Filmy

 Jacek Bocheński (ur. 1926) – pisarz, eseista, w 1976 r. współzałożyciel, a w latach 1978-1981 redaktor naczelny podziemnego pisma „Zapis”, internowany w grudniu 1981 r. W latach 1997-1999 prezes Polskiego PEN Clubu. Laureat honorowych nagród Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa za najlepszą książkę krajową w 1962 i 1965 r. – Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 Stefan Bratkowski (1934-2021) – dziennikarz, publicysta, prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia RWE do 2021 r.  – Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 Józefa Hennelowa (1925-2020) – dziennikarka, publicystka, wieloletnia współpracowniczka Jerzego Turowicza, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego” do 2008 r. – Kraków, 28 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


Krzysztof Klimiuk – dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium w latach 1977-1994 – Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
   
Aleksander Menhard (pseud. Paweł Trzyński; 1927-2018) – dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium od początku jej istnienia, członek naszego Stowarzyszenia – Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
   
  Aleksander Menhard (pseud. Paweł Trzyński; 1927-2018) – dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium od początku jej istnienia, członek naszego Stowarzyszenia (rozmowa przeprowadzona dla „Panoramy” TVP) – Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
   
Maciej Morawski (1929-2021) – paryski korespondent Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1965-1992
o swojej pracy dla Rozgłośni Polskiej RWE – Brwinów, 30 czerwca 2012 r.


© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Maciej Morawski (1929-2021) – wypowiedź o Janie Nowaku-Jeziorańskim (1914-2005), Dyrektorze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 (część I) – Brwinów, 30 czerwca 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Maciej Morawski (1929-2021) – wypowiedź o Janie Nowaku-Jeziorańskim (1914-2005), Dyrektorze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 (część II) – Brwinów, 30 czerwca 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Maciej Morawski (1929-2021) – wypowiedź o Janie Nowaku-Jeziorańskim (1914-2005), Dyrektorze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975 – panel pt.: „Jan Nowak-Jeziorański. Dziennikarz w służbie wolności” – Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa, 25 czerwca 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
.

Danuta Pacyńska-Drzewińska (1937-2020) – dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od lat 80., członek naszego Stowarzyszenia – Warszawa, 3 maja 2012 r.


© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

   
 Leszek Perth (ur. 1940) – dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium od 1972 do 1994 r., członek-założyciel naszego Stowarzyszenia – Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
   

 Stefan Wilkanowicz (1924-2022) – dziennikarz, publicysta, b. redaktor naczelny miesięcznika „Znak”, b. wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, przewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, przewodniczący zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, redaktor serwisu internetowego „Forum: Żydzi – Polacy – Chrześcijanie” – Kraków, 28 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Powrót do strony głównej

Reklama