Kontakt

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Jan Nowak-Jezioranski Association
of Employees, Freelancers and Friends of Radio Free Europe

Warsaw, Poland (since 1994)

Adres do korespondencji / Correspondence Address:

e-mail:

stowarzyszenie.rwe@gmail.com

lub / or

jannowakjezioranski.association@gmail.com

Prosimy wyłącznie o kontakt e-mail. Dotychczasowe adresy pocztowe są nieaktualne.
Please contact us by e-mail only. The current postal addresses are out of date.

* * *

Informujemy, że nie mamy nic wspólnego z firmą Pruszyński Catering Sp. jawna
(KRS 0000142780, REGON 011547187, NIP 5260055851).
Jakiekolwiek ewentualne powoływanie się przez tę firmę na Stowarzyszenie w instytucjach, firmach, urzędach, redakcjach itp. – jest czynione bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie definitywnie zakończyło działalność kulturalno-odczytową w lokalu restauracji Radio Café przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, nie zaprzestając innej działalności statutowej. Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej przestaje istnieć. Po zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje archiwalia (wiszące na ścianach fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych.

Komentarz w sprawie artykułu Oktawii Kromer „Polska bez PiS, please!”. Polityczne manifesty na restauracji w Śródmieściu („Gazeta Stołeczna”, 19.01.2022)

KRS 0000344490 / NIP 5262461012 / REGON 012133810

Organizacja założona w 1994 r. przez Alinę Perth-Grabowską – dziennikarkę i komentatorkę Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, przy udziale Jana Nowaka-Jeziorańskiego

W Komitecie Założycielskim Stowarzyszenia z 1994 r. znaleźli się: Władysław Minkiewicz, Leszek Perth i Bogdan Żurek, zaś członkami-założycielami zostali: Stefan Bratkowski (przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia do 2021 r.), Jacek Kaczmarski, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, Anatol Kobyliński, Janusz Krasny-Krasiński, Santos Liszko, Władysław Minkiewicz, Tadeusz Nowakowski, Włodzimierz Odojewski, Danuta Pacyńska-Drzewińska, Leszek Perth, Mirosława Pyzioł, Władysław Lech Terlecki, Aleksander J. Wieczorkowski i Bogdan Żurek.

Wśród naszych członków byli i są także m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Paweł Adamowicz, Marcin Barcz, Władysław Bartoszewski, Witold Bereś, Jacek Bocheński, Krzysztof Burnetko, Andrzej Chomiński-Martin, Irena Eichler-Wieczorkowska, Marian Falenczyk SAC, Halina Flis-Kuczyńska, Andrzej Friszke, ks. Jerzy Galiński, Rafał Habielski,  Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Mariusz Kubik, Waldemar Kuczyński, Zdzisław Kudelski, Jarosław Kurski, Józef LebenbaumMarcin Libicki, Paweł Machcewicz,  Włada Majewska, Bogdan Melaniuk, Aleksander Menhard, Halina Menhard, Maciej Morawski, Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, Jan Ordyński, Mirosława Pyzioł, Barbara Remelska-Liszko, Andrzej Romanowski, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki, Wojciech Sikora, Witold Sulimirski, Leszek Szaruga, Włodzimierz Sznarbachowski, Marcin Święcicki, Jacek Taylor, Bohdan Tomaszewski, Marek Tomaszewski, Jan Tyszkiewicz.

Pierwszy Prezes Honorowy:

Jan Nowak-Jeziorański (Annandale, USA – Warszawa; do 2005 r.) (Zobacz więcej…)


Prezes Zarządu / President:

Alina Perth-Grabowska (Monachium – Konstancin-Jeziorna; do 2006 r.) (Zobacz więcej…)

Mariusz Kubik (Warszawa; od 2009 r.) (Zobacz więcej…)


Warsaw – München – Paris
1994-2023


Powrót do strony głównej

.

.

.

.

.

Reklama