej Akademii Energii Jądrowej (INEA) w USA,
obecnie prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji,
zarządzającego Biblioteką Polską w Paryżu.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Kazimierz Piotr Zaleski, Jacek Taylor

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Wieczór urodzinowy (80-lecie) Macieja Morawskiego –
wieloletniego paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej RWE.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Jacek Taylor, Mirosław Chojecki
  

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

Spotkanie pt. „Jak pamiętamy dziś o rocznicach? 1939 i 1989 rok w polskiej polityce historycznej”
Od lewej: Andrzej K. Kunert, Władysław Bartoszewski, Paweł Machcewicz, Mariusz Kubik


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zobacz więcej…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

© All rights reserved ~ Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego ~ Jan Nowak-Jezioranski Association of Employees, Freelancers and Friends of Radio Free Europe

Kontakt

Warsaw – München – Paris
1994-2023