Kontakt

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Jan Nowak-Jezioranski Association
of Employees, Freelancers and Friends of Radio Free Europe

Warsaw, Poland (since 1994)

Adres do korespondencji / Correspondence Address:

e-mail:

stowarzyszenie.rwe@gmail.com

lub / or

jannowakjezioranski.association@gmail.com

Prosimy wyłącznie o kontakt e-mail. Dotychczasowe adresy pocztowe są nieaktualne.
Please contact us by e-mail only. The current postal addresses are out of date.

* * *

Organizacja założona w 1994 r. przez Alinę Perth-Grabowską – dziennikarkę i komentatorkę Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium,
przy udziale Jana Nowaka-Jeziorańskiego

KRS 0000344490 / NIP 5262461012 / REGON 012133810

[ O Stowarzyszeniu ]

Członkowie-założyciele Stowarzyszenia (1994):

Stefan Bratkowski, Jacek Kaczmarski, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska,
Anatol Kobyliński, Janusz Krasny-Krasiński, Santos Liszko, Władysław Minkiewicz,
Tadeusz Nowakowski, Włodzimierz Odojewski, Danuta Pacyńska-Drzewińska,
Leszek Perth, Mirosława Pyzioł, Władysław Lech Terlecki,
Aleksander Jerzy Wieczorkowski, Bogdan Żurek

Pierwszy Prezes Honorowy:

Jan Nowak-Jeziorański (Annandale, USA – Warszawa; do 2005 r.)
(Zobacz więcej…)

Prezes Zarządu / President:

Alina Perth-Grabowska (Monachium – Konstancin-Jeziorna; do 2006 r.)
(Zobacz więcej…)

Mariusz Kubik (Warszawa; od 2009 r.)
(Zobacz więcej…)

Warsaw – München – Paris
1994-2023

* * *

Informujemy, że nie mamy nic wspólnego z firmą Pruszyński Catering Sp. jawna
(KRS 0000142780, REGON 011547187, NIP 5260055851).
Jakiekolwiek ewentualne powoływanie się przez tę firmę na Stowarzyszenie w instytucjach, firmach, urzędach, redakcjach itp. – jest czynione bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie definitywnie zakończyło działalność kulturalno-odczytową w lokalu restauracji Radio Café przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, nie zaprzestając innej działalności statutowej. Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej przestaje istnieć. Po zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje archiwalia (wiszące na ścianach fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych.


Powrót do strony głównej

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reklama