Jan Nowak-Jeziorański

JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI
(2 X 1914 – 20 I 2005)

Prezes Honorowy Stowarzyszenia
w latach 1995-2005


@jannowakjezioranski

#jannowakjezioranski


… Mieć misję i cel… Wiedzieć, po co się żyje, po co pracuje, po co ryzykuje. Mieć cały czas poczucie, że służy się swojemu powołaniu, które jest sprecyzowane i wiadomo na czym polega. To najważniejsze … 

Miałem tyle szczęścia w życiu, że niczego nie żałuję, nie straciłem żadnej okazji. Miałem tak szerokie pole do działania, że nie mógłbym odpowiedzieć inaczej. Nie zamieniłbym mojego życia na żadne inne …

Jan Nowak-Jeziorański
„Polska z bliska” (2003
)

Z prezydentem USA, Ronaldem Reaganem

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*    *    *

Zobacz więcej:

Życiorys i publikacje

Jan Nowak-Jeziorański w rozmowie z Aliną Perth-Grabowską (1997)

Serwis poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu na Facebooku

Wspomnienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Ostatnia rozmowa z Polskim Radiem
Historia życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego: dzieciństwo i młodość, okres II wojny światowej i trasy kurierskie, praca w Radio Wolna Europa i najobszerniej przedstawiany w filmie okres waszyngtoński, gdzie Nowak pełnił funkcję nieoficjalnego rzecznika-ambasadora polskiej demokracji


*    *    *

Wydarzenia 2010-2023:

* 22 stycznia 2023 – Warszawa: Inauguracyjna gala wręczenia Medalu Kuriera z Warszawy, ustanowionego przez Muzeum Powstania Warszawskiego w celu upamiętnienia postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Odznaczenie przyznawane będzie cyklicznie osobie prywatnej lub organizacji w uznaniu za wybitne zasługi dla umacniania więzi Polski z Zachodem, utrzymywania dobrych stosunków euroatlantyckich, jak również upowszechniania idei i postaw bliskich Powstańcom Warszawskim: dążenia do wolności i niepodległości oraz budowania wspólnoty i demokracji. Pierwszym laureatem Medalu został Daniel Fried – amerykański polityk i dyplomata, w latach 1997–2000 ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, aktywny uczestnik procesu wstępowania Polski do NATO.

* 4 czerwca 2022 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2022 r. przyznano organizacji Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał” [Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»]. Rosyjskie stowarzyszenie, powstałe formalnie 26–28 stycznia 1989 roku, zajmowało się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich, w tym w okresie stalinowskim, a także ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Posiadało własne archiwum i bibliotekę, gromadzące dane i literaturę na tematy związane w represjami w czasach ZSRR. Organizowało wystawy i konferencje im poświęcone, wydawało także publikacje książkowe i nieregularne czasopisma. Istotną częścią działalności „Memoriału” były studia nad polskimi ofiarami represji, w tym zbrodni katyńskiej. W tym celu powstała Komisja Polska Stowarzyszenia „Memoriał”. Stowarzyszenie ściśle współpracowało z polskim Ośrodkiem „Karta” od 1992 r., tworząc „Indeks Represjonowanych”, który jest całościową imienną dokumentacją losów obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939–1956. Zweryfikowane dane publikowane były w postaci tomów obejmujących ofiary różnych kategorii represji. Drugim kierunkiem prac „Memoriału” pozostawał monitoring praw człowieka w krajach byłego ZSRR. W praktyce Stowarzyszenie zajmowało się głównie prawami człowieka w Rosji. Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka „Memoriał” działało głównie na terenie Rosji, ale miało też oddziały w takich państwach jak: Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Łotwa, Gruzja, Niemcy. 28.12.2021 r. rosyjski Sąd Najwyższy nakazał likwidację „Memoriału”, argumentując fałszywie, że organizacja „spekuluje wokół tematu represji i tworzy fałszywy obraz ZSRR jako terrorystycznego państwa, zniekształca historię Wielkiej wojny ojczyźnianej i rehabilituje nazistowskich zbrodniarzy”. 31.12.2021 roku Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada i Wielka Brytania wydały wspólne oświadczenie, krytykujące decyzję rosyjskiego sądu o zamknięciu „Memoriału” i wzywające Rosję „do przestrzegania międzynarodowych standardów i zobowiązań w zakresie praw człowieka”. Sąd w Moskwie ostatecznie potwierdził decyzję o likwidacji Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał” w dniu 5.04.2022 r. Od 17.06.2022 r. organizacja wznowiła działalność bez osobowości prawnej, mając zamiar nadal angażować się w działania na rzecz praw człowieka w Rosji i innych krajach. 7.10.2022 r. Norweski Komitet Noblowski w Oslo ogłosił przyznanie zlikwidowanemu Stowarzyszeniu Pokojowej Nagrody Nobla za 2022 rok. Reżim Putina podjął tymczasem działania zmierzające do przejęcia siedziby „Memoriału” i znajdującego się w niej archiwum.

* 4 czerwca 2021 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2021 r. odebrały białoruskie opozycjonistki: Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa (od września 2020 r. przebywa w areszcie, na uroczystości reprezentowała ją siostra, Tatiana Chomicz) i Wołha Kawalkowa. „Odwołują się bowiem do wschodnioeuropejskich doświadczeń walki o prawa człowieka. Mówią o „Solidarności” i dokonaniach polskiej opozycji demokratycznej. Wreszcie powołują się na doświadczenie trudnej i „wyboistej” drogi transformacji”. Przyznanie nagrody „może pomóc we wskrzeszeniu ducha walki, którego władza próbuje pokonać brutalną siłą” – podkreślili organizatorzy. „Tegorocznym laureatkom przyszło żyć w innych czasach niż te, w których działał Jan Nowak-Jeziorański. Jednak w innych tylko z pozoru. Bo ich ojczyzna, Białoruś, pozostaje autorytarną wyspą na mapie demokratycznej w przeważającej części Europy. To wciąż obszar, gdzie walkę o państwo będące dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców rozpędza się gumowymi pałkami i gazem łzawiącym. Zatem Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa połączyły siły w podobnie szczytnym celu, co przed laty legendarny Kurier z Warszawy” – napisano w komunikacie.

* 2020 – Wrocław: Ukazało się wznowienie książki pod red. Mateusza Palki i Mariusza Urbanka pt.: „Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana”. Bogato ilustrowana opowieść o życiu Nowaka ułożona została z fragmentów wspomnień, anegdot i relacji blisko stu osób, które go znały osobiście w różnych okresach jego życia i działalności. Były świadkami wydarzeń różnych, czasem ważnych, a czasem bardzo drobnych. Ich relacje zebrane razem składają się na wielobarwny portret „Kuriera z Warszawy”.

* 4 czerwca 2020 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2020 r. przyznano Hannie Suchockiej – premier rządu RP w latach 1992-1993. Była pierwszą w Polsce kobietą pełniącą funkcję prezesa Rady Ministrów. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była jedną z założycieli i liderów Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności, w latach 1997–2000 ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2001–2013 ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. W latach 2015–2016 była pierwszą wiceprzewodniczącą Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. komisji weneckiej). Jest Damą Orderu Orła Białego. Jak podkreślono w uzasadnieniu, wyróżnienie zostało przyznane pani premier m.in. „za owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej”. Z powodu epidemii Covid-19 uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w październiku 2020 r.

* 8.10.2019 – Lwów: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej we Lwowie przygotował wydarzenie towarzyszące Przeglądowi Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem” w niezwykłym miejscu. Na Małym Wawelu, czyli w Kamienicy Królewskiej (Lwowskie Muzeum Historii, Rynek 6) otwarta została wystawa poświęcona Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu.

* 2019 – Kraków: Ukazało się wznowienie książki Jana Nowaka-Jeziorańskiego pt.: „Kurier z Warszawy”, z okładką filmową – w związku z wejściem na ekrany filmu fabularnego w reż. Władysława Pasikowskiego. „Mały chłopiec siedzi na kolanach ojca. Huk sowieckich dział przeplata się z błagalnymi modlitwami uczestników procesji. Żeby tylko bolszewicy nie zdobyli Warszawy… A potem służba w polskiej armii. Wojna i niemiecka niewola. Ucieczka z transportu i powrót do okupowanej stolicy. Jan Nowak wie, czym ryzykuje. Wie też, o co walczy. Aktywnie działa w podziemiu. Zostaje tajnym emisariuszem AK. Groźba śmierci towarzyszy mu stale w jego misjach w okupowanej Europie. W Londynie rozmawia z Winstonem Churchillem. Jako ostatni emisariusz dociera do Warszawy tuż przed wybuchem Powstania. W przeddzień kapitulacji ratuje z płonącej stolicy bezcenne dokumenty. „Kuriera z Warszawy” czyta się z zapartym tchem! To nie tylko wielka opowieść o Polskim Państwie Podziemnym. To fascynująca, świetnie napisana książka. Zanim oficjalnie trafiła do naszego kraju, była najczęściej przemycanym przez Polaków tytułem”. [z opisu wydawcy]

* 15 marca 2019 – Premiera filmu Władysława Pasikowskiego pt. „Kurier”, poświęconego Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i jego działalności podczas II wojny światowej. W roli głównej zagrał Philippe Tłokiński.

„Kurier” – film Władysława Pasikowskiego o Janie Nowaku-Jeziorańskim

Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady, legendarny Jan Nowak-Jeziorański to postać, której życie stało się inspiracją dla filmu sensacyjno-szpiegowskiego. W tej roli charyzmatyczny Philippe Tłokiński, znany chociażby z „Belfra” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Wśród międzynarodowej obsady filmu (m.in. Julie Engelbrecht) zobaczymy także znane nazwiska polskiej kinematografii, takie jak: Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Rafał Królikowski, Wojciech Zieliński, Grzegorz Małecki, Jan Frycz czy Agnieszka Suchora. Nie zabraknie też wschodzących gwiazd nowego pokolenia. Oprócz odtwórcy głównej roli na ekranie zobaczymy również Patrycję Volny, która wystąpiła w pierwszym polskim serialu Netflixa „1983”, czy najnowszym filmie Agnieszki Holland pt. „Obywatel Jones”. [z opisu dystrybutora]

* 6 czerwca 2019 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2019 r. odebrał Joachim Gauck – duchowny luterański, później publicysta, autor książek, bezpartyjny działacz polityczny, a w końcu prezes Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi i prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012-2017.

* 2019 – Wrocław: W ramach cyklu „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa” ukazała się korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Edwarda Raczyńskiego, w opracowaniu Krzysztofa Kani i Andrzeja Nowaka, ze wstępem Rafała Habielskiego. „Z prawdziwym żalem przyjąłem wiadomość o Pańskim ustąpieniu ze stanowiska, na którym przez 24 lata prowadził Pan walkę o to, co najcenniejsze w życiu naszego narodu. Zdawałem sobie dobrze sprawę, w jakich trudnych warunkach pełnił Pan swoje odpowiedzialne zadanie. Jeśli starałem się iść Panu na rękę w miarę moich ograniczonych obecnie możliwości ? to nie tylko z przyjaźni, ale z przekonania, że to się Panu należy” [Edward Raczyński do Jana Nowaka, 1975]

* 2018 – Wrocław: W ramach cyklu „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa” ukazała się korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Adamem Ciołkoszem i Aleksandrem Bregmanem, w opracowaniu Kamili Kamińskiej-Chełminiak i Piotra Swachy, ze wstępem Rafała Habielskiego.

* 4 czerwca 2018 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2018 r. odebrał prof. Szewach Weiss – izraelski polityk, profesor nauk politycznych, poseł do Knesetu w latach 1981–1999 i jego przewodniczący (1992–1996), ambasador Izraela w Polsce (2001–2003), Kawaler Orderu Orła Białego.

* 4 czerwca 2017 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2017 r. odebrał Arcybiskup Senior Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz – w latach 1976-2004 Metropolita Wrocławski za „opiekę i wsparcie w latach 80. ubiegłego wieku walczącym o niepodległą Polskę”. Kontrowersje wokół jego osoby nie były wówczas jeszcze powszechnie znane.

* 4 czerwca 2016 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2016 r. odebrał Borys Gudziak – biskup Eparchii Świętego Włodzimierza Wielkiego w Paryżu, twórca Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie za „wielki wkład w tworzenie niepodległej, suwerennej i europejskiej Ukrainy”.

* 3 marca 2016 – Wrocław: Ukazała się korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Marią Winowską. „Publikowane po raz pierwszy listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Marii Winowskiej stanowią część znajdującego się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich archiwum słynnego kuriera z Warszawy. Znajomość korespondentów zainicjował w 1957 roku biskup Bolesław Kominek. Duchowny przedstawił Nowakowi Winowską jako osobę cieszącą się nieograniczonym zaufaniem prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Nowak i Winowska spotykali się w Rzymie, Paryżu i w Monachium, ale przede wszystkim regularnie do siebie pisali. Ich listy dotyczyły sytuacji Kościoła w Polsce Ludowej, a w szczególności polityki religijnej władz, działalności stowarzyszeń katolickich i osobistego zaangażowania obojga na rzecz wolności religijnej.” [z opisu wydawcy]

* 3 czerwca 2015 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2015 r. odebrał Tomas Venclova – litewski poeta, eseista i prozaik, profesor Uniwersytetu w Yale (USA) „za twórczą wierność wartościom, które stanowią fundament europejskiej cywilizacji”.

* 2014 – Rok 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 2 października obchodzono stulecie urodzin „Kuriera z Warszawy”. Przez cały rok odbywały się wydarzenia mające na celu upamiętnienie legendarnego Kuriera z Warszawy, Dyrektora Radia Wolna Europa, orędownika obecności wolnej Polski w NATO i Unii Europejskiej.

Bronisław Komorowski podczas wieczoru wspomnień z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego (styczeń 2015 r.)
Udało mu się wszystko robić na rzecz Polski i polsko-amerykańskich wartości – mówił w rozmowie z Portalem PolskieRadio.pl Daniel Fried, Koordynator ds. Sankcji – Departament Stanu USA
Carl Gershman, Przewodniczący Narodowego Funduszu Wspierania Demokracji, mówił w rozmowie z Portalem PolskieRadio.pl, że Jan Nowak-Jeziorański nigdy nie rezygnował z celu, którym ostatecznie była wolność

* 4 czerwca 2013 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2013 r. odebrał Wojciech Sikora – prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” w Paryżu. Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Instytut Literacki nagrodzono za „powojenną konsekwentną i skuteczną działalność na rzecz suwerennej Polski powiązanej z Europą oraz za przekonywanie Polaków do wspierania niepodległościowych dążeń Ukrainy, Litwy i Białorusi, a także za utrzymywanie łączności z Rosjanami walczącymi o demokrację w swoim kraju”.

* 4 czerwca 2012 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2012 r. odebrał Valdas Adamkus – litewski polityk i działacz społeczny, przewodniczący „Rady Amerykanów Litewskiego Pochodzenia”, prezydent Litwy (1998–2003 oraz 2004–2009). Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Adamkus otrzymał nagrodę za „konsekwentne wspieranie idei współdziałania państw Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza zaś Polski i Litwy”.

* 4 czerwca 2011 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2011 r. otrzymał Jerzy Koźmiński – były ambasador w USA i wiceminister spraw zagranicznych, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Koźmiński otrzymał nagrodę za „skuteczność w działaniach na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz konsekwentne wspieranie przemian rynkowych i demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej”.

* 28-30 kwietnia 2011 – Monachium-Praga: „Głosy wolności czy prowokacja Zachodu? 60 lat Radia Wolna Europa w Monachium i Pradze” („Voices of Freedom or Western Provocation? 60 Years of Radio Free Europe in Munich and Prague”) – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej. W programie przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem dawnych i obecnych dziennikarzy RWE oraz przedstawicieli krajów, do których były lub są kierowane programy Rozgłośni.

* 27 stycznia 2011 – Warszawa: Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178 A, godz. 18.00 – wieczór poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w 6. rocznicę śmierci „Kuriera z Warszawy”. Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Jarosław Kurski, Jacek Taylor, Krystyna Miłotworska-Hilary i Maciej Wierzyński.

* 13 stycznia 2011 – Warszawa: siedziba Polskiego Radia, godz. 9.00-17.00 – konferencja „Radia Wolności – 20 lat później”, organizowana przez Portal PolskieRadio.pl. Podczas spotkania uruchomiony został internetowy serwis Polskiego Radia „Radia Wolności”, zawierający tysiące nagrań Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Sekcji Polskiej BBC i in. Wśród nagrań znajdują się liczne wypowiedzi Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

* 1 stycznia 2011 – Warszawa: Jan Nowak-Jeziorański, Maciej Morawski i Alina Perth-Grabowska mają od dziś autoryzowane  strony informacyjno-biograficzne na Facebooku, zarządzane przez Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zobacz stronę, poświęconą „Kurierowi z Warszawy”:

* 11 listopada 2010 – Warszawa: Na skwerze koło domu przy ul. Czerniakowskiej 178A, gdzie w latach 2002-2005 mieszkał Jan Nowak-Jeziorański, odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej „Kurierowi z Warszawy”, z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

* 11 lipca 2010 – Kraków: Zmarł następca Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Monachium – Zygmunt Michałowski, były dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1976-1982. Miał 92 lata. W pogrzebie, który odbył się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, wzięli udział m.in.: red. Maciej Morawski (wieloletni paryski korespondent RWE) oraz Mariusz Kubik (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE), który – w imieniu Kancelarii Prezydenta RP – przekazał synowi Zmarłego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, nadany Michałowskiemu w grudniu 2009 r.

* 11 czerwca 2010 – Warszawa: Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Jan Nowak Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk” z udziałem m.in. Władysława Bartoszewskiego, Macieja Morawskiego, Pawła Machcewicza, Jacka Taylora i Rafała Habielskiego.

* 4 czerwca 2010 – Wrocław: prof. Leszek Balcerowicz został laureatem 7. edycji Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

* 29 maja 2010 – Londyn: W sali Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego odbyło się spotkanie poświęcone Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski, prof. Norman Davies i Jacek Taylor.

* 29 kwietnia 2010 – Warszawa: Nie żyje Ryszard Matuszewski – krytyk literacki, eseista, autor podręczników szkolnych literatury współczesnej, szkolny kolega Zdzisława Jeziorańskiego (Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Miał 96 lat.

* 20 stycznia 2010 – Warszawa: W Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Nowaka-Jeziorańskiego wspominali: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, były ambasador RP w USA Jerzy Koźmiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Adolf Juzwenko, a także Mirosław Chojecki, który korzystał z gościny Nowaków, gdy podczas pobytu w USA zastał go wybuch stanu wojennego w Polsce, oraz Jacek Fedorowicz – mieszkający razem z Nowakiem w tym samym warszawskim domu, przy ul. Czerniakowskiej 178a. List od prezydenta Lecha Kaczyńskiego odczytał minister Kancelarii Prezydenta RP Paweł Wypych. Spotkanie prowadził Jacek Taylor. Wcześniej odbył się przegląd filmów dokumentalnych, poświęconych Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu.

* 20 stycznia 2010 – Warszawa: 5. rocznica śmierci „Kuriera z Warszawy”. Na jego grobie (Stare Powązki) wieńce złożyły m.in. delegacje Ministerstwa Obrony Narodowej i Prezydenta M. St. Warszawy. W uroczystości wzięli udział m.in.: Bogdan Klich, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jacek Taylor, Jarosław Kurski – autor biografii Nowaka oraz delegacje szkół.

* 19 stycznia 2010 – Warszawa: W Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którą odprawił arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a homilię wygłosił arcybiskup Józef Życiński, Metropolita Lubelski.

* 18 stycznia 2010 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – Spotkanie pt. „Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim? Refleksje w piątą rocznicę śmierci »Kuriera z Warszawy«” z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Jacka Taylora, Stefana Bratkowskiego, Adolfa Juzwenki, Jana Andrzeja Dąbrowskiego i Marcina Święcickiego (inauguracja całorocznych obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Spotkanie prowadził Mariusz Kubik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Spotkanie pt. „Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim?”, inaugurujące całoroczne ogólnopolskie obchody 5. rocznicy śmierci „Kuriera z Warszawy”.
Od lewej: Adolf Juzwenko, Władysław Bartoszewski, Stefan Bratkowski, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

* 15 stycznia 2010  – Warszawa: Powołano Komitet Honorowy całorocznych obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Znaleźli się w nim: Paweł Adamowicz (Prezydent Miasta Gdańska), prof. Marek Bojarski (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), ks. Adam Boniecki (Redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”), Stefan Bratkowski (Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego), prof. Zbigniew Brzeziński, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Mirosław Chojecki, Jan Andrzej Dąbrowski (Prezes Zarządu Kolegium Europy Wschodniej), Paula Dobriansky (b. zastępca Sekretarza Stanu USA), Rafał Dutkiewicz (Prezydent Wrocławia), Anna i Jacek Fedorowiczowie, Carl Gershman (Prezes National Endowment for Democracy w Waszyngtonie), Marek Goliszewski (Prezes Business Center Club), Ryszard Grobelny (Prezydent Miasta Poznania), Hanna Gronkiewicz – Waltz (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy), prof. Adolf Juzwenko (Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), Bogdan Klich (Minister Obrony Narodowej), Jerzy Koźmiński (Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, b. Ambasador RP w Waszyngtonie), prof. Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Jarosław Kurski (zastępca red. naczelnego „Gazety Wyborczej”), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), prof. Bronisław Marciniak (Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Egidijus Meilunas (Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce),  Krystyna Miłotworska-Hilary (b. dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE), Maciej Morawski (b. dziennikarz i paryski korespondent Rozgłośni Polskiej RWE; Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego), prof. Karol Musioł (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Jan Ołdakowski (Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego), Radosław Sikorski (Minister Spraw Zagranicznych), Stephen Solarz (Członek Izby Reprezentantów USA), Wojciech Szczurek (Prezydent Miasta Gdyni), Jacek Taylor (Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego), Barbara Toruńczyk (redaktor naczelna „Zeszytów Literackich”), Andrzej Wajda, Marek Walicki (b. dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE i Głosu Ameryki), Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Bogdan Zdrojewski (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), ks. Abp Józef Życiński (Metropolita Lubelski).


Trzej dyrektorzy Rozgłośni Polskiej RWE podczas spotkania po latach w Monachium:
Zygmunt Michałowski, Marek Łatyński i Jan Nowak-Jeziorański


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


Powrót do strony głównej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

© All rights reserved ~ Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego ~ Jan Nowak-Jezioranski Association of Employees, Freelancers and Friends of Radio Free Europe

Kontakt

Warsaw – München – Paris
1994-2023

Reklama