Kalendarium

oprac. Mariusz Kubik

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2023:

* 2.04.2023 – Warszawa: 80 lat ukończy w tym dniu Tadeusz Fredro-Boniecki – dziennikarz, publicysta, autor książek, w latach 90. dyrektor i wicedyrektor Biura Programowego Polskiego Radia, w latach 2004–2008 wiceprzewodniczący Rady Etyki Mediów. Od lat wspierający środowisko dziennikarzy Rozgłośni Polskiej RWE i naszego Stowarzyszenia; brał m.in. udział w czerwcu 1994 r. w uroczystościach, podczas których pracownicy Rozgłośni Polskiej oficjalnie zakończyli po 42 latach swą misję w Poznaniu. Mieliśmy wielokrotnie zaszczyt gościć go później w naszym Stowarzyszeniu, gdzie zabierał głos w organizowanych przez nas debatach. Szczególne więzy przyjaźni łączyły go z Maciejem Morawskim – paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej RWE. W latach 1989–1991 współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, co w jednej z wypowiedzi prasowych określał jako czas „największej satysfakcji z radiowego dziennikarstwa”. Jest m.in. autorem książek odsłaniających kulisy uprowadzenia i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki: Zwycięstwo Księdza Jerzego. Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim (1990) oraz Wychodzenie z piekła. Dalszy ciąg zwycięstwa ks. Jerzego (1991).

* 26.03.2023 – Warszawa: Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 82 lata. Wojciech Młynarski (ur. 26 marca 1941 r. w Warszawie, zm. 15 marca 2017 r. tamże) – poeta, reżyser i wykonawca piosenki autorskiej, satyryk, artysta kabaretowy, autor tekstów piosenek i librett – był m.in., o czym wiedzą nieliczni, autorem tekstu poświęconego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 22 lipca 1994 r. w „Kulisach – Ekspresie Wieczornym” ukazał się jego wiersz, poświęcony okolicznościom zamknięcia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa – co miało miejsce trzy tygodnie wcześniej. Okazując życzliwość środowisku byłych dziennikarzy monachijskiej Rozgłośni, trzy lata później, 3 maja 1997 r. wystąpił podczas inauguracji warszawskiego Klubu RWE, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie w latach 1997-2019 – opowiadając m.in., jak piosenka pt. Przyjdzie walec i wyrówna spowodowała SB-eckie ataki na niego, gdyż była nadawana przez RWE. (Zobacz więcej…)

* 22.03.2023 – Gdańsk: W wieku 65 lat zmarł Andrzej Zarębski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, internowany przez 354 dni w Strzebielinku po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r., medioznawca, współautor pierwszej ustawy o radiofonii i telewizji. Urodzony 7 lipca 1957 r. w Gdyni, ukończył w 1980 r. studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował jako nauczyciel języka polskiego, następnie w czasie pierwszej „Solidarności” związany z prasą studencką i związkową. Współorganizował Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej związku. Po zwolnieniu z internowania, w latach 1983-1988 był członkiem redakcji podziemnego „Przeglądu Politycznego”. W latach 1986-1988 pracował w firmie remontowo-budowlanej Corina, będącej spółką-córką Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych „Gdańsk”, tworzonej przez opozycjonistów, który z powodów politycznych często mieli problemy ze znalezieniem pracy w PRL. W 1988 r. wraz z Donaldem Tuskiem, Jackiem Kozłowskim i Markiem Zająkałą – był redaktorem i drukarzem (poza stocznią) wydania strajkowego pisma NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej im. Lenina „Rozwaga i Solidarność”. W 1989 r. był korespondentem „Tygodnika Solidarność”, w 1990 r. – szefem działu politycznego „Gazety Gdańskiej” i współpracownikiem Telewizji Polskiej w Gdańsku. Był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego oraz rzecznikiem rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Od 1991 r. poseł na Sejm RP, m.in. w Komisjach Kultury i Środków Przekazu, Polityki Społecznej, w Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego, oraz podkomisji do spraw ustalenia odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za stan wojenny. Był współautorem pierwszej ustawy o radiofonii i telewizji, członkiem sejmowej komisji kultury. Następnie w latach 1993-1999 w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (m.in. jako sekretarz Rady). W 2012 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2021 r. Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2022 r. nakładem Wydawnictwa Agora ukazała się jego książka pt. Między Grudniem a grudniem. Zapiski z internowania. Mieszkał w Gdańsku. Pogrzeb odbył się 25 marca 2023 r. o godz. 9.30 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku oraz o godz. 11.30 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5)

* 3.02.2023 – Sopot: W wieku 92 lat zmarła Janina Wehrstein – działaczka opozycji antykomunistycznej na Wybrzeżu. Urodzona 30.09.1930 r. w Stryju, od września 1980 r. była działaczką NSZZ „Solidarność”, współorganizatorką Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale Gdańskim Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków. 16 grudnia 1981 r. uczestniczyła w protestach przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, podczas których została dotkliwie pobita przez ZOMO, hospitalizowana, następnie zwolniona z pracy z powodów politycznych. Od sierpnia 1982 do sierpnia 1983 r. więziona w Areszcie Śledczym w Gdańsku w związku z udostępnieniem swojego mieszkania na potrzeby podziemnej drukarni. O aresztowaniu tym informowano na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W latach 1983-1986 działała w redakcji pisma „Informator” wydawanego przez Tajną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni Remontowej, była kolporterką podziemnych pism: „Nasz Czas”, „Rozwaga i Solidarność”. Od października 1985 do września 1986 r. ponownie więziona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W latach 1986-1988 kierowała Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1988 r. na terenie parafii św. Brygidy w Gdańsku, skarbniczka Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, organizatorka pomocy dla strajkujących. W latach 1988–1989 skarbniczka Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”. Od kwietnia do czerwca 1989 r. szefowa Rady Funduszu Wyborczego przy Regionalnym Komitecie Obywatelskim „Solidarności” w Gdańsku. W latach 1991-1993 dyrektor gdańskiego Biura Poselsko-Senatorskiego NSZZ „Solidarność”, w latach 1993–1997 asystent poselski w Biurze Poselskim Bogdana Borusewicza; była także współzałożycielką Gdańskiego Stowarzyszenia Amazonek, działaczką Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Stowarzyszenia Godność, a także jednoosobowej pomorskiej filii Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat. Została uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10.02.2023 r. w Kościele św. Brygidy w Gdańsku oraz na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przy ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego. Zmarłą pożegnał m.in. Jacek Taylor – członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia. „Wszyscy wiemy, że była jedną z najaktywniejszych osób działających w podziemiu na Wybrzeżu i o tym, że za swoją aktywność zapłaciła w sumie dwoma latami więzienia. Miała duszę żołnierza, nigdy nie myślała, żeby zwątpić i poddać się. W więzieniu w Gdańsku dawała przykład twardej postawy wobec szykan jakich doznawała ze strony przedstawicieli służby bezpieczeństwa” – powiedział podczas uroczystości. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5 , Link 6)

* 22.01.2023 – Warszawa: Inauguracyjna gala wręczenia Medalu Kuriera z Warszawy, ustanowionego przez Muzeum Powstania Warszawskiego w celu upamiętnienia postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Odznaczenie przyznawane będzie cyklicznie osobie prywatnej lub organizacji w uznaniu za wybitne zasługi dla umacniania więzi Polski z Zachodem, utrzymywania dobrych stosunków euroatlantyckich, jak również upowszechniania idei i postaw bliskich Powstańcom Warszawskim: dążenia do wolności i niepodległości oraz budowania wspólnoty i demokracji. Pierwszym laureatem Medalu został Daniel Fried – amerykański polityk i dyplomata, w latach 1997–2000 ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, aktywny uczestnik procesu wstępowania Polski do NATO. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3)

* 13.01.2023 – Bytom: Zmarł Zenon Pigoń – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL w ramach „Solidarności” śląsko-dąbrowskiej, założyciel i pierwszy redaktor naczelny podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. Urodzony 29 czerwca 1940 r. w Radziwiłłowie. Od września 1980 do 1992 r. w NSZZ „Solidarność”; przewodniczący Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej, Od kwietnia do grudnia 1981 r. współredaktor niezależnego pisma „Dążenia”, w marcu 1981 r. redaktor naczelny miesięcznika „Konkretnie”, członek Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania, wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej. Po 13 grudnia 1981 r. członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Bytomiu, 22 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w styczniu 1982 r. aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, następnie w lutym 1982 r. skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W latach 1982-1983 pełnił funkcję redaktora naczelnego podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. W latach 1989-1991 został posłem RP z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, był również członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, w Komisji Edukacji, Komisji Zdrowia oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 1992 r. został pełnomocnikiem burmistrza Tarnowskich Gór ds. oświaty, w latach 1993-1995 był naczelnikiem Wydziału Edukacji, a w latach 1996-2003 naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Od 1992 r. w Partii Chrześcijańskich Demokratów, a następnie Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów, był przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej. Był także Członkiem Stowarzyszenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego oraz Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Autor książki pt. To był Głos… Wspomnienia (2014). Uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Mieszkał w Bytomiu, w dzielnicy Vitor (Stroszek). Pogrzeb odbył się 19 stycznia 2023 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Bytomiu oraz na cmentarzu w Radzionkowie – Rojcy. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5)

* 11.01.2023 – Katowice: Zmarł Jan Ludwiczak – robotnik, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Urodzony 1.05.1937 r. w Pecnej (Wielkopolska), w 1980 r. był wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego strajku w kopalni Wujek w dniach 1–3 września. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Wszedł w skład Komitetu Założycielskiego Związku, któremu przewodniczył od grudnia 1980 r. Był delegatem na I i II Walny Zjazd Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (lipiec i grudzień 1981). Po wprowadzeniu stanu wojennego, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. został aresztowany. Jego aresztowanie było jedną z przyczyn wybuchu strajku w kopalni Wujek, zakończonego jej pacyfikacją oraz śmiercią dziewięciu górników. Sam Ludwiczak był internowany w ośrodkach w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach Mineralnych, Załężu, Nowym Łupkowie oraz w Katowicach. Podczas internowania był uczestnikiem buntu w zakładzie w Załężu oraz pięciodniowej głodówki w Uhercach. Ostatecznie został zwolniony 23 grudnia 1982 r. Powrócił do pracy w kopalni, gdzie został przeniesiony na niższe stanowisko. W latach 1983–1989 kolportował ulotki oraz wydawnictwo podziemne. W tym okresie był wielokrotnie wzywany do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach, przesłuchiwany, zastraszany oraz nakłaniany do emigracji. W grudniu 1983 r. został zatrzymany pod krzyżem przy kopalni, pobity, a w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. W styczniu 1989 r. był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w KWK Wujek. Za swe zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015). 13 grudnia 2016 r. na ścianie budynku przy ul. Wincentego Pola w Katowicach, w którym mieszkał Jan Ludwiczak w chwili aresztowania, odsłonięto tablicę, upamiętniającą to zdarzenie. Scena aresztowania Ludwiczaka rozpoczyna film „Śmierć jak kromka chleba” w reżyserii Kazimierza Kutza (1994), a w jego postać wcielił się Kazimierz Borowiec. Mieszkał w Katowicach-Brynowie, niedaleko KWK Wujek. Pogrzeb odbył się 14.01.2023 r. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Katowicach-Brynowie oraz na cmentarzu w Panewnikach Starych w Katowicach. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5)

* 10.01.2023 – Wilno i Ryga: Po przymusowym zawieszeniu działalności na terenie Rosji, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda (RFE/RL) ogłosiły otwarcie nowych biur na Litwie i Łotwie. Moskiewska redakcja RFE/RL została zamknięta 6 marca 2022 r. W wileńskim biurze pracują dziennikarze z Białorusi, którzy byli zmuszeni do ucieczki z kraju po nieuznawanych przez Zachód wyborach prezydenckich w 2020 r. W grudniu 2021 r. RFE/RL została uznana na Białorusi za organizację ekstremistyczną, a rozpowszechnianie i korzystanie z jej wiadomości stało się przestępstwem. Dziennikarze pracujący na Litwie będą przygotowywać głównie materiały w języku białoruskim i rosyjskim, skierowane do odbiorców z Białorusi. Z kolei w nowej redakcji w Rydze będą pracować m.in. dziennikarze z kilku rosyjskojęzycznych oddziałów Radio Free Europe. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3)

* 2.01.2023 – Warszawa: W portalu internetowym Polskiego Radia S.A. ukazał się artykuł okolicznościowy o Tadeuszu Żenczykowskim, w nawiązaniu do rocznicy jego urodzin. „W 1954 roku dołączył do Redakcji Polskiej Radia Wolna Europa, która miała siedzibę w Monachium. Był jednym z wielu dawnych żołnierzy Armii Krajowej, którzy zaangażowali się w działalność rozgłośni. Tadeusz Żenczykowski był zastępcą redaktora naczelnego do 1975 roku. Wspominał pracę w redakcji Radia Wolna Europa jako wspólne poświęcenie dla misji rzetelnego informowania Polaków w kraju.” Do tekstu dołączono także archiwalne nagrania z zasobów Rozgłośni Polskiej RWE. (Zobacz więcej…)

2022:

* 22.12.2022 – Białowieża, gmina Kamiennik: Zmarł Wiktor [Viktor] Grotowicz, działacz opozycji antykomunistycznej, dziennikarz i tłumacz literatury pięknej. Urodzony 22 maja 1958 r., absolwent polonistyki w Wrocławiu i germanistyki w Monachium. Działacz Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu w latach 1977-1980 (w tym jego rzecznik). Współtwórca Niezależnego Samorządu Studenckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. W sierpniu 1980 roku uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu. W 1981 roku współorganizator i zastępca redaktora naczelnego Radia „Solidarność” przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. internowany, osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie, 23 lipca 1982 roku zwolniony. W latach 1983–2001 na emigracji w Republice Federalnej Niemiec, pracował jako dziennikarz. Po powrocie do Polski zajął się przekładami literatury na język polski, m.in.: 3096 dni Nataschy Kampusch, Dzieci Stasi. Dorastanie w państwie policyjnym Ruth Hoffmann, Wielki upadek Petera Handke, Żołnierze. Protokoły walk, zabijania i umierania Sönke Neitzel i Haralda Welzera, Watykan. Mroczna historia światowej potęgi Klausa-Rüdigera Mai, Koniec samotności i Hard Land Benedicta Wellsa, Kamerzysta Marca Raabe, W piwnicy Jana Philippa Reemtsmy, Samodzielne myślenie Haralda Welzera, Kryjówka Morrisona Petera Henischa, Co negatywne wiadomości robią z naszym myśleniem i jak możemy się od tego uwolnić Ronji von Wurmb-Seibel i in. Był także autorem pierwszej wydanej w Polsce książki o terroryzmie (Terroryzm w Europie Zachodniej, 2000). Jako prozaik debiutował powieścią Beatyfikator (2021). (Zobacz więcej…)

* 21.11.2022 – Bydgoszcz: Premiera filmu dokumentalnego „Zagłuszana wolność” według scenariusza i w reżyserii Mirosława Basaja, poświęconego spaleniu 18 listopada 1956 roku zagłuszarki zachodnich rozgłośni (w tym Radia Wolna Europa), znajdującej się na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy. Czterdzieści lat później, w listopadzie 1996 r. na fundamencie, na którym stał maszt radiowy, umieszczono tablicę pamiątkową z napisem: „W tym miejscu bydgoszczanie, w proteście przeciwko komunistycznemu reżimowi, spalili 18 XI 1956 roku maszt radiostacji zagłuszającej. W 40. rocznicę Chrześcijańska Demokracja-Stronnictwo Pracy”. Film wyemitowany został m.in. na antenie TVP3 Bydgoszcz oraz w TVP Info. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5)

* 14.10.2022 – Mija 10 lat od śmierci Janusza Krasińskiego, członka-założyciela naszego Stowarzyszenia – wybitnego prozaika, dramaturga, reportażysty, prezesa a następnie prezesa honorowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, więźnia politycznego w latach 1947-1956. W swojej twórczości podejmował najczęściej tematy dotyczące historii najnowszej, indywidualnego i zbiorowego cierpienia Polaków w latach II wojny światowej, nazizmu i komunizmu w życiu jednostkowych ofiar systemów totalitarnych. Na falach Rozgłośni Polskiej RWE czytano w odcinkach jego książkę pt. Na stracenie, sam pisarz publikował tam po 1989 r. swoje felietony. W naszym Stowarzyszeniu, 26 marca 2012 r. odbył się jego ostatni wieczór autorski, poświęcony zbiorowi reportaży Metafizyka uboju. W ostatnich latach ukazały się, poświęcone mu, książki Agnieszki Kramkowskiej-Dąbrowskiej i Agaty Kłopotowskiej. 13 października 2022 r. w warszawskiej Galerii Kordegarda zaprezentowano wystawę „Janusz Krasiński. Przeciw milczeniu”, powstałą we współpracy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4)

* 7.10.2022 – Oslo: Aleś Bialacki [Аляксандр Віктаравіч Бяляцкі], białoruski obrońca praw człowieka i szef białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, jest jednym z tegorocznych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla – poinformował Norweski Komitet Noblowski w Oslo. Wielokrotnie prześladowany za swoją działalność, był m.in. skazany na 4,5 roku w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i konfiskatę mienia. Na wolność wyszedł w czerwcu 2014 r. na podstawie amnestii, po 1050 dniach. Ponownie więziony jest od lipca 2021 r. Tegorocznymi laureatami Pokojowej Nagrody Nobla są ponadto: rosyjska organizacja Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał” [Правозащитный Центр „Мемориал”], uhonorowana w czerwcu 2022 r. Nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego i ukraińskie „Centrum Wolności Obywatelskich” [Центр Громадянських Свобод (ЦГС)]. (Zobacz więcej…)

* 17.08.2022 – Warszawa: Serhij Żadan [Сергій Жадан] – prozaik, poeta i eseista ukraiński, czytał swoje wiersze i mówił o bombardowanym Charkowie. Jego działalność pisarską i publiczną wielokrotnie dokumentowano na falach Radio Free Europe / Radio Liberty. W polskich przekładach ukazały się jego tomy poetyckie: Historia kultury początku stulecia, Drohobycz, Etiopia i Antena oraz proza: Big Mac, Depeche Mode, Anarchy in the UKR, Hymn demokratycznej młodzieży, Woroszyłowgrad, Mezopotamia i Internat. Jest m.in. laureatem Literackiej Nagrody Europy środkowej Angelus, Nagrody „Mosty Berlina”, Nagrody literackiej im. Josepha Conrada, Nagrody im. Hannah Arendt, Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich. Podczas spotkania zebrano ok. czterech tysięcy euro na pomoc dla służb ratowniczych walczącego Charkowa. W sierpniu i wrześniu 2022 r. Żadan powrócił do Polski z zespołem muzycznym „Żadan i Psy” [Жадан і Собаки] – wystąpił w Warszawie, we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. W październiku 2022 r. ukazały się w Berlinie jego zapiski, opracowane w Niemczech i wydane przez Suhrkamp Verlag jako pierwodruk, przed edycjami w innych językach pt. Himmel über Charkiw. Nachrichten vom Überleben im Krieg (Niebo nad Charkowem). Stanowią opis bieżących wydarzeń z życia Żadana, pomagającego mieszkańcom swojego miasta w czasie pierwszych sześciu miesięcy wojny, „w społeczeństwie, które w ciągu ostatnich ośmiu lat nauczyło się, co znaczy siła bycia razem”. Książka ukaże się wkrótce w przekładach: angielskim, polskim i duńskim. (Zobacz więcej…)

* 4.08.2022 – Paryż: W wieku 66 lat zmarł Wojciech Sikora – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, w latach 2010-2019 kierownik Instytutu Literackiego w Paryżu. Członek naszego Stowarzyszenia. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1977–1980). Brał udział w działalności Studenckiego Komitetu Solidarności. Współzakładał niezależny ruch studencki, został wybrany do Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współpracował przy wydawaniu „Biuletynu NZS UJ”. Od czerwca 1981 r. przebywał w Paryżu, gdzie poznał Jerzego Giedroycia i podjął dorywczą pracę w paryskiej „Kulturze”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce pozostał za granicą i uzyskał azyl polityczny we Francji. Współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Od 1987 do 2002 r. był sekretarzem Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce w Paryżu. Przez cały okres emigracji współpracował ściśle z Jerzym Giedroyciem i paryską „Kulturą”, od 2000 r. jako stały pracownik Instytutu Literackiego, a od 2002 roku członek zarządu Stowarzyszenia „Instytut Literacki Kultura”, zarządzającego instytucją. Po śmierci Henryka Giedroycia, z jego upoważnienia objął w marcu 2010 r. kierownictwo tej placówki, którą prowadził do maja 2019 r. Ostatnio mieszkał we Flins-Neuve-Église, w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines we Francji. Pozostaje wdzięczność za Dzieło jego życia, które objęło tak wielu z nas. Pogrzeb odbył się 18.08.2022 r. w kościele w Le Mesnil-le-Roi oraz na miejscowym cmentarzu, w bliskości grobów Jerzego Giedroycia, Henryka i Ledy Giedroyciów, Józefa i Marii Czapskich oraz Zofii i Zygmunta Hertzów. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 9.07.2022 – Kraków: W wieku 98 lat zmarł Stefan Wilkanowicz – publicysta, dziennikarz, działacz katolicki. Urodzony 3.01.1924 r. w Młocinach (obecnie dzielnica Warszawy), od 1957 r. pracował w „Znaku” i „Tygodniku Powszechnym”. W latach 1978–1994 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”. Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i przewodniczący jej komisji edukacyjnej, przewodniczący rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. W 1999 r. powołany na wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO oraz przewodniczącego zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”. Redagował serwis internetowy „Forum Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie”. Był autorem tekstu, na podstawie którego Tadeusz Mazowiecki opracował preambułę do Konstytucji RP z 1997 roku. Autor książek: Dlaczego i jak wierzę (Znak 1969), Auschwitz. Problem Niemców, Polaków i Żydów (Znak 1990), Chrześcijanin. Rozmowy ze Stefanem Wilkanowiczem (rozmowy przeprowadził Tomasz Ponikło; Znak 2005) a także wielu artykułów na tematy społeczno-historyczne. W 2012 roku, na 60-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, mieliśmy zaszczyt uzyskać jego wypowiedź (Zobacz więcej…). Pogrzeb odbył się 15.07.2022 r. w Tyńcu.

* 4.06.2022 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2022 r. przyznano organizacji Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał” [Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»]. Rosyjskie stowarzyszenie, powstałe formalnie 26–28 stycznia 1989 roku, zajmowało się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich, w tym w okresie stalinowskim, a także ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Posiadało własne archiwum i bibliotekę, gromadzące dane i literaturę na tematy związane w represjami w czasach ZSRR. Organizowało wystawy i konferencje im poświęcone, wydawało także publikacje książkowe i nieregularne czasopisma. Istotną częścią działalności „Memoriału” były studia nad polskimi ofiarami represji, w tym zbrodni katyńskiej. W tym celu powstała Komisja Polska Stowarzyszenia „Memoriał”. Stowarzyszenie ściśle współpracowało z polskim Ośrodkiem „Karta” od 1992 r., tworząc „Indeks Represjonowanych”, który jest całościową imienną dokumentacją losów obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939–1956. Zweryfikowane dane publikowane były w postaci tomów obejmujących ofiary różnych kategorii represji. Drugim kierunkiem prac „Memoriału” pozostawał monitoring praw człowieka w krajach byłego ZSRR. W praktyce Stowarzyszenie zajmowało się głównie prawami człowieka w Rosji. Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka „Memoriał” działało głównie na terenie Rosji, ale miało też oddziały w takich państwach jak: Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Łotwa, Gruzja, Niemcy. 28.12.2021 r. rosyjski Sąd Najwyższy nakazał likwidację „Memoriału”, argumentując fałszywie, że organizacja „spekuluje wokół tematu represji i tworzy fałszywy obraz ZSRR jako terrorystycznego państwa, zniekształca historię Wielkiej wojny ojczyźnianej i rehabilituje nazistowskich zbrodniarzy”. 31.12.2021 roku Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada i Wielka Brytania wydały wspólne oświadczenie, krytykujące decyzję rosyjskiego sądu o zamknięciu „Memoriału” i wzywające Rosję „do przestrzegania międzynarodowych standardów i zobowiązań w zakresie praw człowieka”. Sąd w Moskwie ostatecznie potwierdził decyzję o likwidacji Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał” w dniu 5.04.2022 r. Od 17.06.2022 r. organizacja wznowiła działalność bez osobowości prawnej, mając zamiar nadal angażować się w działania na rzecz praw człowieka w Rosji i innych krajach. 7.10.2022 r. Norweski Komitet Noblowski w Oslo ogłosił przyznanie zlikwidowanemu Stowarzyszeniu Pokojowej Nagrody Nobla za 2022 rok. Reżim Putina podjął tymczasem działania zmierzające do przejęcia siedziby „Memoriału” i znajdującego się w niej archiwum. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5 , Link 6 , Link 7)

* 3.05.2022 – Minęło 70 lat od inauguracji działalności Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5)

* 30.03.2022 – Londyn: Mija 25 lat od śmierci Tadeusza Żenczykowskiego (1907-1997). Żołnierz Armii Krajowej, służący w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK, w latach 1954–1972 był redaktorem, a następnie zastępcą dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W 2019 r. ukazała się poświęcona mu książka Karoliny Trzeskowskiej pt. Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki (1907-1997). W kraju i na emigracji. „Wspominał pracę w redakcji Radia Wolna Europa jako wspólne poświęcenie dla misji rzetelnego informowania Polaków w kraju. W 1977 roku z okazji 25. rocznicy pracy rozgłośni wspominał moment, gdy musiał zastąpić Jana Nowaka-Jeziorańskiego z pozycji szpitalnego łóżka. Dyrektor rozgłośni wyjechał na zagraniczny urlop, tymczasem Żenczykowski musiał być poddany hospitalizacji. – Koleżanki i koledzy byli wspaniali, a lekarze wyrozumiali. Jedna linia telefoniczna w szpitalu była niemal stale zablokowana dla spraw radiowych. Goniec ciągle kursował, przynosząc materiały i programy do zatwierdzenia. Był to akurat początek czerwca 1960 roku i czas protestów w Zielonej Górze przeciwko represjom antykościelnym, a więc dni gorące i pełne napięcia dla naszego radia. Męczące były te dni szpitalne, ale rozgłośnia działała normalnie – wspominał na antenie Radia Wolna Europa. – Epizod ten mocno utkwił w mojej pamięci jako piękny dowód prawdziwego koleżeństwa i wspólnego poczucia ideowych założeń naszej służby.” (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 22.03.2022 – Warszawa: 65 lat temu urodził się Jacek Kaczmarski (1957-2004) – poeta, prozaik, piosenkarz, twórca tekstów piosenek, dziennikarz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członek-współzałożyciel naszego Stowarzyszenia. Znany głównie dzięki piosenkom o tematyce historycznej („Rejtan, czyli raport ambasadora”; „Sen Katarzyny II”, „Lekcja historii klasycznej”) i społeczno-politycznej („Mury”, „Nasza klasa”, „Obława”). Napisał ponad sześćset wierszy, pięć powieści i dwa libretta. Był także kompozytorem muzyki do swoich wierszy i pieśniarzem – przez ponad 25 lat wykonywał swoje utwory na scenie. Reprezentował nurt tzw. „piosenki autorskiej”, czyli w całości stworzonej przez jedną osobę (tekst, muzyka, wykonanie). W 1984 r. został dziennikarzem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium (pracował w niej aż do zamknięcia Rozgłośni Polskiej w 1994 r.). Prowadził  własny program pt. „Kwadrans Jacka Kaczmarskiego”. Pisał też komentarze polityczne w audycji „Fakty, Wydarzenia, Opinie”. Spotkanie z Jackiem Kaczmarskim pt.: Najnowsze piosenki – najnowsze książki – ostatnie spotkanie i ostatni koncert w Polsce przed powrotem do Australii” było pierwszą imprezą zorganizowaną  w warszawskim Klubie RWE, po jego otwarciu 3 maja 1997 r. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – założycielka i pierwszy Sekretarz Wykonawczy naszego Stowarzyszenia. Z kolei 3 maja 2001 r., – w rocznicę inauguracji działalności Rozgłośni  Polskiej Radia Wolna  Europa w Monachium (3 maja 1952 r.) w Klubie RWE odbył  się  koncert Kaczmarskiego, obchodzącego wówczas 25-lecie działalności artystycznej. W 2000 r. ukazała się jego książka pt.: Napój Ananków, której treść stanowi aluzję do czasów spędzonych przez Kaczmarskiego w Rozgłośni Polskiej RWE. „To nie jest książka tylko o Wolnej Europie, ale raczej o poczuciu mitycznej wolności, jakie wtedy mi towarzyszyło. Najważniejszy jest dla mnie odbiór tej książki przez czytelników, a nie to, czy wywoła ona sprzeciw któregoś z moich kolegów” – mówił Kaczmarski w jednym z wywiadów prasowych. W 2006 r. ukazał się box płyt CD pt.: „Suplement” (nazwa stanowi aluzję do wydanego dwa lata wcześniej pierwszego wielopłytowego wydawnictwa, podsumowującego twórczość Kaczmarskiego pt.: „Syn marnotrawny”). W wydawnictwie tym, zawierającym 7 płyt CD ukazały się m.in. płyty: „Radio Wolna Europa vol. 1”,  „Radio Wolna Europa vol. 2”,  „Radio Wolna Europa vol. 3”, zbierające utwory artysty, które emitowano na falach monachijskiej rozgłośni. Jego „Pięć sonetów o umieraniu komunizmu” dedykowane jest Alinie Perth-Grabowskiej a „M/S Maria Konopnicka” – Bogdanowi Żurkowi. (Zobacz więcej…)

* 17.03.2022 – Kraków: W 143 numerze „Nowego Napisu Co Tydzień” (wyd. Instytut Literatury) ukazał się artykuł Konrada Tatarowskiego pt.: „Radio Wolna Europa w walce o wolność słowa w Polsce w latach 1952–1989”. „Mówiąc o roli Rozgłośni Polskiej RWE w powojennej historii Polski, najczęściej podkreśla się jej znaczenie w wymiarze działalności informacyjnej i politycznej, mierzonej skutecznością burzenia monopolu informacyjnego komunistycznych mediów, a tym samym możliwości oddziaływania na opinię publiczną – a także ośrodki decyzyjne – w kraju. Sukces odniesiony przez monachijską Rozgłośnię nie byłby jednak możliwy bez przyjęcia i konsekwentnego realizowania przez jej kierownictwo określonej strategii działania w eterze, adresowania oferty programowej do całego społeczeństwa polskiego.” (Zobacz więcej…)

* 20.01.2022 – Waszyngton-Warszawa: Mark Brzezinski – syn polsko-amerykańskiego politologa Zbigniewa Brzezińskiego (1928-2017) i szwajcarskiej rzeźbiarki pochodzenia czeskiego Emilie Beneš (1932-2022), a także wnuk polskiego dyplomaty Tadeusza Brzezińskiego – rozpoczyna swą misję w Polsce jako ambasador USA. W dniu swojej podróży do Polski, a także rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, wspomina związki rodziny Brzezińskich z dyrektorem Rozgłośni Polskiej RWE: „Miałem ogromne szczęście nazywać Jana Nowaka-Jeziorańskiego niemalże przybranym ojcem. Przeprowadził się on do Waszyngtonu, kiedy mój ojciec pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera. Mój zmarły ojciec był bardzo zaangażowany w życie wszystkich swoich dzieci, ale kiedy pracował w Białym Domu, miał mniej czasu na robienie z nami „fajnych rzeczy”. I właśnie tu do akcji wkroczył Jan Nowak-Jeziorański. Pamiętam długie wyprawy z nim w góry pasma Blue Ridge i długie rozmowy, w które mnie wciągał, o szkole, sporcie, życiu, o Polsce, o swoich osobistych doświadczeniach. Niezwykle hojnie ofiarował swój czas, mimo ogromnego nakładu pracy związanej z prowadzeniem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Miał pozytywne, optymistyczne spojrzenie na życie, które było zaraźliwe i które pomogło mu przetrwać najmroczniejsze i najtrudniejsze chwile. W pamięci utkwiła mi jedna historia, którą opowiedział mi o swojej służbie w roli kuriera podczas II wojny światowej: w trakcie przewożenia wiadomości na Zachód z okupowanej przez nazistów Polski, w środku mroźnej polskiej zimy, przemycił się z kraju, zakopując się w ładunku węgla w pociągu jadącym na zachód. Ponieważ w pociągu znajdowali się nazistowscy żołnierze, a wagony były rutynowo przeszukiwane, pozostawał zakopany pod zimnymi bryłami węgla przez wiele dni, prawie umierając z powodu niskich temperatur i dojeżdżając niemal dosłownie zamarzniętym, gdy pociąg dotarł w końcu na Zachód. Kiedy zapytałem go, jak to było w ogóle możliwe, że przeżył, powiedział, że wiedział, że jego misja jest ważna, że to dla ojczyzny i to wszystko, co było potrzebne, aby go zmotywować. Nigdy tego nie zapomniałem.” (Zobacz więcej…)

2021:

* 7.10.2021 – 115 lat temu urodziła się Aleksandra Stypułkowska (pseud. „Jadwiga Mieczkowska”) – wieloletnia dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE, pracująca w Monachium od początku nadawania audycji w języku polskim. Urodzona 7.10.1906 r. w Warszawie, była córką pisarki Zuzanny Rabskiej. Ukończyła Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie (1924) i studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1928). Od 1927 r. zamężna ze Zbigniewem Stypułkowskim; po ukończeniu aplikacji adwokackiej prowadziła z nim od 1934 kancelarię adwokacką. W maju 1929 r. weszła w skład komitetu organizacyjnego związku kobiet z wyższym wykształceniem prawniczym w Polsce jako oddziału „Federation Internationale des Femmes Avocats et Diplomes en Droit” w Paryżu. W czasie II wojny światowej działała w konspiracji ruchu narodowego. W marcu 1940 r. osadzono ją na dwa miesiące w więzieniu na Pawiaku. W listopadzie 1943 r. ponownie aresztowana, została w marcu 1944 r. wysłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Odzyskała wolność w kwietniu 1945 r., ewakuowana wraz z kilkoma tysiącami więźniarek do Szwecji, gdzie następnie mieszkała do 1947 r. Następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała w redakcji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Od 1952 r. w Monachium w zespole Rozgłośni Polskiej RWE. W latach 1952–1955 prowadziła audycję dla kobiet „W czterech ścianach”. Specjalizowała się w tematyce politycznej i dotyczącej spraw Kościoła w PRL. Jej komentarze polityczne ukazywały się w sztandarowej audycji RWE pt. „Fakty – wydarzenia – opinie”, a następnie były zamieszczane w drukowanym czasopiśmie RWE „Na Antenie”, wydawanym od 1963 roku. Pośród omawianej przez nią tematyki na antenie, były m.in. kwestie stosunków Państwo-Kościół, w tym m.in. sprawa aresztowania i uwięzienia prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, czy obchodów tysiąclecia chrztu Polski – a ze spraw politycznych: kwestie dotyczące adwokatury, procesów politycznych w PRL oraz represji wobec pisarzy i ludzi kultury. Stypułkowska była ponadto autorką licznych audycji reportażowych, historycznych oraz słuchowisk dla dzieci. Po przejściu na emeryturę zamieszkała ponownie w Londynie, gdzie znów pisała m.in. do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Zmarła 20.03.1982 r. w Londynie, została pochowana na Gunnesbury Cemetery (Acton). W 2010 r. odznaczona pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego, za działalność społeczną”.

* 26.09.2021 – 115 lat temu urodził się Zbigniew Racięski – pracownik Działu Studiów i Analiz Radia Wolna Europa i pracownik londyńskiego biura Rozgłośni Polskiej RWE. Urodzony 26.09.1906 r. w Nowym Sączu, ukończył tamtejsze gimnazjum, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1924–1928). Po studiach wyjechał do Paryża i ukończył Institut Universitaire de Hautes Études Internationales przy Wydziale Prawa na Sorbonie (1928–1930). Był specjalistą w dziedzinie prawa międzynarodowego. Pracę zawodową rozpoczął w 1931 r. w Ministerstwie Komunikacji w Warszawie. Był m.in. sekretarzem komisji rządowej, która podpisała z Niemcami układ o ruchu kolejowym przez polskie Pomorze. W 1934 r. został radcą Wydziału Lotnictwa Cywilnego z przydziałem do komisji międzynarodowych, zajmujących się sprawami komunikacji lotniczej. W czasie II wojny światowej był zesłany do łagru w Uchcie. Po wybuchu w 1941 r. wojny sowiecko-niemieckiej, zawarciu układu Sikorski-Majski i utworzeniu Armii Polskiej gen. Władysława Andersa, jako jeden z pierwszych dotarł do Kujbyszewa, a następnie do 19. Pułku Piechoty w formującej się 6. Dywizji Piechoty w Ośrodku Organizacyjnym Armii Polskiej w Tockoje – a w połowie grudnia 1941 r. do Wojskowego Biura Prasy i Oświaty przy Sztabie Armii Polskiej w Buzułuku. Pisał komentarze i artykuły polityczne do „Orła Białego” – organu 2. Korpusu Armii Polskiej. Publikował też w „Dzienniku Żołnierza APW”, który ukazywał się w Tel Awiwie. Pracował następnie w Kwaterze Prasowej gen. W. Andersa. Był jednym z nielicznych polskich dziennikarzy, którzy wyjechali do Bolonii w czasie kampanii włoskiej. Po kapitulacji Niemiec wyjechał jako korespondent na procesy zbrodniarzy wojennych. Wraz z 2. Korpusem ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie został zdemobilizowany. 11.08.1952 r. podjął pracę jako reporter w Biurze RWE w Londynie. Pracował dla Działu Studiów i Analiz RWE (jego szefem był Kazimierz Zamorski). Używał na antenie pseudonimu „Jerzy Głębocki”. Odszedł na emeryturę w 1973 r. i mieszkał nadal w Londynie. Na emeryturze podjął współpracę z „Nowym Dziennikiem” w Nowym Jorku – od 1976 r. był kierownikiem europejskiego biura „Nowego Dziennika” w Londynie. Zmarł 2.02.1997 r. w Londynie.

* 14.09.2021 – Wrocław: Do Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich trafiło archiwum Lechosława Gawlikowskiego, dotyczące Radia Wolna Europa, w tym Rozgłośni Polskiej. „Wśród przekazanych materiałów znajdują się dokumenty i kopie dokumentów z lat 1950-1995 związanych z bieżącą działalnością Radia Wolna Europa m.in. materiały dot. pracowników RWE, skrypty audycji RWE, korespondencja urzędowa, druki wydawane przez RWE i Narodowy Komitet Wolnej Europy.” (Zobacz więcej…)

* 4.09.2021 – Planegg, RFN: W wieku 97 lat zmarła Ewa Chciuk-Celt, wdowa po Tadeuszu. Oboje byli pracownikami Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa: Tadeusz w latach 1952-1983, Ewa – 1952-1987.

* 30.08.2021 – Poznań: w Jeżyckim Centrum Kultury odbył się kolejny wieczór muzyczny pn. „Randez Vous o 6.10”, wzorowany na audycjach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1968 – 1984 – złożony z utworów, które pojawiały się na antenie RWE w latach siedemdziesiątych. Wykonawcami byli: Antonina Dudziak, Ewelina Rajchelt, Piotr Kałużny, Grzegorz Twaróg,  Jerzy Konopa, zespół EMMANUEL i duet Anna Domini. Koncert prowadził red. Krzysztof Wodniczak.

* 16.08.2021 – W związku z ponownym opanowaniem Afganistanu przez talibów i perspektywą powstania w tym państwie emiratu islamskiego, Marcin Meller przypomina postać Lecha Zondka (1952-1985) – emigranta, uczestnika wojny afgańsko-radzieckiej, związanego z opozycją demokratyczną w Afganistanie, korespondenta wojennego. Korzystając ze złagodzonych wówczas w PRL przepisów o ruchu turystycznym, na początku 1981 r. otrzymał paszport i wyjechał do Wiednia. W ambasadzie Australii złożył podanie o wizę emigracyjną, zamierzając w perspektywie dotrzeć stamtąd do Afganistanu, żeby wziąć udział w wojnie afgańsko-radzieckiej. „29 maja 1984 r. otrzymał w końcu paszport australijski i dwa tygodnie później wyleciał do Pakistanu, który w czasie wojny sowiecko-afgańskiej był zapleczem logistycznym mudżahedinów. Tu, w nadgranicznym Peszawarze pomieszkiwał w hotelu „Khyber” i stąd trzykrotnie przeprawiał się do ogarniętego wojną Afganistanu. Brał udział w walkach pod dowództwem różnych komendantów, w tym legendarnego Ahmeda Szaha Masuda, zwanego Lwem Pandższiru. Aby przybliżyć światu problem afgański, a jednocześnie zarobić na życie, fotografował dla prasy działania wojenne oraz nagrywał na zawieszony na piersi magnetofon korespondencje z frontu emitowane przez rozgłośnię Głos Ameryki i Radio Wolna Europa. Jego głos w audycjach przerywany odgłosami wystrzałów karabinowych i wybuchami granatów moździerzowych rozpoznawali koledzy z Polski.” (Zobacz więcej…)

* 14.08.2021 – Dziś stulecie urodzin obchodziłaby Julia Hartwig – pisarka, autorka poezji, esejów, tłumaczka literatury pięknej z języka francuskiego i angielskiego. Urodzona 14 sierpnia 1921 r. w Lublinie, wiersze i artykuły ogłaszała przez kilkadziesiąt lat w pismach: „Odrodzenie”, „Nowa Kultura”, „Świat”, „Nowe Książki”, „Poezja”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość”, „Kresy”, „NaGłos”, „Zeszyty Literackie”, „Odra”, „Więź”, „Kwartalnik Artystyczny”. Dorobek literacki Julii Hartwig obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i prozy poetyckiej oraz monografie, eseje, tłumaczenia, książki dla dzieci. Tomy poetyckie to między innymi: Pożegnania (1956), Czuwanie (1978), Czułość (1992), Zawsze od nowa (1999), Nie ma odpowiedzi (2001), Błyski (2002), Bez pożegnania (2004), To wróci (2007), Jasne niejasne (2009), Wiersze wybrane (2010), Gorzkie żale (2011), Zapisane (2013), Spojrzenie (2016). Julia Hartwig jest także autorką tomów poematów prozą: Mówiąc nie tylko do siebie (2003), szkiców: Pisane przy oknie (2004), książek dla dzieci: Pierwsze przygody Poziomki (1961). Tłumaczyła na język polski twórczość takich pisarzy, jak: Guillaume Apollinaire, Allen Ginsberg, Max Jacob (Poematy prozą, 1983), Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Marianne Moore, William Carlos Williams. Niektórym z nich poświęciła monografie: Apollinaire (1962), Gérard de Nerval (1972). Utwory Julii Hartwig były z kolei tłumaczone na języki: francuski, angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, grecki, węgierski, fiński, litewski, serbski, holenderski, flamandzki. (za culture.pl). Zmarła 14 lipca 2017 r. w Gouldsboro (Pensylwania, Stany Zjednoczone), podczas pobytu u córki. Jest pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, wraz z mężem, pisarzem Arturem Międzyrzeckim (1922-1996). Z wdzięcznością wspominamy wszystkie spotkania i rozmowy, wzruszeni, że mogliśmy zostać obdarzeni Jej przyjaźnią. (Zobacz więcej: Link 1)

* 12.08.2021 – Waszyngton: W wieku 92 lat zmarł Julian E. Kulski. Urodzony 3.03.1929 r., syn Juliana S. Kulskiego (1892-1976) – od 1935 r. wiceprezydenta Warszawy, zastępcy Stefana Starzyńskiego, od 28 października 1939 r. do 5 sierpnia 1944 r. komisarycznego burmistrza miasta Warszawy, sprawującego tę funkcję za zgodą władz Polskiego Państwa Podziemnego i rządu na uchodźstwie. Brał udział w powstaniu warszawskim od chwili jego wybuchu jako żołnierz zgrupowania „Żywiciel” na Żoliborzu. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego Stalag XI-A Altengrabow, z którego przeszedł w maju 1945 r. do alianckiego obozu przejściowego. Następnie dostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie poprosił o azyl. W 1946 r. rozpoczął studia w Szkole Architektury w Oksfordzie. Przy pomocy przyjaciela rodziny, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w 1949 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął studia na wydziale architektury na Uniwersytecie Yale’a, podczas których pracował na swoje utrzymanie. Ukończył studia w 1953 r. i otrzymał tytuł magistra architektury. Był członkiem American Institute of Architects. Pracował jako architekt i ekspert Banku Światowego nadzorujący projekty architektoniczne w Azji, Ameryce Południowej i Europie. Był członkiem American Institute of Architects. Był także autorem książek o architekturze: Land of Urban Promise (1967), Architecture in a Revolutionary Era (1971), oraz autobiograficznych: Dying, we live. The personal chronicle of a young freedom fighter in Warsaw, 1939-1945 (1979), Dziedzictwo Orła Białego (z przedmową Jana Nowaka-Jeziorańskiego; 2004, 2011), Julek Powstaniec (2012), Tajemniczy świat – The Secret World (2013) oraz The Color of Courage. A Boy at War. The World War II Diary of Julian Kulski (2014). W 2017 r. – za wybitne zasługi dla niepodległości RP i kultywowanie polskich tradycji narodowych – został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzymał również m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Warszawski Krzyż Powstańczy, czterokrotnie Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Medal pamiątkowy z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, odznakę za Rany i Kontuzje, Krzyż Wielkiego Oficera Orderu Zasługi Zakonu Maltańskiego i wiele innych wyróżnień. Mieszkał w Orleanie (Hrabstwo Fauquier, w Wirginii, USA), w zaprojektowanym przez siebie domu „Robin Hill”. Został pochowany 7.10.2021 r. obok ojca, na Starych Powązkach w Warszawie. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3 , Link 4 , Link 5 , Link 6 , Link 7)

* 10.08.2021 – Warszawa: Bohdan Tomaszewski – legendarny komentator sportowy, członek naszego Stowarzyszenia – skończyłby dzisiaj sto lat. Urodził się 10.08.1921 r. w Warszawie. W 1946 r. rozpoczął pracę dziennikarską w „Kurierze Szczecińskim”. W tym czasie kontynuował karierę sportową w SKT Szczecin (1945–1948). W 1948 r. rozpoczął pracę jako dziennikarz sportowy w „Expressie Wieczornym”. W 1955 r. został sprawozdawcą radiowym, a później telewizyjnym. W latach 1956–1980 komentował m.in. 12 igrzysk olimpijskich letnich i zimowych. Zmarł 27.02.2015 r. w Warszawie. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 9.08.2021 – Moskwa: W wieku 91 lat zmarł Siergiej Kowalow (Сергей Адамович Ковалёв, Sergei Kovalyov) – rosyjski naukowiec, działacz praw człowieka, radziecki dysydent, polityk. W 2008 r. został wyróżniony Nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Urodził się 2 marca 1930 r. w Seredynie-Budzie k. Sumów na Ukrainie. W 1969 r. założył pierwszą w ZSRR organizację obrony praw człowieka – Grupę Inicjatywną dla Obrony Praw Człowieka w ZSRR. W późniejszym okresie jego losy łączyły się głównie z ruchami dysydenckimi na Litwie. Kowalow aktywnie publikował w periodykach podziemnych, takich jak moskiewska „Kronika Wydarzeń Bieżących” oraz „Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie”. Aresztowany 8 grudnia 1974 r. w Wilnie. Postawiono mu zarzut „propagandy i agitacji antyradzieckiej” z art. 70 Kodeksu Karnego RFSRR. Przez siedem lat przebywał w obozach pracy w regionie permskim oraz więzieniu w Czystopolu, kolejne trzy na wewnętrznym zesłaniu na Kołymie. Po powrocie osiedlił się w Kalininie (obecnie Twer). W czasie pieriestrojki, zainicjowanej przez Michaiła Gorbaczowa, Kowalowowi pozwolono na powrót do Moskwy, z czego skorzystał w 1986 r. Kontynuował swoją działalność i założył kilka znaczących organizacji oraz inicjatyw humanitarnych: Stowarzyszenie na rzecz obrony praw człowieka „Memoriał” dedykowane pamięci i rehabilitacji ofiar represji politycznych w ZSRR (Kowalow od 1990 r. był jego wiceprezesem); Moskiewski oddział Amnesty International. Był członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Seminarium Humanitarnego (1987). Brał udział w tworzeniu klubu prasowego „Głasnost”. W 1989 r. Andriej Sacharow rekomendował go jako współprzewodniczącego Grupy Projektowej Praw Człowieka przy Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Przetrwania i Rozwoju Ludzkości – później przemianowanej na Rosyjsko-Amerykańską Grupę Praw Człowieka. Po rozpadzie ZSRR zaangażował się w oficjalną politykę. W styczniu 1991 r. współtworzył Deklarację Praw Człowieka i Obywatela oraz odegrał wiodącą rolę przy opracowaniu jednego z rozdziałów obecnej Konstytucji Rosji pt. „Prawa i Wolności Człowieka i Obywatela”, a także szeregu ustaw federalnych dotyczących tej problematyki. Od 1990 do 1993 r. był deputowanym do Dumy Państwowej oraz członkiem Prezydium Rady Federacji. Był także Prezesem Prezydenckiej Komisji Praw Człowieka oraz Komisarzem ds. Praw Człowieka w Dumie. W latach 1993–2003 Kowalow nadal był deputowanym Dumy; od 1996 do 2003 r. jednocześnie członek delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od 2004 r. był Współprzewodniczącym Rady Biegłych Rewidentów przy Pełnomocniku Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej. W 1993 r. współtworzył ruch, a później partię polityczną pod nazwą Wybór Rosji (Выбор России), przemianowaną następnie na Demokratyczny Wybór Rosji (Демократический выбор России). Od 1994 r. Kowalow, także jako późniejszy doradca Borysa Jelcyna, publicznie sprzeciwiał się militarnemu zaangażowaniu Rosjan w Czeczenii. Z Groznego relacjonował realia I wojny czeczeńskiej. Jego codzienne raporty przekazywane telefonicznie lub za pośrednictwem telewizji, nastawiały rosyjską opinię publiczną przeciw wojnie. W związku z tą działalnością w 1995 r. został odwołany z placówki decyzją Dumy. W tym samym roku na zlecenie rządu stanął na czele negocjacji z Szamilem Basajewem po opanowaniu Budionnowska, które zakończyły się uwolnieniem ponad tysiąca zakładników. W celu zapewnienia porozumienia, razem z innymi deputowanymi, obrońcami praw człowieka i dziennikarzami był dobrowolnym zakładnikiem oddziału Basajewa. Należał do otwartych krytyków tendencji autorytarnych w administracjach Borysa Jelcyna i Władimira Putina. W 1996 r. zrezygnował ze stanowiska w prezydenckiej komisji Jelcyna. W 2002 r. zorganizował społeczną komisję dla zbadania okoliczności zamachów bombowych z 1999 roku. W kwietniu 2014 r., w związku z kryzysem krymskim, zaapelował w liście otwartym do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie rosyjskiej ekspansji na Ukrainie. Był laureatem i posiadaczem licznych nagród oraz tytułów honorowych. Za konsekwentną obronę praw człowieka był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1995, 1996 i 2004. Otrzymał wiele odznaczeń i nagród międzynarodowych, m.in. Legia Honorowa V klasy oraz odznaczenia: czeczeńskie, czeskie, litewskie i estońskie. W Polsce ukazały się jego książki: „Byłem w Czeczeni” (1995) i „Lot białego kruka. Od Syberii po Czeczenię. Moja życiowa podróż” (1998). (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 8.08.2021 – Warszawa: Bardzo wzruszeni, byliśmy obecni podczas warszawskiego finału inicjatywy obywatelskiej „Tour de Konstytucja”, upowszechniającej w ostatnich miesiącach wiedzę o wartościach, prawach i obowiązkach wynikających z Konstytucji RP oraz jej znaczenia dla obywateli – istotnego zwłaszcza wtedy, gdy mechanizmy demokratyczne zaczynają zawodzić; gdy stają się pustym frazesem dla partii i środowisk monopolizujących życie publiczne w imię własnych, wykluczających reguł – a pod pozorem dbania o wartości, pozbawiających elementarnych praw, scalających i jednoczących wspólnotę obywateli bez względu na poglądy polityczne, wyznaniowe czy społeczne. Żadna inicjatywa, żadna zmiana historyczna – nie może zaistnieć bez aktywnych, zaangażowanych w życie obywatelskie osób, które zarażają innych swoim entuzjazmem i energią, skierowaną na rzecz wspólnych wartości – poszerzając w ten sposób krąg aktywności obywatelskiej, docierający do miast i miasteczek w najdalszych zakątkach Polski. Kiedyś, wiele lat temu – mieliśmy nadzieję, że w taki sam sposób do polskich domów dociera sygnał audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Dziś, dzięki tym osobom, które w imię wierności wartościom państwa prawa i wspólnotowych idei europejskich, zechciały zaktywizować miejscowe społeczności pod symbolem najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej – istnieje szansa, że dorobek ostatnich 30 lat nie zostanie zaprzepaszczony. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli ten wysiłek podjąć!… (Zobacz więcej…)

* 2.08.2021 – Warszawa: W sierpniowym numerze Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” nr 8 (739)/2021, ukazał się artykuł Szymona Łucyka pt. Rewolwer z Paryża, poświęcony niedawno zmarłemu paryskiemu korespondentowi Rozgłośni Polskiej RWE, Maciejowi Morawskiemu. „W realiach zimnej wojny rola paryskiego korespondenta RWE polegała przede wszystkim na zdobywaniu informacji o sytuacji w PRL. Morawski świetnie sprawdzał się w tej roli, bo miał dobre kontakty z polskimi instytucjami nad Sekwaną (w tym z paryską „Kulturą”, w której publikował) oraz z Polakami goszczącymi we Francji – zarówno przeciwnikami władzy, jak i członkami partii komunistycznej. Według dawnego działacza opozycji Piotra Jeglińskiego współpracującego wtedy z Morawskim, ówczesny szef RWE Jan Nowak-Jeziorański powierzał paryskiemu korespondentowi różne „dyplomatyczne misje” – w tym spotkania z członkami PZPR przyjeżdżającymi do Francji. Przedstawiciele reżimu, tocząc wewnętrzne walki o wpływy, dążyli do pognębienia swoich partyjnych towarzyszy. W tym celu zdradzali Morawskiemu tajemnice, które ujawniano potem na falach Wolnej Europy. Przez wiele lat spotkania korespondenta z informatorami odbywały się potajemnie. Jednym z bezpiecznych miejsc tych schadzek był konfesjonał pewnego paryskiego kościoła. Jednak pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy opozycja w PRL urosła w siłę, Morawski przeprowadzał wywiady, dzwoniąc do Polski. Rozmawiał m.in. ze Stefanem Kisielewskim, Janem Lityńskim, Antonim Macierewiczem. Było to bardzo ryzykowne, gdyż telefony działaczy podziemia były na podsłuchu. Najgłośniejszym echem odbiła się rozmowa Morawskiego z Jackiem Kuroniem, którą przerwało nagłe wkroczenie funkcjonariuszy bezpieki do mieszkania opozycjonisty na Żoliborzu. Nagranie, wyemitowane potem na antenie RWE, kończyły słowa Kuronia: »Muszę przerwać, bo po mnie przyszli panowie z MSW. Niech pan da znać właściwym osobom«.” (Zobacz więcej…)

* 29.07.2021 – Warszawa: 95 lat kończy dziś Jacek Bocheński – pisarz, eseista, tłumacz literatury niemieckiej i rzymskiej, działacz opozycji demokratycznej w PRL, członek naszego Stowarzyszenia. Urodzony we Lwowie, debiutował w 1944 r. wierszem zamieszczonym w tygodniku „Odrodzenie”. Od 1952 r. należał do zespołu redakcyjnego „Przeglądu Kulturalnego”, z którego w 1958 r. wystąpił. W 1957 r. odbył podróż reporterską do Afryki. W 1959 r. był felietonistą „Życia Warszawy”. Usunięty z PZPR po podpisaniu listu w obronie Leszka Kołakowskiego. Zaproszony na roczny (1972-1973) i półroczny (1981) pobyt do Berlina Zachodniego przez jury programu „Artyści w Berlinie”. W 1970 r. i w latach 1973-1974 przebywał we Włoszech. Objęty okresowo zakazem druku, m.in. sygnatariusz „Listu 101”, w 1976 r. współzałożyciel, a w latach 1978-1981 redaktor naczelny podziemnego pisma „Zapis”. Należał do Towarzystwa Kursów Naukowych (1978–1981). W grudniu 1981 r. był internowany; osadzony początkowy w więzieniu w Białołęce, następnie w ośrodku w Jaworzu i po tygodniu zwolniony. W stanie wojennym współpracował z Martą Fik w utworzonym z jej inicjatywy i pod jej naczelną redakcją „Nowym Zapisie” – skromniejszej objętościowo kontynuacji dawnego „Zapisu”. Współpracował również z wieloma pismami podziemnymi (m.in. „Tygodnikiem Mazowsze”). Szczególną rangę w jego twórczości odgrywa tzw. „trylogia rzymska” – cykl dzieł tworzony przez prawie pięćdziesiąt lat. W skład cyklu wchodzą tomy: Boski Juliusz, Nazo poeta, Tyberiusz Cezar. Za książkę Boski Juliusz otrzymał Nagrodę Honorową Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa za najlepszą książkę krajową (1962). 3 lata później otrzymał ją po raz drugi za powieść Tabu – napisaną w latach 1963–1964. W 1988 r. Bocheński wyjechał do Niemiec i w konsekwencji tego Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa zaczęła nadawać Jego powieść w odcinkach pt.: Stan po zapaści (autor sam czytał tekst). W 2010 r. w naszym Stowarzyszeniu odbył się wieczór z okazji wznowienia: Stanu po zapaści oraz Z notatnika stanu wojennego Marka Nowakowskiego – z udziałem obu pisarzy. Bocheński uczestniczył w wielu debatach organizowanych przez Stowarzyszenie RWE. W ostatnich kilkunastu latach prowadził ponadto blog internetowy, wznawiany w kilku edycjach, publikowany następnie w formie książkowej. Obecnie ogłasza cykl krótkich Zapisków na swojej stronie internetowej. Mieszka w Warszawie, na Służewie. (Zobacz więcej…)

* 25.07.2021 – Mija 120. rocznica urodzin Wiktora Sukiennickiego – prawnika, historyka, sowietologa. Urodził się 25 lipca 1901 r. w Aleksocie (obecnie dzielnica Kowna) w zubożałej rodzinie ziemiańskiej, syn Stanisława i Jadwigi z d. Kobylińskiej. W latach 1952-1959 był pracownikiem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W 1959 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Pracował tam w czołowym amerykańskim ośrodku badań sowietologicznych – Instytucie Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda (Kalifornia). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Współpracował w Instytutem Literackim w Paryżu i Jerzym Giedroyciem. W Bibliotece „Kultury” opublikował książki: Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego „komunizmu” (1959), Biała księga. Fakty i dokumenty z okresów dwóch wojen światowych (1964), a także wspomnienia Legenda i rzeczywistość. Wspomnienia i uwagi o dwudziestu latach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1961). Kolekcje archiwaliów Wiktora Sukiennickiego są dostępne w Instytucie Hoovera, w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie i bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Jak pisze Lechosław Gawlikowski: „Sukiennicki rozpoczął pracę w Rozgłośni Polskiej RWE (Głosie Wolnej Polski) w Monachium 3 III 1952, jako jeden z pierwszych na stanowisku red. w Dziale Programowym. Był autorem audycji „Za murami Kremla” (lub „Zza kulis Kremla”) o sprawach sowieckich oraz audycji „Jedność europejska” o perspektywach integracji europejskiej i wizji Europy bez żelaznej kurtyny, w tym także o działalności federalistów polskich na uchodźstwie. Był ceniony i szanowany przez kolegów za swą głęboką wiedzę, błyskotliwą inteligencję i zdolności oratorskie, których dowody dawał podczas dyskusji radiowych. Po latach T. Nowakowski pisał: „Wiktor Sukiennicki […] należał do tych bardzo nielicznych analityków, którzy zawczasu potrafili przewidzieć, co się stanie na Kremlu, a nie dopiero post factum. Tuż po śmierci Stalina przepowiedział upadek Berii. To samo się miało z upadkiem Chruszczowa. Niedościgniony dyskutant radiowy, roznosił adwersarzy w powietrzu na strzępy. […] gdy ktoś niedokładnie zacytował Engelsa, powiedział: «Radzę zajrzeć do erraty w lipskim wydaniu»”. Cytaty z jego radiowych wypowiedzi były lata później ozdobą nagrań RWE na płytach długogrających pt. „Kawalkada czasu”. Oficjalnie był zawsze określany przez dyrekcję jako jeden z najwybitniejszych sowietologów polskich”.

* 20.07.2021 – Piaseczno: 5 lat temu zmarł Włodzimierz Odojewski – pisarz, przebywający od 1971 r. na emigracji, wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium. Urodzony 14 czerwca 1930 r. w Poznaniu, był uważany za przedstawiciela tzw. pokolenia „Współczesności”. Od 1959 r. w Warszawie, gdzie był m.in. kierownikiem Studia Współczesnego Teatru Polskiego Radia (od 1961 r.). Według zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, od lutego 1964 r. do grudnia 1965 r. był zarejestrowanym tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, kryptonim „WO”, „WOd”, „W”. Stracił pracę w radiu po wydarzeniach Marca 1968; w 1971 r. wyjechał z Polski i osiadł w Republice Federalnej Niemiec, gdzie został szefem działu kulturalno-literackiego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Prowadził m.in. audycję „Na czerwonym indeksie”, gdzie czytano książki wydane w drugim obiegu albo za granicą. Najbardziej znany utwór Odojewskiego, Zasypie wszystko, zawieje… (Instytut Literacki, Paryż 1973), ukazuje losy kuzynów – polskiego dziedzica, który powodowany koniecznością i poczuciem obowiązku zaciąga się do partyzantki polskiej i młodego dowódcy ukraińskiego oddziału partyzanckiego, który zostaje partyzantem, przechodząc głęboką przemianę ku lokalnemu patriotyzmowi. Historia ta zaprezentowana jest na tle dramatycznych wydarzeń z wojennej historii stosunków polsko-ukraińskich, zwłaszcza ludobójstwa wołyńskiego. W powieści tej pojawia się także wątek katyński. Obszarowi Kresów, położonemu obecnie na terenie Ukrainy, Odojewski poświęcił także wcześniejsze powieści: Wyspa ocalenia (1966) i Zmierzch świata (1962). W innych utworach, m.in. Miejsca nawiedzone (1959), Kwarantanna (1960), Czas odwrócony (1965) – dominuje wątek wspomnień i przemijania. (Zobacz więcej: Link 1 , Link2 , Link 3)

* 18.07.2021 – Azerbejdżan jest jednym z krajów podejrzewanych o szpiegowanie reporterów i aktywistów za pomocą oprogramowania Pegasus, umożliwiającego dostęp do telefonów. Nowy raport istniejącej od 2006 r. Organizacji Zgłaszania Przestępczości i Korupcji (The Organised Crime and Corruption Reporting Project) stwierdza, że Azerbejdżan szpiegował setki lokalnych aktywistów i dziennikarzy, w tym reporterów RFE/RL, używając zaawansowanego oprogramowania, które dało rządowi dostęp do ich telefonów. Wśród inwigilowanych dziennikarzy znajdują się m.in. dziennikarze „Radio Free Europe / Radio Liberty”, nadającego obecnie w Pradze czeskiej. Na ujawnionej szerszej liście osób inwigilowanych, znalazły się numery dziennikarzy organizacji medialnych na całym świecie, w tym: „Agence France-Presse”, „The Wall Street Journal”, „CNN”, „The New York Times”, „Al Jazeera”, „France 24”, „Mediapart”, „El Pais”, „Associated Press”, „Le Monde”, „Bloomberg”, „The Economist”, „Reuters” i „Voice of America”. „Pegasus został stworzony przez izraelską firmę NSO Group. To jeden z najlepszych systemów służących do inwigilacji. Pozwala na uzyskanie dostępu do każdego telefonu komórkowego i wglądu m.in. w prowadzone korespondencje, zarówno telefonicznie, jak i elektronicznie, bez wiedzy użytkownika. System pozwala też zdalnie, bez wiedzy posiadacza, uruchamiać i korzystać m.in. z mikrofonu, aparatu fotograficznego, czy informacji o lokalizacji” – przypomina, nawiązując do ujawnionych informacji, Onet.pl. O sprawie informuje portal Radio Free Europe / Radio Liberty oraz „The Guardian”. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3)

* 16.07.2021 – Mińsk, Waszyngton, Praga: „Radio Swaboda zapewnia, że nie zamilknie po ataku reżimu” – taką deklarację złożył prezes Radio Free Europe / Radio Liberty, Jamie Fly. Dziś przeszukano mińskie biuro tego serwisu (działającego pod białoruską nazwą Radio Swaboda), skonfiskowano sprzęt i zatrzymano jego dziennikarza Aleha Hrudziłowicza. (Zobacz więcej…)

* 15.07.2021 – Portal Polskieradio24.pl publikuje tekst w 31. rocznicę śmierci dziennikarza Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Juliusza Slaskiego (15.04.1920-15.07.1990). „Weteran II wojny światowej, antropolog i dziennikarz znany z audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. To tylko kilka zajęć wykonywanych przez Juliusza Slaskiego w trakcie jego obfitego w przygody życia. Był także namiętnym miłośnikiem górskiej wspinaczki, która 31 lat temu ściągnęła na niego śmierć. (…) W 1974 roku dołączył do zespołu Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w której spędził kilkanaście ostatnich lat życia. Jego głos poznało wielu mieszkańców Polski, spragnionych rzetelnych informacji i zmęczonych komunistyczną propagandą. Występował na antenie pod pseudonimem Huberta Grzymały. (…) – Julek Slaski był klasycznym wprost wzorem dziennikarza, który wszędzie szuka jakiegoś wartego uczestnictwa wydarzenia, przeżycia, spotkania rozmowy. Można go było spotkać wszędzie, gdzie coś się działo. Przeprowadzał wywiady, reportaże, ale gdy trzeba było pisał komentarze. Był prawdziwym, dociekliwym, trochę narwanym, ale rzeczywiście dziennikarzem z krwi i kości. Dla większości z nas był też dobrym i serdecznym kolegą i takim pozostanie w mojej pamięci – wspominał go Aleksander Menhard  w audycji z 1990 roku.” (Zobacz więcej…)

* 13.07.2021 – Warszawa: Z okazji 86. rocznicy urodzin poety i eseisty Jarosława Marka Rymkiewicza, Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy z materiałami dźwiękowymi, poświęcony życiu i twórczości pisarza. Wśród udostępnionych materiałów są m.in. nagrania z zasobów archiwalnych Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W RWE, w 1991 r. czytano fragmenty książek Rymkiewicza: Żmut i Baket, poświęconych Adamowi Mickiewiczowi.

* 13.07.2021 – Warszawa: Stulecie „Przeglądu Sportowego” zyskało dodatkową celebrę w postaci plebiscytu na najlepszych dziennikarzy piszących i mówiących o sporcie w latach 1921–2021. Plebiscyt zorganizował Klub Dziennikarzy Sportowych z inspiracji Władysława Minkiewicza, kiedyś dziennikarza Rozgłośni Harcerskiej, a potem polskiej sekcji BBC w Londynie i Radia Wolna Europa w Monachium, członka naszego Stowarzyszenia. Jedną z nagród (w kategorii „Radio”) otrzymał, zaprzyjaźniony z naszym Stowarzyszeniem, Bohdan Tomaszewski (1921-2015).

* 11.07.2021 – Warszawa: W wieku 65 lat zmarł prof. Włodzimierz Borodziej – historyk, specjalizujący się w historii najnowszej, profesor nauk humanistycznych, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Od 1979 r. był związany z Instytutem Historycznym UW. W okresie 1991–1994 pełnił funkcję dyrektora generalnego w Kancelarii Sejmu. W latach 1999–2002 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował również w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako redaktor naczelny serii „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”. Gościnnie wykładał na Uniwersytecie w Marburgu oraz Uniwersytecie w Jenie. Był przewodniczącym rady naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, a także członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Pełnił też funkcję przewodniczącego rady naukowej Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Autor wielu książek, w tym: Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych w latach 1945-1947 (1990), Kompleks wypędzenia (praca zbiorowa, oprac. wespół z Arturem Hajniczem; 1998), czy Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991. Dokumenty dyplomatyczne (red., 2019). 19 lat temu, 6.03.2002 r. był gościem naszego Stowarzyszenia podczas wieczoru pt.: „Czy  sprawa Wypędzonych nadal obciąża stosunki polsko-niemieckie?”. Gośćmi byli wówczas także: Thomas Urban – korespondent „Süddeutsche Zeitung” w Polsce oraz Renate Stössinger – współautorka książki pt.: Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców (pozostali współautorzy książki: Hans-Jürgen Bömelburg i Robert Traba; 2001). Fragmenty książki czytał Olgierd Łukaszewicz, wieczór prowadziła Alina Perth-Grabowska.

* 22.06.2021 – Mija 15 lat od śmierci Aliny Perth-Grabowskiej – dziennikarki Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, założycielki naszego Stowarzyszenia. Jest pochowana na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

* 13.06.2021 – Monachium: 75 lat kończy dziś Lechosław Gawlikowski – dziennikarz, publicysta, archiwista zasobów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Polecony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu przez hr. Michała Tyszkiewicza, podjął w 1972 r. pracę w Rozgłośni Polskiej RWE, początkowo jako stażysta w redakcji Dziennika Radiowego, z czasem redaktor. Przeniesiony do Działu Programowego Rozgłośni przez Zygmunta Michałowskiego komentował sprawy gospodarcze (był następcą zmarłego Michała Gamarnikowa). Za kadencji Marka Łatyńskiego wiosną 1988 r. Gawlikowski został mianowany Asystentem Dyrektora i wkrótce potem pierwszym zastępcą Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. Funkcję tę pełnił do jej zamknięcia, 30 czerwca 1994 r. W latach 1988-1994 utworzył w Rozgłośni Polskiej RWE archiwum obejmujące początkowo 2500, a potem ok. 5000 najstarszych historycznych nagrań audycji (pierwszy najstarszy zespół nagrań – ok. 700 – wybrał i opisał już wcześniej były kierownik Działu Nasłuchu RWE, Mamert Miż-Miszyn). W marcu 1990 r. otrzymał jako jeden z pierwszych pracowników „Nagrodę Prezesa RWE/RS za Szczególne Osiągnięcia”. Po zamknięciu w Monachium Rozgłośni Polskiej (oraz rozgłośni Czechosłowackiej i Węgierskiej) RWE, Gawlikowski zajmował się selekcją pozostałych w budynku RWE materiałów redakcyjnych i programowych (w tym także nagrań dźwiękowych), uzupełniając w ten sposób archiwum programowe RWE/RS. Z czasem, gdy podjęto decyzję przeniesienia w 1995 r. RWE/RS z Monachium do Pragi, koordynował te czynności w całej instytucji, a także podczas przeprowadzki z Monachium archiwum programowego, oraz korporacyjnego RWE/RS i utworzenia już w Pradze zintegrowanego archiwum programowego i korporacyjnego. W archiwum znalazły się zachowane nagrania dźwiękowe, materiały programowe i redakcyjne oraz historyczne dokumenty RWE/RS jako instytucji. Gdy podjęto polityczną decyzję przekazania przez RWE/RS do Polski kopii historycznych nagrań dźwiękowych, Gawlikowski podjął wspólnie z ówczesnym Dyrektorem Naczelnym Archiwów Państwowych w Warszawie, prof. Jerzym Skowronkiem inicjatywę, aby zasoby te trafiły do Archiwów Państwowych w Warszawie i aby Polskie Radio miało jednocześnie swobodny dostęp do tych nagrań w celach programowych. Nadzorował w Pradze (przy pomocy Stanisława Kowieszki) przygotowanie kopii nagrań dźwiękowych Rozgłośni Polskiej RWE, które przekazano później Archiwom Państwowym w Warszawie. Gdy podjęto decyzję przekazania historycznych archiwów programowych i korporacyjnych RWE/RS do Instytutu Hoovera w Stanfordzie w Kalifornii, zajmował się po stronie RWE selekcją dokumentacji oraz przygotowaniem dokumentów i nagrań do drogi. W 2001 r. otrzymał ponownie „Nagrodę Prezesa RWE/RS za Szczególne Osiągnięcia” w dziedzinie zachowania i zabezpieczenia dokumentów, materiałów i nagrań dźwiękowych, ilustrujących pierwsze 50 lat działalności RWE/RS. W grudniu 2015 r. opublikował blisko tysiąc-stronicową pracę pt.: Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe (Instytut Studiów Politycznych PAN – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ISBN 978-83-64091-49-0​, ​ISBN 978-83-64806-57-5​), będącą w zamierzeniu uzupełnieniem dwutomowych wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskiego: Polska z oddali i Wojna w eterze, dotyczących okresu jego pracy w Rozgłośni Polskiej RWE. (Zobacz więcej…)

* 6.06.2021 – Paryż: W wieku 91 lat zmarł Maciej Morawski – dziennikarz, działacz emigracyjny, wieloletni paryski korespondent Rozgłośni Polskiej RWE, Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia w latach 2015-2021. Pogrzeb odbył się 11.06.2021 r. w Paryżu i Lailly-en-Val k. Orleanu (Francja). Msza św. odbyła się także 2.07.2021 r. w Warszawie, w Kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu.

* 5.06.2021 – Gdańsk: W wieku 78 lat zmarł Józef Przybylski – działacz związkowy, robotnik, działacz opozycji w okresie PRL, sygnatariusz gdańskich porozumień sierpniowych. Od 1978 r. współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi. Drukował i kolportował niezależne publikacje m.in. „Wolne Słowo” oraz „Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy” (1979). wydany przez Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. W sierpniu 1980 r. zaangażował się w akcji na rzecz przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz. Był jednym z organizatorów strajku sierpniowego w swoim zakładzie pracy, a następnie delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, gdzie pełnił funkcję członka prezydium. Był jednym z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. Po strajkach zaangażował się w powstanie Związku, był członkiem Komitetu Założycielskiego, a od października 1980 r. do kwietnia 1981 r. członkiem prezydium MKZ Gdańsk. W latach 1981–2008 przebywał na emigracji w Belgii, gdzie współtworzył w Brukseli Biuro Koordynacyjne „Solidarności” za Granicą. Organizował też przerzut wydawnictw emigracyjnych do Polski. Był autorem książek: „Co zostało z naszych marzeń” (Bruksela, 1994) oraz „Marzenia i rzeczywistość” (2000). W 1983 r. został laureatem konkursu Rozgłośni Polskiej RWE i paryskiej „Kultury” na pamiętnik.

* 4.06.2021 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2021 r. odebrały białoruskie opozycjonistki: Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa (od września 2020 r. przebywa w areszcie, na uroczystości reprezentowała ją siostra, Tatiana Chomicz) i Wołha Kawalkowa. „Odwołują się bowiem do wschodnioeuropejskich doświadczeń walki o prawa człowieka. Mówią o „Solidarności” i dokonaniach polskiej opozycji demokratycznej. Wreszcie powołują się na doświadczenie trudnej i „wyboistej” drogi transformacji”. Przyznanie nagrody „może pomóc we wskrzeszeniu ducha walki, którego władza próbuje pokonać brutalną siłą” – podkreślili organizatorzy. „Tegorocznym laureatkom przyszło żyć w innych czasach niż te, w których działał Jan Nowak-Jeziorański. Jednak w innych tylko z pozoru. Bo ich ojczyzna, Białoruś, pozostaje autorytarną wyspą na mapie demokratycznej w przeważającej części Europy. To wciąż obszar, gdzie walkę o państwo będące dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców rozpędza się gumowymi pałkami i gazem łzawiącym. Zatem Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa połączyły siły w podobnie szczytnym celu, co przed laty legendarny Kurier z Warszawy” – napisano w komunikacie.

* 19.05.2021 – Kraków: Ukazała się książka Lecha Dzierżanowskiego, poświęcona kompozytorowi i pracownikowi Rozgłośni Polskiej RWE, Romanowi Palestrowi (1907-1989). Od wczesnych lat 30. XX wieku tworzył muzykę filmową, współpracując z tak wybitnymi twórcami polskiego kina jak Józef Lejtes czy Aleksander Ford. Podczas II wojny światowej przebywał w Warszawie, m.in. przez 6 tygodni był więziony na Pawiaku (w 1940). Podobnie jak Witold Lutosławski utracił podczas Powstania warszawskiego większość partytur. W latach 1945–1947 był profesorem kompozycji w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, od maja do sierpnia 1945 r. pełnił funkcję prorektora tej uczelni. Uważany był wówczas za jednego z najwybitniejszych ówczesnych kompozytorów polskich, co potwierdzały kolejne nagrody oraz liczne wykonania jego muzyki w Polsce i za granicą. Również po zakończeniu działań wojennych komponował muzykę filmową, m.in. do najważniejszych polskich obrazów lat 40. – Ostatni etap, Ulica Graniczna, Zakazane piosenki. Z uwagi na nieprzejednaną postawę wobec socrealizmu usunięto jego nazwisko z czołówki filmu Miasto nieujarzmione (1950). Ostatnim filmem z jego muzyką, jaką mogli oglądać widzowie w okresie PRL-u, były Dwie godziny (premiera 1957) – mroczny obraz Stanisława Wohla i Jerzego Wyszomirskiego, podejmujący problem rozrachunków z czasem wojny, który cenzura przetrzymywała od roku 1946. W 1947 r. Roman Palester przeniósł się do Paryża jeszcze bez zamiaru emigracji. Władze polskie natarczywie namawiały go do powrotu, on odmawiał m.in. udziału w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu (1948). Wrócił na Zjazd Kompozytorów i Krytyków Muzycznych w Łagowie Lubuskim (1949), gdzie działalność polskich kompozytorów podporządkowano socrealizmowi. Palester określony jako „formalista” zdecydował się na stałą emigrację. W latach 1952–1972 mieszkał w Monachium i pracował jako kierownik działu kulturalnego polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Po wyjeździe z Polski nazwisko i dorobek Palestra zostały usunięte z krajowych publikacji aż do roku 1977, gdy Związek Kompozytorów Polskich doprowadził do uchylenia zapisu cenzury. Kompozytor odwiedził Polskę tylko raz w 1983 r., gdy wykonywano w Krakowie jego Hymnus pro gratiarum Actione. Kolejna wizyta (w 1987 r., na 80. rocznicę urodzin) nie doszła do skutku z powodu złego stanu zdrowia kompozytora, który zmarł dwa lata później. Pochowany został na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency niedaleko Paryża. „Po świetnym debiucie w latach 30. i pracowicie spędzonym czasie okupacji Palester uważany był za jednego z najlepiej zapowiadających się kompozytorów polskich. Decyzja o pozostaniu na Zachodzie spowodowała, że z dnia na dzień stał się w Polsce persona non grata. Dwudziestoletnia praca w rozgłośni Radia Wolna Europa zapewniła mu utrzymanie i dała poczucie kontaktu z Ojczyzną, ale spowodowała jednak, że coraz bardziej postrzegany był jako redaktor, a nie twórca. A przecież nie przestał być kompozytorem. Do końca życia aktywny, komponował, podążając własną drogą. Jego twórczość imponuje szerokością horyzontów i ciężarem gatunkowym. Autor książki kreśli portret kompozytora pragnącego żyć i tworzyć godnie, w poczuciu wolności. Dramat wielkiego talentu w machinie historii. Ważna lektura – bez znajomości dzieła i losów Palestra historia muzyki polskiej XX wieku jest niepełna.” [z opisu wydawcy] (Zobacz więcej…)

* 18.04.2021 – Warszawa: W wieku 86 lat zmarł Stefan Bratkowski – dziennikarz, publicysta, eseista, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia. Od lat mieszkał na Powiślu, przy ulicy Czerniakowskiej 203 a – naprzeciwko warszawskiego mieszkania Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Pogrzeb odbył się 11.05.2021 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Podczas uroczystości głos zabrali m.in.: Jerzy Baczyński, Adam Bodnar i Ernest Skalski. (Zobacz więcej…)

* 10.04.2021 – Portal Polskieradio24.pl publikuje tekst w 20. rocznicę śmierci dziennikarza Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Tadeusza Chciuka-Celta (17.10.1916-10.04.2001). „Od 1952 roku pracował w utworzonym przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Monachium Radiu Wolna Europa. Był autorem programów poświęconych problemom wsi, w których występował pod pseudonimem „Michał Lasota”. Każdą audycję pt. „Droga przez wieś” rozpoczynał słowami: „tym, którzy żywią i bronią – chłopom polskim szczęść Boże”. Przygotowywał także słuchowiska historyczne i audycje harcerskie. (…) Za zasługi wojenne otrzymał: Krzyż Armii Krajowej, Harcerski Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz hiszpański Order Św. Graala.” (Zobacz więcej…)

* 15.02.2021 – W wieku 90 lat zmarł Zdzisław Najder – historyk literatury, badacz i edytor twórczości Josepha Conrada, w latach 1982-1987 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Ze zbadanych przez historyków dokumentów wynika, że Najder w drugiej połowie lat 50. i na początku lat 60. współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa PRL pod pseudonimem „Zapalniczka”. W późniejszych latach, od drugiej połowy lat 70. jako działacz opozycji w PRL, był przez SB również rozpracowywany, m.in. w sprawach o kryptonimie „Literat”, „Carol”, „Redakcja”. O śmierci Najdera poinformował jego syn Krzysztof: „Najbardziej znany conradolog na świecie, profesor uniwersytetu, były dyrektor Radia Wolna Europa, skazany na śmierć przez władze komunistyczne. Człowiek wybitny, ale też kontrowersyjny i pełen sprzeczności” – napisał w informacji opublikowanej na Facebooku; podał też, że pogrzeb będzie miał charakter prywatny i poprosił o nieskładanie kondolencji.

* 6.02.2021 – W wieku 82 lat zmarł A. Ross Johnson – były dyrektor Radio Free Europe, analityk Wilson Center, pracownik naukowy Hoover Institution w latach 2003-2016. Urodzony 9.10.1939 r., w latach 1969-1988 był starszym pracownikiem RAND Corporation, gdzie specjalizował się w kwestiach bezpieczeństwa wschodnioeuropejskiego i sowieckiego. W czasie pracy w Wilson Center wydał książkę pt.: „Radio Free Europe and Radio Liberty: The CIA Years and Beyond”, opublikowanej w wydawnictwie Stanford University Press, był także autorem licznych raportów politycznych, postów na blogach i raportów na temat historii Radia Wolna Europa/Radia Liberty (RFE/RL) oraz współczesnej polityki na Bałkanach. Często występował w panelach Wilson Center, organizował liczne wydarzenia i konferencje. Odegrał kluczową rolę w zabezpieczaniu i udostępnianiu zapisów RFE/RL, obejmujących 10,5 miliona stron i ponad 100 tysięcy nagrań dźwiękowych od lat 50. do 2006 r. W 1996 r. otrzymał z rąk ministra kultury RP Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Był gościem naszego Stowarzyszenia 16.09.2014 r., gdy jego książka Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze ukazała się w języku polskim. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

2020:

* 30.11.2020 – Monachium – Sopot: Ukazało się wznowienie znanej książki Bogdana Żurka pt. Wspomnienia stoczniowca (ISBN 978-83-959347-0-4). W 1982 r. paryska „Kultura” i Rozgłośnia Polska Radia Wolna Euro­pa ogłosiły konkurs na wspomnienia z lat 1976-1982. Praca Żurka wyróżniona została trzecią nagrodą, stając się niezwykle cennym dokumen­tem o czasach komunistycznego zniewo­lenia. Autor opisuje w nich, jak został stoczniowcem, warunki pracy, a także sam strajk w Stoczni Gdańskiej, swoją działalność w NSZZ „Solidarność”, stan wojenny i uwięzienie, zakończone depor­tacją. Po dwóch latach spędzonych w Gelsenkirchen znalazł się w Monachium, gdzie podjął współpracę z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Na antenie relacjonował m.in. uroczystość wręczenia Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy, redagował programy o tematyce robotniczej oraz prowadził audycję polityczną „Fakty, Wydarzenia, Opinie”. Po zamknięciu Rozgłośni, w 1995 r. podjął pracę w administracji Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Jest członkiem-założycielem naszego Stowarzyszenia. Obecne wydanie, współfinansowane przez Konsulat Generalny RP w Monachium, ukazało się dla uczczenia dwóch rocznic: 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3)

* 26.11.2020 – Kraków: Ukazał się dwutomowy wybór pism Czesława Straszewicza (1904-1963) – wybitnego pisarza emigracyjnego, pracownika Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1954-1963. Prozaik, radiowiec, jeden z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku, w okresie międzywojennym opublikował dwa zbiory opowiadań oraz dwie powieści, współpracował z „Prosto z Mostu” i „Polityką”. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się na emigracji, w 1953 r. opublikował słynną powieść „Turyści z bocianich gniazd”. Poza pracą w RP RWE współpracował z paryską „Kulturą” Jerzego Giedroycia. Zmarł w Montevideo w Urugwaju. Dwutomową edycję „Pism” opracowali: Violetta Wejs-Milewska – autorka pierwszej (i jedynej dotąd) monografii Straszewicza Wykorzenieni i wygnani (2003), oraz Maciej Urbanowski – edytor wydanego w 2018 r. tomu korespondencji Straszewicza z redaktorem paryskiej „Kultury”, Jerzym Giedroyciem.

* 17.11.2020 – Warszawa: W wieku 90 lat zmarł Andrzej Krzeczunowicz – pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium (1954-1988), w tym redaktor, komentator i zastępca dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE. W latach 1989-1992 dyrektor Biblioteki Polskiej i Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, od 1992 do 1997 r. ambasador RP w Belgii i Luksemburgu, oraz stały przedstawiciel RP przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej w randze ambasadora, członek zespołu rządowego prowadzącego negocjacje w sprawie wejścia Polski do NATO, Kawaler Maltański i drugi wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w latach 1997-2002, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w latach 2010-2017, wykładowca na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, na Akademii Polonijnej w Częstochowie i w Europejskiej Akademii Dyplomacji na Uniwersytecie w Opolu, w 1997 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor książki pt.: Krok po kroku. Polska droga do NATO 1989-1999 (1999). Pogrzeb odbył się 2.12.2020 r. w gronie rodzinnym.

* 10.2020 – Warszawa: Stowarzyszenie definitywnie zakończyło działalność kulturalno-odczytową w lokalu restauracji Radio Café przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, pozostając nadal aktywne w mediach społecznościowych. Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej przestaje istnieć. Po zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje, wiszące na ścianach archiwalia (fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych. „Trwająca pandemia COVID-19 przyspieszyła naszą decyzję o zakończeniu stacjonarnej działalności kulturalnej Stowarzyszenia w lokalu restauracji Radio Café przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Członkowie Stowarzyszenia Pracowników Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, będący w większości w bardzo zaawansowanym wieku, pogarszającym się stanie zdrowia i mieszkający przeważnie poza Polską – nie mają dalszej możliwości aktywnego spotykania się w dotychczasowej formie oraz organizowania i prowadzenia stacjonarnych spotkań kulturalno-historycznych pod szyldem naszej organizacji. Należące do Stowarzyszenia fotografie, dokumentujące historię i działalność Rozgłośni Polskiej RWE, pozostawiamy komercyjnej firmie cateringowej, która od lat prowadzi w lokalu Radio Café restaurację – z intencją i nadzieją, że zachowa „radiowy” charakter lokalu w swojej dalszej działalności. Wyrażamy nadzieję, że miejsce to powróci do dawnej aktywności sprzed pandemii, choć z powodów opisanych powyżej Stowarzyszenie nie może niestety już w tym uczestniczyć. Bez zmian pozostajemy natomiast w internetowym, zdalnym kontakcie z naszymi członkami i sympatykami – co pozwala w nieograniczony sposób utrzymywać wieloletnie przyjaźnie oraz nadal popularyzować działalność Rozgłośni Polskiej RWE i jej pracowników, a także wiedzę o najnowszej historii i wartościach, którym Stowarzyszenie pozostaje wierne. Dziękujemy za dotychczasową życzliwość i współpracę. O dalszych, już zdalnych, statutowych inicjatywach Stowarzyszenia – informujemy na bieżąco na naszych stronach internetowych” – piszą w wystosowanym komunikacie: Maciej Morawski i Mariusz Kubik. (Zobacz więcej…)

* 28. 09. 2020 – Warszawa: 80. rocznicę urodzin obchodzi Leszek Perth – dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE, wdowiec po Alinie Grabowskiej, założycielce naszego Stowarzyszenia, obecnie członek jego Rady Nadzorczej. (Zobacz więcej…)

* 4.09.2020 – W wieku 83 lat zmarła Danuta Pacyńska-Drzewińska – dziennikarka prasowa i telewizyjna, publicystka, w latach 80. i 90. pracownik Rozgłośni Polskiej RWE, członek-założyciel naszego Stowarzyszenia. Urodzona 7.03.1937 r., była od lat 50. dziennikarką prasy warszawskiej (m.in. „Kuriera Polskiego”), a następnie Telewizji Polskiej, w redakcji historycznej „Dziennika Telewizyjnego”. W 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, zwolniona z pracy, w 1982 r. wyjechała do Austrii z zamiarem emigracji. Została zatrudniona w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, gdzie prowadziła audycje: „Fakty, wydarzenia, opinie” i „Polska, jaka może być” oraz programy ekologiczne. W RWE pracowała do końca funkcjonowania Rozgłośni Polskiej w 1994 r. W 2010 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Została pochowana 9 września 2020 r.na Cmentarzu parafialnym grabowskiej parafii św. Zofii Barat w Wyczółkach, na warszawskim Ursynowie. (Zobacz więcej…)

* 1. 07. 2020 – Lund-Warszawa: 90 lat kończy dziś Józef Lebenbaum – dziennikarz, działacz emigracyjny, organizator pomocy dla opozycji antykomunistycznej w PRL, członek naszego Stowarzyszenia. Był redaktorem „Głosu Robotniczego” w Łodzi; w związku z kampanią antysemicką w 1968 r. wyemigrował przez Włochy do Szwecji, mieszkał w Lund. Na emigracji nawiązał kontakt z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Pod koniec lat 70. XX w. zaangażował się w pomoc dla środowisk opozycyjnych w Polsce – organizował m.in. transporty wydawnictw emigracyjnych i sprzętu poligraficznego do Polski. W 1981 r., po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce był jednym z organizatorów Komitetu Poparcia Solidarności w Lund, w latach 1983–1990 kierował założoną przez siebie Niezależną Agencją Polską (Independent Polish Agency), rozpowszechniającą w zachodniej Europie informacje o oporze społecznym w Polsce. Był jednym z inicjatorów powstania w 1983 r. Konferencji Organizacji Wspierających Solidarność (CSSO) i koordynatorem stałego sekretariatu tej organizacji. W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem naszego Stowarzyszenia. Mieszka w Polsce i w Szwecji. (Zobacz więcej…)

* 1. 01. 2020 – Paryż: Maciej Morawski, prezes honorowy Stowarzyszenia RWE, przebywający od półtora roku w Zakładzie Św. Kazimierza w Paryżu, zasłużonej polskiej placówce dla osób starszych, w której niegdyś mieszkał i gdzie zmarł m.in. Cyprian Kamil Norwid (119 rue du Chevaleret) – otrzymał z rąk członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia egzemplarze publikacji Weteran zimnej wojny, wydanej z okazji jego jubileuszu 90-lecia urodzin przez Instytut im. Stefana „Grota” Roweckiego i Urząd Miasta Kościana.

2019:

* 18.12.2019 – Tadeusz Zawadzki-Żenczykowski (1907-1997), działacz polityczny i publicysta, kapitan Wojska Polskiego, wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Kawaler Orderu Orła Białego – jest bohaterem książki Karoliny Trzeskowskiej pt. Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki 1907-1997. W kraju i na emigracji (Wydawnictwo LTW). Dr Karolina Trzeskowska-Kubasik (ur. 1987) obroniła w styczniu 2019 r. pracę doktorską poświęconą Żenczykowskiemu. W latach 2014-2019 pracowała w Studium Polski Podziemnej w Londynie, przez kilka lat była nauczycielką historii w Polskiej Szkole Sobotniej im. Janusza Korczaka w Londynie a także redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej”.

* 25. 09. 2019 – Sopot: 80 lat kończy Jacek Taylor – adwokat, działacz opozycji w czasach PRL-u, przyjaciel i współwykonawca testamentu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia. W latach 1990–1991 członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, Lechu Wałęsie, w latach 1991–1994 członek Unii Demokratycznej (jej przewodniczący w województwie gdańskim i członek Prezydium Rady Krajowej), w latach 1991–1993 z ramienia tej partii poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (RP) I kadencji. W okresie 1994–2005 członek Unii Wolności, z ramienia tej partii poseł na Sejm RP II kadencji (1993–1997), bezskutecznie ubiegał się o wybór na posła w 1997 roku. W rządzie Jerzego Buzka w latach 1997–2001 kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Następnie prokurator w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku (2001–2004), od 2004 r. na emeryturze. W lutym 2008 r. został przedstawicielem ministra Skarbu Państwa w radzie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, od grudnia 2010 r. − członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. W kadencji 2017–2021 członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności.

* 20. 09. 2019 – Paryż: 90. rocznicę urodzin obchodzi Maciej Morawski – wieloletni paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia.

* 8. 08. 2019 – Warszawa: W zbiorach Stowarzyszenia RWE znajduje się archiwum fotograficzne, dokumentujące działalność zasłużonych postaci Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, ludzi kultury i polityki; naszych gości, którzy przez 25 lat istnienia Stowarzyszenia odwiedzali nas, uczestnicząc w dyskusjach i spotykając się z pasjonatami najnowszej historii Polski, Europy i świata. Uzupełniamy teraz naszą galerię o fotografie współczesnych „cichych bohaterów”. Bo „strażnicy naszej wolności” to ludzie, którzy po 1989 roku czynnie tworzyli i tworzą społeczeństwo obywatelskie, pracują i poświęcają się na rzecz innych, broniąc dorobku i wartości, które stworzyliśmy po upadku komunizmu; pokazują kolejnym pokoleniom urodzonym już w wolnej Polsce, czym jest wolność, równość, prawdziwa solidarność, praworządność – i co staje się, gdy tych wartości zaczyna brakować; gdy zaczynają być kwestionowane, zastępowane obojętnością, agresją i brakiem szacunku dla innych. Cieszymy się, mogąc mieć w naszej galerii zdjęcie Bogusława Stanisławskiego – niezwykłego społecznika, jednego z najbardziej zasłużonych działaczy na rzecz praw człowieka w III Rzeczypospolitej; anglisty, który po 1989 roku współtworzył polski oddział Amnesty International. (Zobacz więcej…)

* 25.04.2019 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975”, z okazji ukazania się książki Rafała Habielskiego i Pawła Machcewicza pod tym samym tytułem, w ramach czterotomowego cyklu „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”. Głos zabrali: Rafał Habielski, Sławomir Łukasiewicz, Paweł Machcewicz i Andrzej Paczkowski. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. Współorganizatorem spotkania był Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W ramach cyklu ukazały się ponadto: korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Adamem Ciołkoszem i Aleksandrem Bregmanem z lat 1952-1975, w opracowaniu Kamili Kamińskiej-Chełminiak i Piotra Swachy, ze wstępem Rafała Habielskiego, korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Edwarda Raczyńskiego z lat 1952-1975, w opracowaniu Krzysztofa Kani i Andrzeja Nowaka, ze wstępem Rafała Habielskiego, oraz książka Rafała Habielskiego pt.: Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975. (Zobacz więcej…)

* 25.03.2019 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Michał Tyszkiewicz i Hanka Ordonówna – biografie równoległe (w 45. rocznicę śmierci Michała Tyszkiewicza)”, z okazji ukazania się książki Anny Mieszkowskiej pt.: Hanka Ordonówna. Miłość jej wszystko wybaczy. Głos zabrali: Anna Mieszkowska, Michał Pieńkowski, Zbigniew Rymarz i Michał Fogg. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 15.03.2019 – Premiera filmu Władysława Pasikowskiego pt. „Kurier”, poświęconego Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i jego działalności podczas II wojny światowej. W roli głównej zagrał Philippe Tłokiński. Ukazało się także wznowienie Kuriera z Warszawy z „filmową” okładką.

* 15.02.2019 – Paryż: Nowa wersja strony internetowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, poświęconej paryskiemu korespondentowi Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Maciejowi Morawskiemu (https://morawskimaciej.wordpress.com) – zawierająca materiały informacyjne, archiwalne oraz fragmenty bloga zainicjowanego w styczniu 2009 roku na internetowej platformie blogowej „blox.pl”, przeniesionego na WordPress.com w lutym 2019 roku, z powodu likwidacji dotychczasowego miejsca przez grupę kapitałową Agora S.A. (Zobacz więcej…)

* 2.02.2019 – Radzewice: 80. rocznicę urodzin obchodzi Marcin Libicki – polityk, historyk sztuki, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, od 2004 do 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, kawaler maltański, członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. W tym roku ma się ukazać jego monumentalna książka Europa. Najpiękniejsza opowieść. „Europa, niewielki obszar w skali świata, stworzyła cywilizację, której kultura, nauka, gospodarka i polityka osiągnęły bogactwo nigdzie indziej niespotykane. Po dziś dzień wraz ze swą córką Ameryką wywiera dominujący wpływ na cały świat. Początek tej wielkiej przyszłości europejskiej to V wiek, spotkanie Germanów i chylącego się ku upadkowi antycznego świata, germańskiego instynktu państwowo- i prawotwórczego ze schrystianizowaną już tradycją Grecji i Rzymu. Także chrześcijański indywidualizm i poszukiwanie prawdy oraz biblijny nakaz podporządkowania sobie ziemi były niezbędne dla osiągnięcia przyszłych sukcesów. Wkrótce dołączą irlandzcy Celtowie, a później Węgry Madziarów i Polska Słowian, która na milionie kilometrów kwadratowych odciśnie europejski ślad. Przyszłość świata stanęła przed Europą otworem”. [z opisu wydawcy; książka ukazała się jesienią 2019 r.]

2018:

* 6.12.2018 – Warszawa: Ukazała się książka Marka Walickiego, pracownika Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1952-1955 i 1962-1974 pt.: Z Polski Ludowej do Wolnej Europy. Walicki był jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Jana Nowaka-Jeziorańskiego w RP RWE. „Wspomnienia Marka Walickiego składają się z dwóch części. W pierwszej opisuje swoje przeżycia od dzieciństwa przez okupację, lata instalowania komunizmu w Polsce, ucieczkę i kolejne etapy życia na Zachodzie. Część druga to opowieści o przyjaciołach, wybitnych Polakach: Janie Nowaku-Jeziorańskim, Zofii Korbońskiej, Zdzisławie Najderze, Zbigniewie Herbercie, Juliuszu Poniatowskim i Hilarym Krzysztofiaku. Dodatkowym walorem publikacji są załączone listy i fotografie dokumentujące opisywane wydarzenia”. [z opisu wydawcy]

* 5.10.2018 – Bartoszyce: W Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Bogdanem Żurkiem – redaktorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, uczestnikiem Sierpnia ’80 w Stoczni Gdańskiej, dawnym mieszkańcem Bartoszyc, działaczem polonijnym, członkiem – założycielem naszego Stowarzyszenia. Sekretarz niemieckiego Oddziału Rady Narodowej (emigracyjny parlament), blisko współpracujący z Rządem RP na Uchodźstwie w Londynie. Wiceprezes Zrzeszenia Federalnego Polska Rada w Niemczech. Redaktor naczelny polonijnego pisma „Moje Miasto”. Odznaczony m.in. Medalem 25-lecia Solidarności i Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Mieszka w Monachium. (Zobacz więcej…)

* 27.04.2018 – Warszawa: W ramach serii „Biblioteka Palestry” ukazała się książka pt. „Naprawdę trzeba było coś zrobić. Z Jackiem Taylorem rozmawia Anna Machcewicz”, w której opowiada on o dzieciństwie, czasach studenckich oraz o pracy adwokata w trudnych czasach komunizmu, a potem przemian ustrojowych państwa.  Jacek Taylor ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę adwokacką rozpoczął w 1968 r. W latach 70. związał się z opozycją demokratyczną. Występował jako obrońca w wielu procesach politycznych, broniąc m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991-1997 był posłem na Sejm z listy Unii Demokratycznej, a następnie m.in. Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia RWE. Książka jest ilustrowana zdjęciami archiwalnymi ze zbiorów prywatnych, ale także m.in. archiwum IPN, czy zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności. 

2016:

* 29. 12. 2016 – Kraków: W wieku 95 lat zmarł Jerzy Pomianowski – prozaik, eseista, ekspert do spraw historii Europy Wschodniej, krytyk teatralny, scenarzysta filmowy, tłumacz literatury pięknej z języka rosyjskiego i niemieckiego. Współpracownik Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury” (pod pseudonimem „Michał Kaniowski”), gdzie opublikował m.in. przekład Archipelagu Gułag Aleksandra Sołżenicyna. Mieliśmy zaszczyt cieszyć się Jego przyjaźnią; często bywał w naszym Stowarzyszeniu, gdzie mówił m.in. o Jerzym Giedroyciu. Żegnamy Go z wielkim żalem. Pogrzeb odbył się 10.01.2017 r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera G-tuje-29).

* 23.06.2016 – Warszawa:, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Kościół na łamach paryskiej Kultury 1946-2000. Debata przed wizytą papieża Franciszka”. Udział wzięli: Ewa Berberyusz, o. Tomasz Dostatni OP, o. Ludwik Wiśniewski OP, Stefan Frankiewicz, Aleksandra Klich, Maja Komorowska i Adam Michnik. Wprowadzenia dokonali: Andrzej Peciak (Instytut Książki) i Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 19.05.2016 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z okazji ukazania się książki Leopolda Ungera (1922-2011) pt.: Spacery z Kulturą„, wydanej nakładem Instytutu Książki. Udział wzięli: Monika Unger, Grażyna i Krzysztof Pomianowie, Iwona Hofman, Julita Karkowska, Małgorzata Ptasińska, Seweryn Blumsztajn, Jarosław Kurski, Andrzej St. Kowalczyk i inni. Wprowadzenia dokonali: Andrzej Peciak z Instytutu Książki oraz Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 9.05.2016 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z prof. Andrzejem Rzeplińskim, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego – wykład o polskiej konstytucji, roli i zadaniach Trybunału Konstytucyjnego, porządku prawnym RP i niezależności sądownictwa. Wieczór prowadził Jacek Taylor, wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 28.04.2016 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z Tomaszem Jastrunem, który prezentował swą twórczość z czasów Sierpnia 80′, stanu wojennego i internowania, oraz wiersze rodziców: Mieczysławy Buczkówny i Mieczysława Jastruna. Wśród naszych Gości byli też m.in.: Jacek Bocheński, Wojciech Eichelberger, Leszek Engelking, Krystyna Kofta, Franciszek Maśluszczak, Krystyna Rodowska, Elżbieta Wojnowska, Ludwika i Henryk Wujcowie, Agnieszka Żuławska-Umeda i inni. Odczytaliśmy wraz z Autorem jego teksty. (Zobacz więcej…)

* 14.03.2016 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z okazji: polskiego wydania Wspomnień Jeana Monneta – jednego z „Ojców-Założycieli” zjednoczonej Europy (2015) oraz narastających nastrojów anty-unijnych w elektoratach niektórych krajów europejskich. Głos zabrali: Włodzimierz Cimoszewicz, Adam Daniel Rotfeld, Waldemar Kuczyński (tłumacz książki) oraz Jan Ordyński. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 20.01.2016 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z Lechosławem Gawlikowskim po ukazaniu się prawie tysiącstronicowej książki pt.: Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe. Głos zabrali: Lechosław Gawlikowski, Tadeusz Fredro-Boniecki, Rafał Habielski, Anna Mieszkowska, Maciej Morawski, Teresa Potulicka-Łatyńska, Krzysztof Rutkowski, Jacek Taylor, Violetta Wejs-Milewska i inni. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. Lechosławowi Gawlikowskiemu i jego książce poświęcony jest także nowy serwis Stowarzyszenia na Facebooku. (Zobacz więcej…)

* 20.01.2016 – Wrocław: Ukazała się korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Marią Winowską z lat 1955-1989, w opracowaniu Andrzeja Nowaka. Maria Winowska (ur. 21 lutego 1904 r. w Skałacie, zm. 4 kwietnia 1993 r. w Paryżu) – była publicystką, wybitną przedstawicielką polskiej emigracji we Francji. W czasie II wojny światowej uczestniczka francuskiego ruchu oporu. Pisała o Kościele „za żelazną kurtyną” – w Polsce, na Litwie i w Rosji. Zajmowała się także ruchem dysydenckim i prawami człowieka. Utrzymywała kontakty m.in. z Andriejem Sacharowem, Aleksandrem Sołżenicynem, Władimirem Bukowskim, Jerzym Turowiczem, Adamem Michnikiem i Stefanem Kisielewskim. W 1950 r. otrzymała Nagrodę Akademii Francuskiej za książkę Le Fou de Notre-Dame. Le père Maximilien Kolbe. „Publikowane po raz pierwszy listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Marii Winowskiej stanowią część znajdującego się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich archiwum słynnego Kuriera z Warszawy. Znajomość korespondentów zainicjował w 1957 roku biskup Bolesław Kominek. Duchowny przedstawił Nowakowi Winowską jako osobę cieszącą się nieograniczonym zaufaniem prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Nowak i Winowska spotykali się w Rzymie, Paryżu i w Monachium, ale przede wszystkim regularnie do siebie pisali. Ich listy dotyczyły sytuacji Kościoła w Polsce Ludowej, a w szczególności polityki religijnej władz, działalności stowarzyszeń katolickich i osobistego zaangażowania obojga na rzecz wolności religijnej”. [z opisu wydawcy]

2015:

* 19.10.2015 – Zespół muzyczny „Skaldowie” po warszawskim występie, w roku 50-lecia działalności – przyjął nasze zaproszenie na poczęstunek i rozmowę w muzycznym gronie. Życzymy kolejnych sukcesów i następnych dziesięcioleci twórczej działalności!… (Zobacz więcej…)

* 19.10.2015 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim w związku z ukazaniem się książki pt.: Przeciw Czwartej Rzeczpospolitej. Głos zabrali: Waldemar Kuczyński i Michał Szułdrzyński. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 21.09.2015 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – Spotkanie „Morawski 2.0 czyli dziennik w sieci” z okazji 86. urodzin Macieja Morawskiego, wieloletniego paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Udział wzięli: Maciej Morawski, Rafał Habielski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Mariusz Kubik, Marcin Libicki i Tomasz Łubieński. Podczas wieczoru prezentowano drugi tom dzienników Morawskiego „Dwa brzegi”. (Zobacz więcej…)

* 30.06.2015 – Kraków: W portalu „Nasza Historia” krakowskiego „Dziennika Polskiego” ukazała się rozmowa Włodzimierza Knapa ze Stanisławem Elsner-Załuskim, spikerem i dziennikarzem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1979-1994. „Każda wiadomość, zwłaszcza ważna, musiała być sprawdzana, przynajmniej w dwóch źródłach, a w razie wątpliwości redaktor kontaktował się z amerykańską dyrekcją radia. Gdy były wątpliwości, czekano na potwierdzenie informacji. Wiadomości w połowie dziennika przerywane były zapowiedzią:Mówi rozgłośnia polska Radio Wolna Europa. Za chwilę dalszy ciąg wiadomości”. Na ich koniec podawana była informacja, kto przygotował dziennik: – nazwisko lub pseudonim redaktora oraz nazwisko lub pseudonim czytającego. Potem następowała zapowiedź kolejnej audycji.” (Zobacz więcej…)

* 25.05.2015 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – Maja Komorowska odczytała teksty Władysława Bartoszewskiego z różnych lat. Komentarz do tekstów, wybranych przez Marcina Barcza, wygłosił Andrzej Friszke. (Zobacz więcej…)

* 24.04.2015 – Warszawa: W wieku 93 lat zmarł Władysław Bartoszewski – historyk, pisarz, dyplomata, polityk, Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia w latach 2009-2015. Pogrzeb odbył się 4.05.2015 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

* 27.03.2015 – Poznań: Ukazał się pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego – wieloletniego paryskiego korespondenta RWE pt.: Dwa brzegi. Zapiski „Weterana Zimnej Wojny”. Tytuł nawiązuje do zbioru wspomnień Tamten brzeg ojca autora, Kajetana Morawskiego (1892-1973) – ambasadora Polski przy rządzie „Wolnych Francuzów” gen. Charlesa de Gaulle’a w Algierze, a później – przez ćwierć wieku – „Ambasadora Wolnej Polski” w Paryżu. Pierwszy tom, oparty na codziennych zapiskach Autora prowadzonych w latach 2009-2010, zawiera m.in. wspomnienia z przeszłości, refleksje na temat środowiska emigracyjnego i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, przemyślenia autora w odniesieniu do sytuacji w kraju i w Europie. Przebija w nich życzliwość do Polski i Polaków, wielki szacunek dla dorobku i sposobu myślenia Wielkopolan. Kolejne tomy – w przygotowaniu. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

2014:

* 9.12.2014 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej: spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim w związku z ukazaniem się pierwszej polskiej biografii Václava Havla pt.: Havel – zemsta bezsilnych. Głos zabrali także: Leszek Engelking, Petr Janyška i Józef Pinior. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. Wieczór poświęcony został pamięci Václava Buriana (1959-2014) – tłumacza, dziennikarza, polonofila, redaktora czeskiego pisma „Listy”, naszego przyjaciela. (Zobacz więcej…)

* 21.10.2014 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej: spotkanie z Anną Mieszkowską w związku z wydaniem książki pt.: Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej. Głos zabrali także działacze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu: Joanna Sobolewska i Tomasz Prot a także Andrzej Wolf i Katarzyna Ludwiniak. Spotkanie, w obecności Janiny Zgrzembskiej, córki Ireny Sendlerowej, prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 16.09.2014 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej: spotkanie z A. Rossem Johnsonem – asystentem sekcji polskiej Radia Wolna Europa, w latach 1988-1991 dyrektorem RWE, a dzisiaj jego historykiem, autorem książek – w związku z publikacją polskiego wydania książki Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze. Głos zabrali także: Rafał Habielski i Andrzej Mietkowski. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 20.01.2014 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej: spotkanie w cyklu pt.: „Nasz Jan Nowak-Jeziorański”, inaugurujące obchody stulecia urodzin „Kuriera z Warszawy” i wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W grudniu 2013 r. Senat RP ogłosił rok 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Naszym gościem był Andrzej Wajda. Głos zabrali także: Andrzej Kotkowski, Adam Michnik i Jacek Taylor. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

2013:

* 12.12.2013 – Warszawa, Senat RP: podczas 45. posiedzenia Senatu RP obecnej kadencji, senatorowie podjęli uchwałę ogłaszającą rok 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 3 października 2014 r. mija stulecie urodzin wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. (Zobacz więcej…)

* 27.11.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Awantura emigracyjna, czy spór o powojenną Polskę. Wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego Wracam z Polski„. Udział wzięli: o. Tomasz Dostatni OP, Rafał Habielski i Adam Michnik. Głos zabrali także: Grzegorz Gauden – Dyrektor Instytutu Książki i Wojciech Sikora – Prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” oraz Tomasz Łubieński, Krzysztof Pomian, Małgorzata Ptasińska-Wójcik i Piotr Wojciechowski. (Zobacz więcej…)

25.11.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej: spotkanie po ukazaniu się autobiografii Karola Modzelewskiego pt.: Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca. Naszymi gośćmi byli: Karol Modzelewski, Jacek Bocheński, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Friszke i Piotr Osęka. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 28.10.2013 – Warszawa: W wieku 86 lat zmarł Tadeusz Mazowiecki – pierwszy niekomunistyczny premier Polski, publicysta, polityk, działacz katolicki. Wielokrotnie obecny na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i w naszym Stowarzyszeniu. Żegnamy go z wielkim żalem. (Zobacz więcej…)

* 16.09.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Alina Pienkowska – miłość w cieniu polityki”, po wydaniu książki pod tym samym tytułem. Gościem specjalnym był Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP. O Alinie Pienkowskiej mówili także: Barbara Szczepuła – autorka biografii, Krzysztof Dowgiałło, Jarosław Kurski, Tomasz Łubieński, Jan Skórzyński i Jacek Taylor. Najnowszy numer pisma „Wolność i Solidarność” (nr 5/2013; wyd. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku) zaprezentował redaktor naczelny, dr Jan Skórzyński. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 18.07.2013 – Londyn: W wieku 82 lat zmarł Jerzy Kulczycki – wydawca i księgarz emigracyjny, wieloletni właściciel najstarszej i największej polskiej księgarni w Wielkiej Brytanii „Orbis”. Założyciel emigracyjnego wydawnictwa „Odnowa”, w którym po raz pierwszy wydał książki Jana Nowaka-Jeziorańskiego: Kurier z Warszawy (1979) oraz dwa tomy wspomnień z czasów kierowania Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa: Wojna w eterze (1985) i Polska z oddali (1988). (Zobacz więcej…)

* 17.06.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Prosto się mówi, jak się wie. Przyjaciele i znajomi o Marku Edelmanie”, po wydaniu książki pod tym samym tytułem. Udział wzięli: Paula Sawicka – współedytorka książki Marka Edelmana pt.: „Prosto się mówi, jak się wie”, Julia Hartwig, Janina Ochojska, Danuta Przywara, Janina Stępińska, Jacek Bocheński, Józef Duriasz i Adam Michnik. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 8.06.2013 – Monachium: Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w wieku 75 lat Barbara Lewkowicz-Odojewska – historyk sztuki, była długoletnia pracowniczka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pogrzeb odbył się 14 czerwca 2013 r. na cmentarzu Waldfiedhof w Monachium. (Zobacz więcej…)

* 4.06.2013 – Wrocław / Maisons-Laffitte: Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” w podparyskim Maisons-Laffitte to laureat tegorocznej Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przyznawanej corocznie od dziewięciu lat we Wrocławiu. Decyzję jury ogłosiło Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” na Facebooku. Wręczenie nagrody odbyło się – zwyczajowo – we Wrocławiu. (Zobacz więcej…)

* 27.05.2013 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – naszym gościem był Marek Tomaszewski – pianista, pedagog, współtwórca duetu fortepianowego „Marek & Vacek”, mieszkający od połowy lat 70. we Francji. Spotkanie poświęcone było muzyce i historii ostatnich kilkudziesięciu lat (także współpracy z Rozgłośnią Polską RWE). Spotkanie, w którym wzięła udział również Zuzanna Kisielewska – córka Wacława Kisielewskiego (1943-1986), prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

1-3.05.2013 – W czasie majowego weekendu w TVP1 wyemitowano najnowszą produkcję dokumentalną  o Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Tytuł 5-odcinkowego cyklu: „Radio Wolności. Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa”. (Zobacz więcej…)

* 29.04.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej: spotkanie w cyklu „Literatura i pisarze” pt.: „Czy literaturze potrzebna jest książka?”. Udział wzięli: Jacek Bocheński, Krzysztof Varga, Leszek Szaruga, Stefan Bratkowski, Julia Hartwig i Józef Duriasz. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 28.03.2013 – McLean, Virginia (USA): Zbigniew Brzeziński – politolog, sowietolog, geostrateg, w latach 1977-1981 doradca prezydenta USA Jimmy’ego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Kawaler Orderu Orła Białego, bliski przyjaciel Jana Nowaka-Jeziorańskiego –  ukończył 85 lat.

* 20.03.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Skąd w nas Turowicz?”. Udział wzięli autorzy książki pt.: Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945-1999: Witold Bereś i Joanna Podsadecka, oraz  Anna Doroszewska, Andrzej Friszke, Julia Hartwig, Andrzej Romanowski i Magdalena Smoczyńska. Wieczór został poświęcony pamięci Marka Skwarnickiego (1930-2013). Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 4.02.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej: spotkanie pt.: „Listy z Wyspy czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)”. Udział wzięli: Grzegorz Gauden, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Andrzej Mencwel i Adam Michnik. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 21.01.2013 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej, godz. 19.00 – spotkanie pt.: „Aleksander J. Wieczorkowski (1929-2012) – dziennikarz, publicysta, przyjaciel”, z udziałem przyjaciół i znajomych. Głos zabrali m.in. Andrzej Bratkowski, Stefan Bratkowski, Irena Eichler-Wieczorkowska, Alina Kwapisz-Kulińska, Bogdan Miś, Jacek Pałasiński, Piotr Rachtan, Ernest Skalski, Stanisław Stupkiewicz i Magdalena Środa. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 2.01.2013 – Warszawa: Dzień po swych 69, urodzinach zmarła Teresa Torańska – wybitna dziennikarka, mistrzyni wywiadu prasowego, autorka wielu książek i programów telewizyjnych, poświęconych najnowszej historii, współautorka filmów dokumentalnych o PRL. We wrześniu 2012 r. w naszym Stowarzyszeniu odbył się Jej ostatni wieczór autorski. Żegnamy Ją z wielkim żalem. (Zobacz więcej…)

2012:

* 24.12.2012 – Warszawa:  W wieku 83 lat zmarł w Warszawie Aleksander J. Wieczorkowski – dziennikarz, felietonista, eseista, pisarz. Członek naszego Stowarzyszenia, po 1989 r. sprawozdawca parlamentarny Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Żegnamy Go z wielkim żalem. (Zobacz więcej…)

* 5.12.2012 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Jerzy Stempowski (1893-1969) – powrót niespiesznego przechodnia”, towarzyszące pełnemu wydaniu Notatnika niespiesznego przechodnia (Biblioteka „Więzi” – Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2012), oraz wznowieniu Ziemi berneńskiej (Fundacja „Zeszytów Literackich”, 2012). Naszymi gośćmi byli badacze życia i twórczości Jerzego Stempowskiego: Jarosław Klejnocki – poeta, eseista, krytyk literacki i edytor. Od 2010 r. Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Współautor opracowania korespondencji Jerzego Stempowskiego z Bolesławem Micińskim; Piotr Kłoczowski – eseista, historyk literatury, edytor, wydawca, kurator serii „Archiwum »Kultury«” (Czytelnik), w której ukazała się m.in. korespondencja Jerzego Stempowskiego z Jerzym Giedroyciem. Kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską – współwydawcy tekstów Jerzego Stempowskiego; Marek Zagańczyk – eseista, wydawca, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”, wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Jan Zieliński – krytyk literatury i sztuki, tłumacz, edytor, dyplomata, wieloletni członek zespołu czasopisma „Res Publica Nowa”, wykładowca literatury polskiej na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Wypowiedzi audio-video (You Tube), na nasz wieczór: Wojciech Karpiński, Andrzej S. Kowalczyk, Wojciech Sikora. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 19.11.2012 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – naszym gościem był Waldemar Kuczyński – ekonomista, publicysta, polityk, współtwórca programu rządu Tadeusza Mazowieckiego, szef zespołu jego doradców i późniejszy minister do spraw przekształceń własnościowych. Okazją do rozmowy było wydanie drugiego tomu dziennika pt.: Solidarność w opozycji. Dziennik 1993-1997 (2012; tom I pt.: Solidarność u władzy. Dziennik 1989-1993 ukazał się w 2010). Głos zabrali także redaktorzy „Studia Opinii”: Stefan Bratkowski – dziennikarz, publicysta, pisarz, współtwórca i analityk Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” (1978-1982), redaktor niezależnego portalu publicystycznego „Studio Opinii”, prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia, oraz Sławomir Popowski – dziennikarz, publicysta, wieloletni korespondent PAP i „Rzeczpospolitej” w Moskwie, członek redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. Wśród gości wieczoru: Tadeusz Mazowiecki, Olga Krzyżanowska, Danuta Stołecka, Jacek Bocheński, Maciej Wierzyński, prof. Piotr Winczorek, Jerzy Ciemniewski, Jan Król i in. W imieniu wydawcy mówił Marek Rostocki – redaktor naczelny Wydawnictwa Poltext. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 24.10.2012 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Instytut Literacki – historia i teraźniejszość”. Gościem Stowarzyszenia był Wojciech Sikora – działacz opozycji demokratycznej w PRL i na emigracji w Paryżu, od 2010 r. prezes Stowarzyszenia „Instytut Literacki »Kultura«” w Maisons-Laffitte a także: Maciej Morawski, Anna Bernhardt oraz badacze historii paryskiej „Kultury”, m.in. Ewa Berberyusz, Bogumiła Berdychowska, Rafał Habielski, Zdzisław Kudelski i in.. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 14.10.2012 – Warszawa: W wieku 84 lat zmarł tragicznie Janusz Krasiński – prozaik, dramaturg, prezes honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członek naszego Stowarzyszenia od 1995 r. Autor wielu książek, m.in.: Haracz szarego dnia, Przerwany rejs „białej marianny”, Wózek, Czapa i inne dramaty, Syn Wallenroda, Na stracenie, Twarzą do ściany, Niemoc, Przed agonią, Metafizyka uboju.  Jego ostatni wieczór autorski odbył się 26.03.2012 r. w naszym Stowarzyszeniu, w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej. Żegnamy Go z najgłębszym żalem. Pogrzeb odbył się 25.10.2012 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Pisarza pożegnali m.in.: Dorota Jovanka Ćirlić, Irena Harasimowicz-Zarzecka, Grzegorz Łatuszyński, Piotr Matywiecki, Jacek Moskwa, Marek Nowakowski, Zofia Posmysz-Piasecka, Jerzy Przeździecki, Iwona Smolka, Sergiusz Sterna-Wachowiak i Krzysztof Zarzecki. (Zobacz więcej…)

* 17.09.2012 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – Gościem Stowarzyszenia była Teresa Torańska – dziennikarka, mistrzyni wywiadu prasowego. W lipcu i sierpniu 2012 r., nakładem „Biblioteki Newsweeka” ukazał się 9-tomowy cykl wywiadów Torańskiej, publikowanych wcześniej w znanych książkach: Oni (1985), My (1994), Byli (2006) i Są. Rozmowy o dobrych uczuciach (2007). Ostatni tom obecnej 9-tomowej edycji zawiera m.in. wywiad z Janem Nowakiem-Jeziorańskim. W spotkaniu wzięli także udział rozmówcy Teresy Torańskiej: Ewa i Leszek Balcerowiczowie, Michał Głowiński, Michał Jagiełło, Wiktor Kulerski, Ewa Łętowska, Tadeusz Mazowiecki, Katarzyna Popowa-Zydroń, Adam D. Rotfeld, Jan Rulewski, Jan Strelau, o.Ludwik Wiśniewski i Edmund Wnuk-Lipiński. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 23.08.2012 – Kościan: Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę nadającą tytuł honorowego obywatela Kościana Maciejowi Morawskiemu – publicyście, dziennikarzowi i działaczowi emigracyjnemu, wieloletniemu paryskiemu korespondentowi Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członkowi Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)   

* 9.07.2012 – Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Pół świata – moje!”. Naszym gościem był Wojciech Giełżyński – dziennikarz, publicysta, reporter, korespondent wojenny, podróżnik, sprawozdawca ze strajków na Wybrzeżu w 1980 i 1988 r., syn Witolda Giełżyńskiego (1886-1966) – twórcy niezależnej „Gazety Ludowej”, autor tysięcy publikacji prasowych oraz ponad 60 książek, głównie o Trzecim Świecie. Okazją do dyskusji była najnowsza książka Giełżyńskiego pt.: Pół świata-moje! (2012). W spotkaniu wzięli także udział: Waldemar Dziak i Stefan Bratkowski. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 26. 06. 2012 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Francja po wyborach prezydenckich”. Naszym gościem był Aleksander Hall – polityk, historyk, działacz opozycji w PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990), Kawaler Orderu Orła Białego. Podczas wieczoru nasz Gość odebrał nagrodę, przyznaną „za umiejętność prowadzenia dialogu ponad  podziałami, oraz zabiegi o oparcie życia politycznego na wielkich wartościach moralnych”. Głos zabrał także Maciej Morawski – b. dziennikarz biura paryskiego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa,  publicysta, działacz emigracyjny, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia im. Giorgio La Piry, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 25. 06. 2012 – Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, Warszawa): odsłonięcie popiersia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w sali jego imienia, któremu towarzyszyła dyskusja pt. „Jan Nowak Jeziorański. Dziennikarz w służbie wolności”. Spotkanie prowadził Andrzej Mietkowski a głos zabrali: Liliana Sonik, Maciej Morawski, Andrzej Friszke, Adolf Juzwenko i Wojciech Szczurek. Maciej Morawski zapoznał się także z dokumentacją Muzeum, dotyczącą jego walczącej w Powstaniu siostry, Magdaleny Morawskiej. (Zobacz więcej…)

* 4. 06. 2012 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2012 r. odebrał Valdas Adamkus – litewski polityk i działacz społeczny, przewodniczący „Rady Amerykanów Litewskiego Pochodzenia”, prezydent Litwy (1998–2003 oraz 2004–2009). Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Adamkus otrzymał nagrodę za „konsekwentne wspieranie idei współdziałania państw Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza zaś Polski i Litwy”. (Zobacz więcej…)

* 22.05.2012 – Warszawa: W wieku 83 lat zmarł Bolesław Sulik – scenarzysta, filmowiec, publicysta i krytyk, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, b. członek Rady Nadzorczej TVP. Syn generała Nikodema Sulika (1893-1954), dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty w armii Generała Władysława Andersa. W 1946 r. nielegalnie wyjechał do Włoch, dołączył do ojca, z którym zamieszkał następnie w Wielkiej Brytanii. Od końca lat 50. pracował jako dziennikarz, pisząc m.in. do polskiego miesięcznika literackiego „Kontynenty” i recenzje filmowe dla tygodnika „Tribune”. W późniejszym czasie współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa i paryską „Kulturą”. Współautor wydanej przez Instytut Literacki Jerzego Giedroycia książki pt.: Polacy w Wielkiej Brytanii (wespół z Bogdanem Czaykowskim; 1961). W 1991 r. powrócił na stałe do Polski. W kwietniu 1993 r. z rekomendacji Unii Demokratycznej wybrany w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od maja 1995 r. pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego, a od grudnia 1995 r. do końca kadencji był przewodniczącym KRRiT. Żegnamy Go z najgłębszym żalem. (Zobacz więcej…)

* 14.05.2012 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „»Mój wiek« Aleksandra Wata”, towarzyszące nowej edycji książki wydanej w opracowaniu Rafała Habielskiego oraz audiobookowi zawierającemu fragmenty oryginalnych nagrań rozmów Aleksandra Wata z Czesławem Miłoszem, na podstawie których powstał Mój wiek. O Aleksandrze Wacie i mówili badacze jego życia i twórczości oraz przyjaciele syna  pisarza, Andrzeja Wata: Mirosław Chojecki, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Janusz Odrowąż-Pieniążek i Jan Zieliński. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 3.05.2012 –  Dziś przypada 60-lecie powstania Rozgłośni Polskiej RWE. 3 maja 1952 r. nadano pierwszą audycję Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa z Monachium. Na świecie trwała „zimna wojna” a konfrontacja ideologiczna przez kilkadziesiąt lat wyznaczała sens działalności RWE. Naczelnym zadaniem Rozgłośni stało się skuteczne upowszechnianie idei wolnego świata i demaskowanie komunistycznego totalitaryzmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. (Zobacz więcej…)

* 25.04.2012 – Warszawa: Senat RP – „Głos Wolnej Europy” to tytuł wystawy, którą otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w przerwie obrad Senatu. W uroczystości wzięli udział m.in. pracownicy i współpracownicy Rozgłośni Polskiej RWE. Ekspozycja poświęcona  działalności Rozgłośni Polskiej Radia  Wolna Europa jest eksponowana w holu na I piętrze. Senat podjął uchwałę ogłaszającą maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W tym roku przypada jubileusz 60-lecia tej Rozgłośni. 3 maja 1952 r. o godz. 11.00 została nadana z Monachium pierwsza audycja w języku polskim. Na wystawie przedstawione zostały najważniejsze fakty z historii Głosu Wolnej Polski / Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (1952-1994). Na ekspozycję składa się 20 plansz, uzupełnionych pięcioma stanowiskami dźwiękowymi, gdzie można słuchać fragmentów audycji nadanych przez RWE. (Zobacz więcej…)

* 23.04.2012 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Ludwik Rajchman – życie w służbie ludzkości”. Naszymi gośćmi byli: Stefan Bratkowski, Andrzej Mencwel i Marek Krupiński – Dyrektor Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja polskiego przekładu książki Marty A. Balińskiej – wnuczki Ludwika Rajchmana pt.: Une vie pour l’humanitaire. Ludwik Rajchman (1881-1965) (Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości), z przedmową prof. Bronisława Geremka, w tłumaczeniu Marii Braunstein i Michała Krasickiego. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 16.04.2012 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Rosja na rozdrożu (refleksje po wyborach prezydenckich)”. Naszym gościem był prof. Adam Daniel Rotfeld – naukowiec, dyplomata, b. minister spraw zagranicznych RP. Rozmowę prowadzili: Sławomir Popowski – dziennikarz, publicysta, wieloletni korespondent PAP i „Rzeczpospolitej” w Moskwie oraz Jadwiga Rogoża – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, badaczka spraw rosyjskich. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja najnowszej książki Profesora pt.: Myśli o Rosji …i nie tylko (2012). Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 29.03.2012 – Wrocław: Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się niedawno książka Grzegorza Adamczewskiego pt.: Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów. Skoncentrowanie uwagi na latach 1956, 1968/70, 1980/81, czy 1989 ma wykazać, jak ważne dla historii Polski były to wydarzenia i jak wielki udział miała w nich Rozgłośnia Polska RWE. Szczególne miejsce zajmują w publikacji wywiady ze Zdzisławem Najderem, Andrzejem Krzeczunowiczem, Jerzym Kaniewiczem, czy Aliną Grabowską.

* 26.03.2012 – Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Napisz to Krasiński! – czyli rzeczywistość odkrywana na nowo”, towarzyszące wznowieniu reportaży Janusza Krasińskiego, powstałych po jego wyjściu z komunistycznego więzienia w 1956 r. pt.: Metafizyka uboju. Naszym gościem był Janusz Krasiński – prozaik, dramatopisarz, reportażysta, autor słuchowisk radiowych i adaptacji teatralnych, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek naszego Stowarzyszenia oraz – prowadząca spotkanie –  Iwona Smolka, krytyk literacki, pisarka, autorka cyklicznej audycji pt.: „Tygodnik literacki” w Programie II Polskiego Radia. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 12.03.2012 – Bukareszt: W stolicy Rumunii otwarto wystawę pt.: „Głosy wolności: Radio Wolna Europa podczas Zimnej Wojny”. Ekspozycja, przygotowana przez Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze i Centra Czeskie na świecie z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Radia Wolna Europa, przedstawia jego historię i specyfikę w krajach tworzących dziś Grupę Wyszehradzką (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) oraz w Rumunii i Bułgarii. Wystawa opisuje wpływ, jaki miało Radio Wolna Europa na wydarzenia społeczne i polityczne w okresie Zimnej Wojny. (Zobacz więcej…)

* 6.02.2012 – Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Etos i tożsamość (kilka uwag)”, towarzyszące wydanej niedawno książce Andrzeja Romanowskiego pt.: Wielkość i upadek „Tygodnika Powszechnego” oraz inne szkice (2011). Naszym gościem był Andrzej Romanowski – publicysta, eseista, literaturoznawca, redaktor naczelny „Polskiego Słownika Biograficznego”. Głos zabrali także: Seweryn Blumsztajn – działacz opozycji demokratycznej w PRL, publicysta, redaktor „Gazety Wyborczej” oraz Andrzej Nowakowski – wydawca książki. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 5.02.2012 –  Londyn: zmarła Janina Podgórska – wieloletnia pracowniczka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Pracowała jako sekretarka w redakcji dziennika radiowego a wcześniej w tzw. „pool’u”, czyli w dziale maszynistek. Była żoną Tadeusza Podgórskiego, znanego działacza PPS na emigracji, także pracującego w RP RWE w Monachium. Pogrzeb Janiny Podgórskiej odbył się 17.02.2012 r. w Londynie na cmentarzu Putney Vale. (Zobacz więcej…)

 * 4.02.2012 – Monachium: Aleksander Menhard – wieloletni dziennikarz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i członek naszego Stowarzyszenia, został odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości która odbyła się w Konsulacie RP w Monachium, udział wzięli także inni dziennikarze Rozgłośni Polskiej RWE, m.in. Lechosław Gawlikowski i Irma Zembrzuska. Prezydent Komorowski zatrzymał się także w miejscu, gdzie nadal znajdują się budynki, w których mieściła się Rozgłośnia Polska RWE. (Zobacz więcej…)

* 2.02.2012 – Warszawa: ‎Podczas 5. posiedzenia Senatu VIII Kadencji, senatorowie podjęli uchwałę ustanawiającą maj 2012 r. miesiącem Radia Wolna Europa. Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Zobacz więcej…)

* 9.01.2012 – Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Szansa czy rozczarowanie (jak wyciągamy wnioski z przełomowych momentów historii)”, towarzyszące wydanej niedawno książce Andrzeja Wielowieyskiego pt.: Na rozdrożach dziejów. Historie prawdziwe i alternatywne (2011). Głos zabrali: Andrzej Wielowieyski, Stefan Bratkowski, Tomasz Łubieński, Andrzej Friszke i Marcin Święcicki. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

2011:

* 20.12.2011 – Bruksela: w wieku 89 lat zmarł Leopold Unger – dziennikarz i publicysta, od 1969 r. na emigracji, wieloletni współpracownik paryskiej „Kultury” i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Publicysta „Życia Warszawy”, a po wyjeździe z Polski „Le Soir” i „International Herald Tribune”. Przyjaciel naszego Stowarzyszenia. Żegnamy Go z największym żalem. Pogrzeb odbył się 23.12.2011 r. w części żydowskiej cmentarza komunalnego w Kraainem (Crainhem), niedaleko Brukseli. (Zobacz więcej…)

* 12.12.2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – „Co dalej z reprywatyzacją?”: spotkanie z Krzysztofem Łaszkiewiczem-Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP do spraw prawno-ustrojowych, prawnikiem, byłym wiceministrem skarbu, specjalistą ds. reprywatyzacji. Wśród gości spotkania byli m.in.: Stanisław Dąbrowski – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prof. Stanisław Biernat – wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Mecenas Stanisław Rymar (sędzia Trybunału Konstytucyjnego), oraz działacze Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z całej Polski, na czele z Jerzym Mańkowskim – Prezesem PTZ. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 6.12.2011 – Wrocław: w Kamienicy pod Złotym Słońcem (Rynek 6) odbyła się konferencja pt.: „Radio Wolna Europa. 60 lat służby wolnej Polsce”, będąca elementem obchodów 60. rocznicy nadania pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, nad którymi patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wyniki badań nad dziejami Rozgłośni zaprezentowali zarówno naukowcy zajmujący się historią najnowszą, jak i związane z nią przez wiele lat postaci. Wśród występujących był m.in. Jacek Taylor – członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

* 21.11.2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Anka Kowalska (1932-2008) – od »Pestki« do »korkowca«”, z udziałem Jej przyjaciół i współpracowników z czasów opozycji demokratycznej w PRL, oraz prezentacja książki pt.: Folklor tamtych lat (2011). Ankę Kowalską wspominali: Teresa Bogucka, Maria Dmochowska, Krystyna Janda, Seweryn Blumsztajn, Jacek Bocheński, Mirosław Chojecki i Adam Michnik. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 3.11.2011 – Warszawa: siedziba Polskiego Radia – konferencja „Nasze wojska podjęły walkę…”, organizowana przez Portal Polskieradio.pl oraz Węgierski Instytut Kultury. W konferencji zorganizowanej z okazji 55. rocznicy rewolucji węgierskiej 1956 wzięli udział m.in. byli pracownicy Radia Wolna Europa (w tym Rozgłośni Polskiej). Na stronie Polskiego Radia S.A. uruchomiono specjalny serwis dźwiękowy, zawierający nagrania Rozgłośni Polskiej RWE, dotyczące wydarzeń na Węgrzech. (Zobacz więcej…)

* 24.10.2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej. Naszymi gośćmi byli: Halina Bortnowska i Krzysztof Kozłowski – obchodzący w tym roku jubileusze 80-lecia urodzin. Spotkanie prowadzili: Václav Burian – czeski krytyk literacki, edytor, wydawca i poeta oraz Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 10.09.2011 – Kraków: W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyła się uroczystość 80-lecia urodzin Krzysztofa Kozłowskiego – wieloletniego zastępcy  redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego oraz senatora RP. Podczas wieczoru odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do jubilata O Kozłowskim mówili m.in.: szef ABW Krzysztof Bondaryk, dziennikarka „Polityki” Janina Paradowska oraz wieloletnia redaktorka „Tygodnika Powszechnego” Józefa Hennelowa. Goście otrzymali specjalnie wydaną na tę okazję książkę pt.: Obywatel KK, czyli Krzysztofa Kozłowskiego zamyślenia nad Polską. Wśród kilkuset gości byli też członkowie Stowarzyszenia RWE: Jacek Taylor i Mariusz Kubik.

* 14. 07. 2011 – Warszawa: w serii dodatków do „Gazety Wyborczej” pt.: „Wielcy Polacy, którzy zmienili świat”, ukazał się zeszyt poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (1914-2005), pierwszemu dyrektorowi Rozgłośni Polskiej RWE, w czasie II wojny światowej emisariuszowi Armii Krajowej, pod koniec życia orędownikowi przyjęcia Polski do NATO i Unii Europejskiej. (Zobacz więcej…)

 * 27. 06. 2011 – Warszawa: w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego czynna jest wystawa poświęcona Władzie Majewskiej. Zaprezentowany na niej został niezwykły pamiętnik aktorki i dziennikarki londyńskiego biura Rozgłośni Polskiej RWE, prowadzony w latach 1940-1945 (ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie). Ekspozycję uzupełniają filmy dokumentalne i piosenki lwowskie w wykonaniu Włady Majewskiej. (Zobacz więcej…)

* 24. 06. 2011 – Warszawa: w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości związane z Marianem Czarneckim (1911-1981) – pułkownikiem dyplomowanym Wojska Polskiego, wieloletnim paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz jego bratem – płk. Kamilem Czarneckim (1912-2001). W uroczystościach wziął udział Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 21. 06. 2011 – Warszawa: Siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 26 – „Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego” pt.: „O godności człowieka”. Gospodarzami debaty byli: Prof. Irena Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich) i Jacek Taylor (przyjaciel i wykonawca testamentu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia). Moderatorem dyskusji był dr Jakub Kloc-Konkołowicz (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego). Do udziału w dyskusji zaproszone zostały wybitne osobistości ze świata nauki i życia publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzież. (Zobacz więcej…)

* 20. 06. 2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Jacek Kuroń – polityk, czy społecznik? (W 7. rocznicę śmierci)”. Głos zabrali: Andrzej F. Kuroń, Karol Modzelewski, Barbara Toruńczyk, Paula i Mirosław Sawiccy, Mirosław Czech, Marcin Święcicki, Irena Wóycicka, Aleksander Mackiewicz  i Bożena Janiszewska. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 4. 06. 2011 – Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2011 r. odebrał Jerzy Koźmiński – były ambasador w USA i wiceminister spraw zagranicznych, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczyste wręczenie odbyło się o godz. 11.00 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Koźmiński otrzymał nagrodę za „skuteczność w działaniach na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz konsekwentne wspieranie przemian rynkowych i demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej”. (Zobacz więcej…)

* 1. 06. 2011 – Bydgoszcz: W auli budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Kopernika 1 odbyło się sympozjum pt.: „Obecna recepcja twórczości Mariana Hemara”. W obradach wzięli udział badacze z różnych ośrodków w całej Polsce (m.in. IBL PAN, Archiwum PAN, UJ, UW-M), którzy przybliżyli sylwetkę i twórczość jednego z najpopularniejszych twórców międzywojennej piosenki i kabaretu, emigracyjnego poety, tłumacza i dramaturga, wieloletniego współpracownika londyńskiego biura Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Wśród panelistów była m.in. Anna Mieszkowska. (Link 1 , Link 2)

* 19. 05. 2011 – Culpeper (Virginia, USA): W wieku 86 lat zmarł Paul B. Henze – były pracownik agend rządowych USA (m.in. Radia Wolna Europa) oraz ambasad USA w Etiopii i Turcji. W latach 1977-1980 był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kierowanej wówczas przez Zbigniewa Brzezińskiego. Napisał m.in. bestsellerową książkę pt.: The Plot to Kill the Pope (wydanie polskie pt.: Spisek na życie papieża). Przyczyną śmierci były komplikacje związane z wcześniejszym upadkiem. (Zobacz więcej…)

* 18. 05. 2011 – Chislehurst (Wielka Brytania): Późnym wieczorem w domu polskim „Antokol” zmarła Włada Majewska – aktorka i pieśniarka, legenda przedwojennej „Wesołej Lwowskiej Fali”, dziennikarka radiowa, działaczka emigracyjna, opiekunka dorobku Mariana Hemara,wieloletnia pracowniczka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 19 marca br. obchodziła setną rocznicę urodzin, co uczciliśmy dwa dni później uroczystym wieczorem w naszym Stowarzyszeniu. Pogrzeb Włady Majewskiej odbył się 31.05.2011 r. w Londynie. (Zobacz więcej…)

* 15. 05. 2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z Janem Gondowiczem – eseistą, krytykiem literackim i tłumaczem literatury pięknej (m.in. Raymonda Queneau, Rolanda Topora, Josifa Brodskiego i Alfreda Jarry’ego), autorem książek o malarstwie (m.in. monografii Bruno Schulza, Jerzego Nowosielskiego i Jerzego Dudy-Gracza), z udziałem tłumacza i eseisty Leszka Engelkinga oraz artysty malarza Franciszka Maśluszczaka oraz przyjaciół Autora. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja dwóch nowych książek Jana Gondowicza: Pan tu nie stał i Paradoks o autorze. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 28-30. 04. 2011 – Monachium-Praga: „Głosy wolności czy prowokacja Zachodu? 60 lat Radia Wolna Europa w Monachium i Pradze” („Voices of Freedom or Western Provocation? 60 Years of Radio Free Europe in Munich and Prague”) – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, w programie której znalazły się panele dyskusyjne z udziałem dawnych i obecnych dziennikarzy RWE oraz przedstawicieli krajów, do których były lub są kierowane programy Rozgłośni. (Zobacz więcej…)

* 15. 04. 2011 – Piętnaście lat temu zmarł w Londynie ks. Tadeusz Kirschke (1908-1996) – wieloletni kapelan Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, autor wielu audycji radiowych o tematyce religijnej (w tym transmisji mszy św. z jego kazaniami z parafii św. Barbary w Monachium). (Zobacz więcej…)

* 14. 04. 2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie „Jan Paweł II: wiara-kultura-polityka (przed beatyfikacją Papieża-Polaka)”. Wśród gości: ks. abp Henryk Hoser (biskup diecezjalny warszawsko-praski), Maja Komorowska oraz watykaniści: Dominik Morawski i Jacek Moskwa. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 21. 03. 2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej, godz. 18.00 – uroczysty wieczór jubileuszowy, poświęcony Władzie Majewskiej, która dwa dni wcześniej obchodziła setną rocznicę urodzin. Udział wzięli: Anna Mieszkowska – historyk teatru, autorka wielu publikacji poświęconych powojennej emigracji, Maciej Morawski – paryski korespondent Rozgłośni Polskiej RWE, Andrzej Kruczyński – kierownik Muzeum Teatralnego przy Teatrze Wielkim w Warszawie, które przechowuje m.in. zbiory poświęcone kabaretowi Mariana Hemara, Helena Wiórkiewicz – opiekunka Kolekcji Leopolis Muzeum Niepodległości w Warszawie, w której znalazły się m.in. pamiątki przekazane przez Władę Majewską i Bogna Kaniewska – wieloletnia dziennikarka Radia Polonia, znawczyni problematyki emigracyjnej. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 19. 03. 2011 – Chislehurst (Wielka Brytania): Setną rocznicę urodzin obchodziła Włada Majewska – dziennikarka radiowa, aktorka i pieśniarka, działaczka emigracyjna, członkini naszego Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

* 11. 03. 2011 – Mija 15 lat od śmierci Tadeusza Nowakowskiego (1917-1996) – wybitnego pisarza i dziennikarza emigracyjnego, „reportera papieskiego”, pracownika Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium od początków jej istnienia, członka-założyciela naszego Stowarzyszenia. Był autorem książek: Obóz wszystkich świętych, Syn zadżumionych, Happy-end, Wiza do Hrubieszowa, Volo Papale, Boeing Świętego Piotra i in. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 28. 02. 2011 –  Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie „Polska i Niemcy – lekcje dialogu (dwugłos międzypokoleniowy)”. Naszymi gośćmi byli: prof. Mieczysław Tomala – specjalista w zakresie politycznych i gospodarczych stosunków polsko-niemieckich i Adam Krzemiński – dziennikarz tygodnika „Polityka”, publicysta, znawca historii i polityki Niemiec.  Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 27. 01. 2011 – Warszawa: Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178 A – wieczór poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w 6. rocznicę śmierci „Kuriera z Warszawy”. Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Jarosław Kurski, Jacek Taylor, Krystyna Miłotworska-Hilary i Maciej Wierzyński. (Zobacz więcej…)

* 17. 01. 2011 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie „Czy łatwo jest być w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich”. Naszym gościem była prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, b. ambasador RP w Austrii, specjalista z zakesu prawa administracyjnego.  Głos zabrali także, prowadzący spotkanie: Jacek Taylor – adwokat, obrońca w procesach opozycji demokratycznej w PRL i  Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE.

* 13. 01. 2011 – Warszawa: siedziba Polskiego Radia, godz. 9.00-17.00 – konferencja „Radia Wolności – 20 lat później”, organizowana przez Portal PolskieRadio.pl. Podczas spotkania uruchomiony został internetowy serwis Polskiego Radia „Radia Wolności”, zawierający tysiące nagrań Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Sekcji Polskiej BBC i in. (Zobacz więcej…)

2010:

* 18. 12. 2010 – Łódź: w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się prapremiera opery Marty Ptaszyńskiej, zrealizowanej na podstawie dramatu Janusza Krasińskiego pt. „Kochankowie z klasztoru Valdemosa” o Fryderyku Chopinie i George Sand na Majorce. Naszemu Przyjacielowi, członkowi naszego Stowarzyszenia gratulujemy sukcesu i debiutu na scenie operowej! (Zobacz więcej…)

* 13. 12. 2010 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z Aleksandrem Smolarem i rozmowa o jego książce pt. Tabu i niewinność. Głos zabierali także: Adam Michnik, działacz opozycji PRL, eseista, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” oraz prowadzący spotkanie: Andrzej Nowakowski wydawca książki i  Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 30. 11. 2010 – Bruksela: Dziennikarz, eseista i publicysta Leopold Unger (ur. 1922) odebrał z rąk przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka nagrodę Orła Jana Karskiego, przyznawaną tym, którzy „godnie nad Polską potrafią się zafrasować”. Unger, żyjący na emigracji od 1969 r., znany też jako „Pol Mathil” i słynny „Brukselczyk”, publikuje m.in. w belgijskim dzienniku „Le Soir” i „Gazecie Wyborczej”. Pracował niegdyś w PAP i „Życiu Warszawy”, potem był stałym współpracownikiem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, paryskiej „Kultury” kierowanej przez Jerzego Giedroycia, czy sekcji polskiej radia BBC. Kapituła nagrody ogłosiła w lipcu br., że Unger został laureatem „za niesienie światła prawdy Polsce”. (Zobacz więcej…)

* 29. 11. 2010 – Londyn: Zmarła Irena Anders (Renata Bogdańska), pieśniarka, polska artystka rewiowa, aktorka, działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii, druga żona gen. Władysława Andersa. Wielokrotnie występowała na falach Rozgłośni Polskiej RWE. Miała 90 lat. (Zobacz więcej…)

* 24. 11. 2010 – Monachium: W Klinice Großhadern zmarła w wieku 74 lat Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, wieloletnia dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE, członkini naszego Stowarzyszenia. Była żoną aktora i dziennikarza Rozgłośni Polskiej RWE Anatola Kobylińskiego (1918-2006). Pogrzeb odbył się 9.12.2010 r. na cmentarzu Nordfriedhof w Monachium. (Zobacz więcej…)

* 11. 11. 2010 – Warszawa: Na skwerze koło domu przy ul. Czerniakowskiej 178 A, gdzie w latach 2002-2005 mieszkał Jan Nowak-Jeziorański, odsłonięto tablicę poświęconą „Kurierowi z Warszawy”, z udziałem prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Wśród obecnych: Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wajda z Krystyną Zachwatowicz, Władysław Bartoszewski, Jan Lityński, Ewa Berberyusz, Jerzy Ciemniewski, Barbara Czajkowska, Andrzej Friszke i inni. Stowarzyszenie reprezentował Mariusz Kubik (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 10. 11. 2010 – Warszawa: Stefan Bratkowski o przyczynach rezygnacji z udziału w spotkaniu z Bohdanem Cywińskim, organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN w siedzibie naszego Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

* 18. 10. 2010 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie z Haliną Bortnowską i Jolantą Steciuk oraz prezentacja książki pt. Wszystko będzie inaczej. Z Haliną Bortnowską rozmawia Jolanta Steciuk. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE, wprowadzenia dokonał red. Maciej Morawski. (Zobacz więcej…)

* 11. 10. 2010 – Katowice: odsłonięcie tablicy upamiętniającej Hilarego Krzysztofiaka (1926-1979) – malarza, grafika i scenografa teatralnego, męża Krystyny Miłotoworskiej – redaktorki i komentatorki Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1969-1994. Z powodu jej pracy w RWE cenzura PRL skazała artystę na nieistnienie. (Zobacz więcej…)

* 10. 10. 2010 – Warszawa: Narodowe Archiwum Cyfrowe wspólnie z Polskim Radiem S.A. oraz RFE Inc., realizuje projekt digitalizacji audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przechowywanych w NAC. Digitalizacja obejmie wszystkie przechowywane w NAC kopie nagrań RWE (łącznie ponad 6100 godzin), które następnie, za zgodą RFE Inc. (właściciela praw autorskich), mają być udostępniane przez pięć lat wyłącznie na portalu internetowym prowadzonym przez Polskie Radio. (Zobacz więcej…)

* 4. 10. 2010 – Kraków: Odnaleziono szesnaście wykładów prof. Leszka Kołakowskiego (1927-2009), wygłoszonych w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Ukazały się właśnie nakładem wydawnictwa „Znak” pt. Herezja. (Zobacz więcej…)

* 28. 09. 2010 – Warszawa: 70. rocznicę urodzin obchodzi Leszek Perth – dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE, wdowiec po Alinie Grabowskiej, założycielce naszego Stowarzyszenia, obecnie członek jego Rady Nadzorczej. (Zobacz więcej…)

* 25. 09. 2010 – Monachium: W wieku 82 lat zmarła Halina Menhard – wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członkini naszego Stowarzyszenia. Pochodziła z  Białej Podlaskiej. W Radiu pracowała ponad 26 lat.  Uroczystość żałobna odbyła się w 1.10.2010 r. na Nordfriedhof w Monachium. (Zobacz więcej…)

* 25. 09. 2010 – Orlean: Kazimierz Romanowicz – jedna z czołowych postaci polskiej emigracji, twórca księgarni i wydawnictwa „Libella” w Paryżu, działających w latach 1946-1993, zmarł w szpitalu w Orleanie (Francja). Miał 94 lata. Były wieloletni korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Paryżu Maciej Morawski napisał w swym blogu, że Romanowicz był „jednym z ostatnich Mohikanów naszej drugiej wielkiej emigracji politycznej”. (Zobacz więcej…)

* 17. 09. 2010 – Warszawa: Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe, m.in. byłym pracownikom Rozgłośni Polskiej RWE. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. (Zobacz więcej…)

* 13. 09. 2010 – Warszawa: 10. rocznica śmierci Jerzego Giedroycia – spotkanie w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej z udziałem: Rafała Habielskiego, Tomasza Jastruna, Zdzisława Kudelskiego i Jerzego Pomianowskiego. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 11. 07. 2010 – Kraków: Zmarł Zygmunt Michałowski, były dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1976-1982. W pogrzebie, który odbył się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Stowarzyszenie reprezentowali: red. Maciej Morawski oraz Mariusz Kubik, który – w imieniu Kancelarii Prezydenta RP – przekazał synowi Zmarłego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, nadany Michałowskiemu w grudniu 2009 r. (Zobacz więcej…)

* 6. 07. 2010 – Monachium: W wieku 86 lat zmarła  Halina „Lala” Markowska. Urodziła się w Wilnie. W II Korpusie gen. Władysława Andersa poznała sławnego kompozytora i pianistę – Jana Markowskiego, z którym związała się na całe życie. Oboje pracowali w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. (Zobacz więcej…)

* 5. 07. 2010 – Monachium: 65 lat kończy dziś Władysław Minkiewicz – polski dziennikarz i publicysta sportowy, pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, organizator koncertów rockowych w Niemczech, członek-założyciel naszego Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

* 28. 06. 2010 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie poświęcone Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu oraz promocja I tomu nowej edycji „Dzieł zebranych” pisarza (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010), z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Konrada W. Tatarowskiego i Mai Komorowskiej. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 11. 06. 2010 – Warszawa: Uniwersytet Warszawski – konferencja naukowa pt. „Jan Nowak Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk” z udziałem m.in. Władysława Bartoszewskiego, Macieja Morawskiego, Pawła Machcewicza i Rafała Habielskiego. (Zobacz więcej…)

* 4. 06. 2010 – Wrocław: prof. Leszek Balcerowicz tegorocznym laureatem Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. (Zobacz więcej…)

* 29. 05. 2010 – Londyn: Spotkanie poświęcone Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Normana Daviesa i Jacka Taylora. (Zobacz więcej…)

* 17. 05. 2010 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – spotkanie pt.: „Literacki stan wojenny” po wznowieniu książek: Jacka Bocheńskiego Stan po zapaści oraz Marka Nowakowskiego Raport o stanie wojennym i Notatki z codzienności – z udziałem Jacka Bocheńskiego, Marka Nowakowskiego i Leszka Szarugi. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 29. 04. 2010 – Warszawa: Nie żyje Ryszard Matuszewski – krytyk literacki, eseista, autor podręczników szkolnych literatury współczesnej, szkolny kolega Zdzisława Jeziorańskiego (Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Miał 96 lat. (Zobacz więcej…)

* 13. 04. 2010 – Monachium: Zmarł Jerzy (George) Iranek-Osmecki – wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i Sekcji Polskiej BBC. Był synem płk. dypl. Kazimierza Iranka-Osmeckiego (1897-1984), w czasie II wojny światowej szefa Oddziału II (Informacyjno-Wywiadowczego) Komendy Głównej Armii Krajowej. (Zobacz więcej…)

* 12. 04. 2010 – Mija 75. rocznica urodzin Aliny Perth-Grabowskiej (1935-2006) – dziennikarki, komentatorki wydarzeń społeczno-politycznych, w 1994 r. założycielki Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

* 21. 03. 2010 – Maisons-Laffitte: Henryk Giedroyc, kierownik Instytutu Literackiego, młodszy brat Jerzego Giedroycia (1906-2000), zmarł w wieku 88 lat we Francji. Jego następcą został Wojciech Sikora. (Zobacz więcej…)

* 19. 03. 2010 – Chislehurst: 99 lat kończy dziś Włada Majewska – polska dziennikarka radiowa, aktorka i pieśniarka, działaczka emigracyjna, członkini naszego Stowarzyszenia. Wraz z Leopoldem Kielanowskim, a następnie Tadeuszem Kryską-Karskim począwszy od wczesnych lat 50. przez ponad 30 lat prowadziła londyńskie biuro Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, nagrywając dla niej programy artystyczne, wywiady i codzienne korespondencje. W 1994 r. przekazała Polskiemu Radiu londyńskie archiwa Rozgłośni Polskiej RWE z dźwiękowym zapisem twórczości Mariana Hemara, zachowane dzięki jej staraniom. (Zobacz więcej…)

* 02. 2010 – Kraków: Józef Światło, wysoki urzędnik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który w połowie lat 50. XX w. uciekł na Zachód,  żył o 20 lat dłużej, niż przypuszczano – podało Radio RMF FM. (Zobacz więcej…)

* 18. 01. 2010 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – Spotkanie pt. „Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim? Refleksje w piątą rocznicę śmierci »Kuriera z Warszawy«” z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Jacka Taylora, Stefana Bratkowskiego, Adolfa Juzwenki i Jana Andrzeja Dąbrowskiego (inauguracja całorocznych obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 15. 01. 2010  – Warszawa: Powołano Komitet Honorowy obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Informacje o planowanych uroczystościach, skład Komitetu Honorowego. (Zobacz więcej…)

2009:

* 7. 11. 2009 –  Oberndorf: W Austrii zmarł Jan Tyszkiewicz – dziennikarz radiowy i kompozytor, współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, autor książek wspomnieniowych, członek naszego Stowarzyszenia. Miał 82 lata. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 4. 11. 2009 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej, godz. 18.00 – spotkanie z prof. Kazimierzem Piotrem Zaleskim – wybitnym uczonym mieszkającym we Francji, fizykiem, specjalistą ds. energii jądrowej, b. Prezesem Międzynarodowej Akademii Energii Jądrowej (INEA) w USA, obecnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji, zarządzającego Biblioteką Polską w Paryżu. Spotkanie, połączone z wykładami „Energia jądrowa – zrównoważony rozwój” oraz „Kilka słów o Towarzystwie Historyczno-Literackim i Bibliotece Polskiej w Paryżuotworzyli: red. Maciej Morawski (b. paryski korespondent RWE) i Jacek Taylor. (Zobacz więcej…)

* 25. 09. 2009 – Sopot: 70. rocznica urodzin Jacka Taylora – adwokata, działacza opozycji w czasach PRL-u, przyjaciela i współwykonawcy testamentu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, członka Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

* 21. 09. 2009 – Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej – 80. urodziny Macieja Morawskiego (spotkanie z udziałem Jubilata, jego rodziny i zaproszonych gości). Wieczór otworzył Jacek Taylor, przyjaciel i opiekun spuścizny Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Polsce. O rodzinie Morawskich mówił Marcin Libicki, polityk i historyk sztuki z Wielkopolski. Rozmowę z Jubilatem pt.: „Radio Wolna Europa w moich oczach” prowadzili: Andrzej Mietkowski (Polskie Radio S.A., dawny współpracownik biura paryskiego RWE) i Mariusz Kubik (Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE). (Zobacz więcej…)

* 20. 09. 2009 – Paryż: 80. rocznicę urodzin obchodzi Maciej Morawski – wieloletni paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Paryżu, Kościanie, Krzywiniu, Jurkowie i Warszawie. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2 , Link 3)

* 17. 07. 2009 – Monachium: 60. urodziny obchodzi dziś Bogdan Żurek – członek naszego Stowarzyszenia, dziennikarz, publicysta, pracownik Rozgłośni Polskiej RWE, obecnie m.in. współredaktor witryny internetowej „Polonik Monachijski”. (Zobacz więcej…)

* 17. 06. 2009 – Warszawa: Zebranie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

* 25. 05. 2009 – Kraków: W wieku 62 lat zmarła Maria de Hernandez-Paluch – dziennikarka, działaczka „Solidarności”, w latach 80. i 90. paryska korespondentka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. (Zobacz więcej…)

* 20. 05. 2009 – Warszawa: Spotkanie inaugurujące nowy cykl spotkań Stowarzyszenia. W dyskusji pt.: „Jak pamiętamy dziś o rocznicach? 1939 i 1989 rok w polskiej polityce historycznej” udział wzięli: Władysław Bartoszewski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Prezes Honorowy Stowarzyszenia, Paweł Machcewicz – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Muzeum II Wojny Światowej, Andrzej Krzysztof Kunert – historyk, znawca problematyki okresu II wojny światowej, Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 2. 04. 2009 – Warszawa:  Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Podczas spotkania uchwalono zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz powołano nowe władze. (Zobacz więcej…)

* 14. 01. 2009 – Monachium: W wieku 75 lat zmarł Janusz Urbanowicz. W latach 1980-1994 pracował w Dziale Badań i Analiz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, przygotowując m.in. przeglądy prasy krajowej. Po przejściu na emeryturę pozostał w Monachium. Pogrzeb Janusza Urbanowicza odbył się 20 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 na monachijskim cmentarzu Ostfriedhof. (Zobacz więcej…)

* 20. 01. 2009 – Formentera (Hiszpania): Zmarł Jacek Machniewicz – wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej RWE, reżyser oraz redaktor programów kulturalnych. Miał 88 lat. Msza św. w intencji Zmarłego odbyła się 15.02.2009 r. w Kościele św. Jόzefa w Monachium. (Zobacz więcej…)

2008:

* 24. 11. 2008 – Warszawa: W Domu Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej odbyła się prezentacja drugiego, poszerzonego wydania książki Łącznik z Paryża – rzecz o weteranie zimnej wojny – biografii Macieja Morawskiego. W spotkaniu wzięli udział: Maciej Morawski, Marek Ziółkowski (wicemarszałek Senatu RP), prof. Andrzej Ajnenkiel, i red. Teresa Masłowska. Wśród gości wieczoru byli m.in.: Janusz Krupski (Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) i przedstawiciele świata nauki, m.in.: Rafał Habielski i Paweł Machcewicz. List od Władysława Bartoszewskiego do bohatera książki odczytał Mariusz Kubik. (Zobacz więcej…)

2007:

* 2007 – Leszno: ukazała się biografia Macieja Morawskiego – wieloletniego paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, działacza emigracyjnego, prezesa Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji. Książkę pt. Łącznik z Paryża opracowała red. Teresa Masłowska. (Zobacz więcej…)

2006:

* 16.11. 2006 – Monachium: W największym monachijskim centrum kulturalnym (Gasteig), w ramach spotkań niemiecko – polskich, odbył się koncert jazzowy zorganizowany przez Zrzeszenie Federalne – Polskie Forum i Polską Radę w Niemczech. Część koncertu poświęcono Alinie Perth-Grabowskiej. (Zobacz więcej…)

* 26. 07. 2006 – Warszawa: Polskie Radio nadało fragmenty nagrań jednego z najwybitniejszych dziennikarzy Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, pisarza, działacza niepodległościowego i polonijnego Tadeusza Nowakowskiego (1917-1996). (Zobacz więcej…)

* 20. 07. 2006 – Warszawa:  W Bazylice Św. Krzyża w Warszawie pożegnano dziennikarkę Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa i Polskiego Radia – Alinę Perth – Grabowską. która zmarła w czerwcu w Monachium w wieku 71 lat. Mszę św. pogrzebową odprawił abp Józef Życiński. Następnie odbyły się uroczystości pogrzebowe na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej. (Zobacz więcej…)

* 12. 07. 2006 – Warszawa: Polskie Radio nadało drugą część zapisu dźwiękowego ze spotkania w Klubie RWE z Szefem Agencji Wywiadu płk. Zbigniewem Nowkiem. (Zobacz więcej…)

* 30. 06. 2006 – Monachium: Bogdan Żurek, dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w latach 80., członek-założyciel naszego Stowarzyszenie wspomina Alinę Perth – Grabowską. (Zobacz więcej…)

* 22. 06. 2006 – Monachium: W nocy zmarła Alina Perth-Grabowska, założycielka naszego Stowarzyszenia, wieloletnia dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE. Miała 71 lat. (Zobacz więcej…)

* 28. 06. 2006 – Warszawa: Polskie Radio nadało drugą część fragmentów audycji Rozgłośni Polskiej RWE związanych z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca. (Zobacz więcej…)

* 14. 06. 2006 – Warszawa: w związku ze zbliżającą się 50. rocznicą poznańskiego „Czerwca”, Polskie Radio nadało kilka fragmentów audycji Rozgłośni Polskiej RWE związanych z tamtymi wydarzeniami. (Zobacz więcej…)

* 31. 05. 2006 –  Warszawa: Polskie Radio nadało audycję w cyklu „Klub Radia Wolna Europa” – zapis dźwiękowy ze spotkania z Janem Tyszkiewiczem, pisarzem, kompozytorem, wieloletnim redaktorem muzycznym Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członkiem naszego Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

* 13. 05. 2006 – Monachium: Odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. (Zobacz więcej…)

* 10.05. 2006 – Warszawa: Polskie Radio S.A. nadało audycję ze spotkania Stowarzyszenia w Klubie RWE na temat: „Ochrona  obywateli i  państwa przez  służby specjalne”. Gościem naszego Stowarzyszenia był szef Agencji Wywiadu, płk. Zbigniew Nowek. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 30. 03. 2006 – Warszawa: „Katyń – zbrodnia  ludobójstwa. Działalność  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w intencji jej pełnego wyjaśnienia” – to temat spotkania z prof. dr hab. Witoldem Kuleszą – Dyrektorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Gośćmi Klubu byli także m.in. ks. prałat Wiesław Niewęgłowski i sędzia Bogusław Nizieński. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 16. 03. 2006 – Warszawa: Klub RWE – spotkanie pt. „Czy potrzebna jest lustracja dziennikarzy?”, zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Pracowników Radia Wolna Europa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – z udziałem Krystyny Mokrosińskiej (prezes SDP), wiceprezesa Wydawnictwa Jagiellonia Czesława T. Niemczyńskiego, Julii Pitery (posłanki PO), Andrzeja Stawiarskiego (prezesa Oddziału SDP w Krakowie) i prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa Mirosława Chojeckiego. Obecni byli także przedstawiciele Zarządów SDP z całego Kraju. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 9. 02. 2006 –  Warszawa: Klub RWE – spotkanie z przedstawicielami opozycji białoruskiej. Gościem była m.in. przewodnicząca Białoruskiego Zrzeszenia Studentów w Polsce oraz właśnie usunięta przymusowo z Białorusi korespondentka Telewizji Polskiej Agnieszka Romaszewska. Współorganizatorem wieczoru było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 20.01.2006 – Monachium: W wieku 88 lat zmarł Anatol Kobyliński – aktor, pracownik teatrów i organizacji zrzeszających aktorów, od 1982 r. na emigracji w Niemczech; współpracownik Rozgłośni Polskiej RWE, członek-założyciel naszego Stowarzyszenia. Od października 1983 r. współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa w Monachium. Ze względu na wiek (65 lat) lat, mógł – zgodnie z ówczesną polityką kadrową RFE – zostać przyjęty do pracy wyłącznie jako freelancer. Redagował cotygodniowy dodatek do londyńskiego „Dziennika Polskiego” – „Na Antenie”, składający się z najciekawszych tekstów prezentowanych na falach RWE, zajmował się także przesłuchiwaniem i ewidencją taśm z nagraniami zamiejscowych korespondentów Rozgłośni Polskiej. Dzielił radiowy pokój z Juliuszem Ślaskim („Hubert Grzymała”) lecz przede wszystkim z Janem Tyszkiewiczem, aż do momentu jego przejścia na emeryturę – biorąc m.in. udział w audycji słowno-muzycznej „Godzina bez kwadransa”. Sam – jako zapalony filatelista – prowadził audycję „Kącik dla filatelistów i… nie tylko”, redagował też zapowiedzi audycji dla spikerów. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 19. 01. 2006 – Warszawa:  Klub RWE – spotkanie w przeddzień pierwszej rocznicy śmierci Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wśród gości był b. premier RP, Tadeusz Mazowiecki a także: Zofia i Władysław Bartoszewscy, Jarosław Kurski, autor książki o Janie Nowaku i Barbara Toruńczyk, redaktor wydanego przez „Zeszyty Literackie” tomu pt.: Jan Nowak-Jeziorański – Głos Wolnej Europy a także była Dyrekcja Polskiego Radia z Prezesem Andrzejem Siezieniewskim na czele. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. 25.01.2006 r. nadano w Polskim Radiu relację z tego spotkania. (Zobacz więcej…)

2005:

* 28. 12. 2005  – Warszawa: Polskie Radio w cyklu „Klub RWE” nadało relację ze spotkania z Władysławem Bartoszewskim w Klubie RWE w dniu 8.12.2005 r. (Zobacz więcej…)

* 8. 12. 2005 – Warszawa:  Klub RWE – spotkanie z Władysławem Bartoszewskim. Dotyczyło roli i znaczenia Polski w polityce międzynarodowej. Wśród Gości byli m.in.: Dyrektor I Programu Polskiego Radia i sekretarz Programu I PR, oraz Zbigniew Nowek, sędzia Bogusław Nizieński, prof. Witold Kulesza, senator Piotr Ł. Andrzejewski, prof. Andrzej Rzepliński a także Jacek Bocheński, prof. Witold Kieżun, Janusz Krasiński i Olgierd Łukaszewicz. Fotografie wykonał znany fotograf Jerzy Kośnik. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 24. 11. 2005 – Warszawa:  Klub RWE – spotkanie z okazji wydania nowej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej pt. Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii.  Gośćmi byli profesorowie: Andrzej Friszke, Leon Kieres, dr hab. Paweł Machcewicz i b. rzecznik interesu publicznego, sędzia Bogusław Nizieński. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 23. 11. 2005 – Warszawa: Polskie Radio w cyklu „Z Archiwum RWE” nadało fragmenty wspomnień mjr. Ludwika Łubieńskiego (1912-1996) – jedynego naocznego świadka – Polaka katastrofy w Gibraltarze, w której zginął gen. Władysław Sikorski, późniejszego pracownika Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. (Zobacz więcej…)

* 9. 11. 2005 – Warszawa: W audycji z cyklu „Z Archiwum RWE” Polskie Radio nadało fragmenty wspomnień gen. Stanisława Maczka (1892-1994) – dowódcy 1 Dywizji Pancernej oraz Macieja Flethusena – korespondenta wojennego, z walk o wyzwolenie Bredy w Holandii. (Zobacz więcej…)

* 10. 2005 –  Warszawa: Ukazała się biografia Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jan Nowak – Jeziorański. Emisariusz wolności. Jej autorem jest dziennikarz i publicysta „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski, wstęp napisał Władysław Bartoszewski. (Zobacz więcej…)

* 24. 09. 2005 – Warszawa: w cykluZ archiwum RWE” Polskie Radio nadało fragment jednej z najcenniejszych audycji w zbiorach RWE poświęconej osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mówią m.in.: dowódca I Brygady Kadrowej – gen. Tadeusz Zbigniew Kasprzycki,  gen. Kazimierz Sosnkowski oraz Kajetan Morawski. (Zobacz więcej…)

* 16.09.2005 – Warszawa: z okazji 80-lecia powstania Polskiego Radia, w studiu radiowym przy ulicy Malczewskiego gościła Włada Majewska. Legenda Polskiego Radia i wieloletni pracownik Radia Wolna Europa – została uhonorowana nagrodą Diamentowego Mikrofonu. Rozmowę prowadził Tadeusz Sznuk. (Zobacz więcej…)

* 23. 07. 2005 – Warszawa: Klub RWE – spotkanie z Jerzym Koźmińskim, w latach 1994-2000 ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 25. 06. 2005 i 9. 07. 2005 – Warszawa:  Z cyklu „Z archiwum RWE” Polskie Radio nadało dwie audycje poświęcone marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. (Zobacz więcej…)

* 18. 05. 2005 – Warszawa:  Klub RWE – spotkanie z sędzią Bogusławem Nizieńskim, który od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2004 r. pełnił funkcję Rzecznika Interesu Publicznego. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 6. 05. 2005 – Warszawa:  Klub RWE – drugie spotkanie poświęcone pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wspomnienia o „Kurierze z Warszawy”, dyrektorze Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1952-1975 oraz prezesie honorowym naszego Stowarzyszenia, przedstawili m.in.: ks. Adam Boniecki, Władysław Bartoszewski, wicedyrektor Ossolineum Dobrosława Platt, kolega Jana Nowaka z lat szkolnych Ryszard Matuszewski oraz Dyrekcja Polskiego Radia, które spotkanie współorganizowało, w tym Prezes Andrzej Siezieniewski i Dyrektor Programu I Polskiego Radia, Stanisław Jędrzejewski. W imieniu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego szef Kancelarii Prezydenta, min. Waldemar Dubaniowski wręczył i odczytał list Prezydenta do Stowarzyszenia Pracowników RWE. W związku z uroczystym charakterem spotkania na ręce przedstawicieli Ossolineum został przekazany Medal 80-lecia Polskiego Radia, którego nie zdążył już odebrać Jan Nowak. W trakcie uroczystości zostały również wręczone Medale 80-lecia, które Zarząd Polskiego Radia SA przyznał naszemu Stowarzyszeniu oraz paryskiemu korespondentowi RWE Maciejowi Morawskiemu. Honorową Odznakę Polskiego Radia otrzymała Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE, od 1994 roku stale współpracująca z Polskim Radiem. (Zobacz więcej…)

* 14. 03. 2005 – Warszawa: Pierwsze po śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego spotkanie wspomnieniowe o „Kurierze z Warszawy” i pierwszym dyrektorze Rozgłośni Polskiej RWE odbyło się w mokotowskim Centrum Łowicka. Wśród gości: Zofia i Władysław Bartoszewscy, Jacek Taylor, Hanna Fedorowicz, Jarosław Kurski, Mirosław Chojecki, Krzysztof Piotrowski. Podczas spotkania, które prowadził Mariusz Kubik, odtworzono wypowiedzi Aliny Perth-Grabowskiej i Macieja Morawskiego – dziennikarzy RWE i przyjaciół Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nagrane specjalnie na tę okazję. Na zakończenie odbył się pokaz filmu Jolanty Kessler-Chojeckiej pt. „Obywatel Jan Nowak”. (Zobacz więcej…)

* 6.03.2005 – Monachium-Kraków: Mija 10 lat od śmierci Barbary Kwiatkowskiej-Lass – aktorki, działaczki społecznej na emigracji w Niemczech, współpracowniczki Rozgłośni Polskiej RWE. Z tej okazji w Monachium odbył się koncert poświęcony jej pamięci. (Zobacz więcej…)

* 26. 01. 2005 – Warszawa: w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela i na Cmentarzu Powązkowskim odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W imieniu byłych pracowników Rozgłośni Polskiej RWE głos zabierał red. Maciej Morawski – wieloletni paryski korespondent Rozgłośni. (Zobacz więcej…)

* 20. 01. 2005 – Warszawa: w szpitalu im. Orłowskiego zmarł Jan Nowak-Jeziorański. Miał 90 lat.

2004:

* 4. 11. 2004 – Warszawa: W  Klubie RWE odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Tomaszem Nałęczem pt.: „Czy koniec afery Rywina?”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 14. 10. 2004 – Warszawa: „Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990” – to temat  spotkania w Klubie RWE z dr. Antonim Dudkiem (UJ i IPN) i tytuł jego ostatnio wydanej książki. Spotkanie wywołało gorącą dyskusję na temat przełomu w  Polsce przed 15 laty i powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Czy była to rzeczywiście „rewolucja reglamentowana” czy też spontaniczna, czy – gdyby się nie udała – groził Polsce rozlew krwi i najazd sowiecki?; jaką rolę spełniła wówczas opozycja antykomunistyczna a jaką odegrali byli towarzysze z PZPR, którzy w pewnym momencie przeszli na pozycje obozu, popierającego te przemiany? Za jaką cenę to się stało? Spotkanie w Klubie RWE dotyczyło pytań, na jakie po dziś dzień nie ma wyczerpującej odpowiedzi. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 30. 09. 2004 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie na temat prób inwigilacji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przez służby bezpieczeństwa PRL. Gościem Klubu był dr Paweł Machcewicz (IPN) który przygotowuje książkę na ten temat, a zarazem autor artykułu w „Rzeczpospolitej” o szpiegowskiej działalności wieloletniego pracownika Rozgłośni, Wiktora Trościanki. Na spotkanie przybyli m.in.: Władysław Bartoszewski, Leon Kieres, poseł Jan M. Rokita, płk Zbigniew Nowek (były szef UOP), Krzysztof Szwedowski (zastępca dyrektora NIK) i inne znane osobistości. Uczestnicy dyskusji wskazywali, że mimo prób inwigilowania RWE Rozgłośnia nie zmieniła swego charakteru i programu audycji. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 23. 09. 2004 – Warszawa: Obecny stan stosunków polsko-amerykańskich był tematem spotkania w Klubie RWE. Gościem Klubu był prof. dr hab. Zbigniew Lewicki, dyrektor Centrum Studiów Amerykańskich przy Uniwersytecie Warszawskim. Obecni byli m.in.: prof. Witold Kulesza (IPN), senator Piotr Ł. Andrzejewski, redaktor Katarzyna Kołodziejczyk („Rzeczpospolita”), prof. Witold Kieżun i inne osobistości, które w sumie dość krytycznie oceniały obecny stan stosunków Polski i Ameryki. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 22. 07. 2004 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie poświęcone problemom kinematografii polskiej i szansom na zrealizowanie filmu o Katyniu. Gośćmi byli: reżyser Robert Gliński (autor m.in. wielokrotnie nagradzanych filmów: „Cześć Tereska”, „Wszystko, co najważniejsze”, ”Łabędzi śpiew” ,”Niedzielne igraszki”) oraz scenarzystka i  reżyser Dżamila Ankiewicz – autorka m.in. scenariusza do filmu pt. „Sanatorium Gorkiego” i „Śmierć Zygielbojma” (nagroda na 41. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie). W dyskusji wzięła też udział przedstawicielka Ministerstwa Kultury. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 24. 06. 2004 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie panelowe na temat: „Media publiczne i ich odbiorcy”. W debacie uczestniczyli: Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski i Dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia, Stanisław Jędrzejewski.

* 17. 06. 2004 – Warszawa: W wieku 70 lat zmarł Jacek Kuroń – jedna z najważniejszych postaci opozycji demokratycznej okresu PRL. Historyk, działacz tzw. czerwonego harcerstwa, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, autor książek (m.in.: Polityka i odpowiedzialność, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Gwiezdny czas. „Wiary i winy” ciąg dalszy, PRL dla początkujących, Działanie. Jeśli nie panujemy nad swoim życiem, ono panuje nad nami, Rzeczpospolita dla moich wnuków). Po 1989 r. poseł na Sejm X, I, II i III kadencji (1989–2001). Dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej: w latach 1989–1991 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i w latach 1992–1993 w rządzie Hanny Suchockiej. Kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach w 1995. Kawaler Orderu Orła Białego. Do historii przeszła jego rozmowa z paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej RWE Maciejem Morawskim, podczas której został aresztowany, a wydarzenie to – zarejestrowane na taśmie magnetofonowej – zostało odtworzone na antenie w Monachium. Pogrzeb Jacka Kuronia odbył się 26.06.2004 r. na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w Alei Zasłużonych (A2–AZ–8). Wcześniej pieszy kondukt żałobny przeszedł trasą od mieszkania Kuronia przy ulicy Mickiewicza 27 na warszawskim Żoliborzu. W uroczystościach udział wzięli m.in. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i przedstawiciele władz państwowych; głos zabrali m.in. Adam Michnik, Marek Edelman, Karol Modzelewski i Wiktor Juszczenko.

* 17. 06. 2004 – Warszawa: Aktorzy Teatru  Nowego zaprezentowali fragmenty wierszy i  piosenek Jacka Kaczmarskiego z ostatniego, wydanego już po śmierci Poety zbioru Tunel. Słowo wstępne wygłosił redaktor wydawnictwa, które wydało książkę, komentator i publicysta oraz autor witryny internetowej poświęconej literaturze – Antoni Pawlak.

* 20. 05. 2004 – Warszawa: Tematem spotkania w Klubie RWE było „Kłamstwo katyńskie”. Dyskusja dotyczyła tego, czy sprawcy będą kiedykolwiek ujawnieni i ukarani. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej Bożena Łojek, mecenas Piotr Ł. Andrzejewski, prof. Witold Kulesza (IPN). Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 8. 05. 2004 – Warszawa: W Polskim Radiu został program specjalny  poświęcony pamięci Jacka Kaczmarskiego. Były to fragmenty rozmów, wywiadów i koncertów Kaczmarskiego w Klubie RWE.

* 15. 04. 2004 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie pt.: „Prawa człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce” z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Andrzeja Zolla. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 10.04.2004 – Gdańsk: Jacek Kaczmarski nie żyje. Współzałożyciel naszego Stowarzyszenia i okresowo członek jego Rady Nadzorczej, pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, poeta, prozaik, kompozytor i piosenkarz, twórca tekstów piosenek – był znany głównie dzięki piosenkom o tematyce historycznej („Rejtan, czyli raport ambasadora”; „Sen Katarzyny II”, „Lekcja historii klasycznej”, „Jałta”, „Ballada wrześniowa”) i społeczno-politycznej („Mury”, „Nasza klasa”, „Obława”). Powszechnie kojarzony z etosem pierwszej „Solidarności” oraz stanem wojennym – okresem, kiedy jego liryka, rozpowszechniana w nieoficjalnych wydawnictwach, identyfikowana była jako głos antykomunistycznej opozycji. 24.04.2010 r. Był też m.in. autorem książki o pracy w Radiu Wolna Europa (Napój Ananków), która posiada element fantastyki. Opowiada ona o narodzie Ananków, o ich historii i mitologicznej wizji stworzenia świata. Akcja powieści natomiast dzieje się w Monachium. Jego prochy spoczęły w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera C31-tuje-17). (Zobacz więcej…)

* 18. 03. 2004 – Warszawa: „Marzec ‘68” – to temat spotkania w Klubie RWE z udziałem prof. dr. Jerzego Eislera. Gośćmi byli także m.in.: prof. Tomasz Szarota, radna Julia Pitera, prof. Witold Kulesza, prof. Witold Kieżun i inni. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 13. 03. 2004 – Warszawa: Polskie Radio nadało audycję klubową na temat działalności wydawniczej Ośrodka „Karta”, poświęconą materiałom o Radiu Wolna Europa. Udział wzięli – przewodniczący „Karty” Zbigniew Gluza i reżyser filmu o zagłuszaniu RWE – Maciej Drygas.

* 01.2004 – Wrocław: W styczniowym numerze „Odry” ukazał się tekst Włodzimierza Odojewskiego pt. Władysław Lech Terlecki i RWE. Terlecki – prozaik, dramatopisarz, autor wielu książek i słuchowisk radiowych, scenarzysta filmowy, był członkiem-założycielem naszego Stowarzyszenia. (Zobacz więcej…)

2003:

* 29.12.2003 – Warszawa: W wieku 73 lat zmarł Marek Łatyński, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1987-1989, autor książki pt. Ogród Angielski 1. Wspomnienia z Radia Wolna Europa (1997). Był wieloletnim dziennikarzem Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium: redaktorem „Dziennika radiowego”, a następnie szefem redakcji i – w latach 1979-1982 – asystentem Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE Zygmunta Michałowskiego. Po objęciu w 1982 r. kierownictwa Rozgłośni Polskiej RWE przez Zdzisława Najdera (po tym, jak wcześniej proponowano to stanowisko Łatyńskiemu) zrezygnował z pracy asystenta Dyrektora Rozgłośni, pozostając redaktorem audycji „Fakty-Wydarzenia-Opinie”. W listopadzie 1985 r. zrezygnował z pracy w Monachium i wyjechał do Waszyngtonu, gdzie pracował w redakcji „Głosu Ameryki”. Jednak po odwołaniu Najdera przez amerykański zarząd RWE, przyjął ponowną propozycję objęcia szefostwa Rozgłośni Polskiej RWE i powrócił do Monachium. Po zakończeniu kadencji na tym stanowisku, 30 listopada 1989 r., był od grudnia 1989 r. do stycznia 1991 r. komentatorem paryskiego biura RWE, gdzie współpracował m.in. z Maciejem Morawskim. W latach 1991–1994 był ambasadorem Polski w Konfederacji Szwajcarskiej, akredytowanym także w Liechtensteinie. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 25. 09. 2003 – Warszawa: Gościem Klubu RWE był Krzysztof Szwedowski, zastępca dyrektora Najwyższej Izby Kontroli. Rozmowa dotyczyła tematu: „Stan urzędów państwowych i samorządowych w  III RP”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 11. 09. 2003 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z prezeską polskiego oddziału Transparency International, radną Julią Piterą. Temat spotkania: „Korupcja w Polsce. Czy można z nią  walczyć?”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 21. 08. 2003 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Pomianowskim – redaktorem naczelnym pisma „Nowaja Polsza”, znakomitym tłumaczem Aleksandra Sołżenicyna, publicystą i wieloletnim współpracownikiem paryskiej „Kultury” i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Prof. Pomianowski wspominał m.in. czas swojej współpracy z Radiem i mówił o kontaktach, jakie mieszkając w Rzymie utrzymywał np. z Tadeuszem Nowakowskim. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 17. 07. 2003 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z posłem Janem M. Rokitą. Temat spotkania: „Rola Sejmowej Komisji Śledczej w państwie demokratycznym”. Gośćmi Klubu byli m.in.: prezes IPN prof. Leon Kieres, prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz i prezes SDP Krystyna Mokrosińska. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 26. 06. 2003 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie „Pułkownik Kukliński – bohater czy zdrajca?”. Udział w  debacie wzięli: autor kilku książek o płk. Kuklińskim i jego misji życiowej Józef Szaniawski, prof. dr hab. Andrzej Rzepliński z Uniwersytetu Warszawskiego i szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 1999-2001 Zbigniew Nowek. Obecnych było wiele znanych osobistości, w tym Prezes IPN, prof. Leon Kieres. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 12. 06. 2003 – Warszawa: „Dni Wolnego Słowa” – wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, w 20. rocznicę wydania pierwszych wydawnictw prasy podziemnej, zorganizowaliśmy w Klubie RWE spotkanie poświęcone współpracy wydawnictw niezależnych w czasach PRL z Radiem Wolna Europa. W panelu udział  wzięli: Władysław Bartoszewski, prof. Andrzej Friszke, Stefan Bratkowski i Mirosław Chojecki (założyciel „Nowej”). Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 15. 05. 2003 – Warszawa: „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” – to temat debaty w Klubie RWE z udziałem prof. Jerzego Przystawy, prof. Antoniego Kamińskiego i prof. Jana Winieckiego oraz Stefana Bratkowskiego. Współorganizatorem  spotkania był  Ruch „Normalne Państwo”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 24. 04. 2003 – Warszawa: „Polska a Stany Zjednoczone i Unia Europejska” – to temat  spotkania z prof. Bronisławem Geremkiem, byłym ministrem spraw zagranicznych RP, które odbyło się w Klubie RWE. Obecni byli m.in.: Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, senator Piotr Ł. Andrzejewski, Jacek Bocheński, Janusz  Krasiński, Krystyna Mokrosińska, Waldemar Kuczyński. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 01. 2003 – Warszawa: W Klubie RWE odbyła się premiera – projekcja filmu Macieja Drygasa pt. „Głos nadziei” – o zagłuszaniu programów Rozgłośni Polskiej RWE w czasach PRL, oraz spotkanie z reżyserem i ekipą realizatorów. Obecni byli m.in. dyrektor Jan Nowak – Jeziorański, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Witold Kulesza. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

2002:

* 20. 12. 2002 – Warszawa: (Nieco) inna historia cywilizacji – to tytuł  nowej książki Stefana Bratkowskiego o „przygodach pieniądza, banków i bankierów”, której prezentacja odbyła się w Klubie RWE. Gościem  spotkania był prof. Leszek Balcerowicz, prezes NBP. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 19. 12. 2002 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie „Rola stowarzyszeń  twórczych w III RP”. Gościem był Prezes ZASP, Olgierd Łukaszewicz. W panelu dyskusyjnym wzięła udział dr Dorota Ilczuk (UJ), autorka książki pt. „Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 5. 12. 2002 – Warszawa: „Stan wojenny – nierozliczony” – to temat spotkania, które odbyło się w Klubie RWE. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. Andrzej Paczkowski, mecenas Piotr Ł. Andrzejewski, mecenas Hubert Izdebski. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dziennikarzy  Polskich a wśród gości obecny był m.in. Prezes IPN, prof. Leon Kieres. Dyskusja dotyczyła dóbr zagrabionych w stanie wojennym. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 21. 11. 2002 – Warszawa: „Polska w oczach Niemców” – to temat spotkania z Prezesem Centrum Stosunków  Międzynarodowych, byłym ambasadorem III RP w  Niemczech, Januszem Reiterem, które odbyło się w Klubie RWE. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 24. 10. 2002 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie pt.: „Miejsce Polski w  świecie” a naszym gościem był minister spraw zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz. W wieczorze uczestniczył także Jan Nowak – Jeziorański. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 17. 10. 2002 – Warszawa: Gościem Klubu RWE był prof. Witold Kieżun – specjalista z zakresu reformy administracji, wybitny publicysta i naukowiec, ekspert ONZ, a temat spotkania: „Jak opanować niepohamowany rozrost biurokracji  w Polsce?”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 19. 05. 2002 – Warszawa: „Polska z bliska” – gościem Klubu był Jan Nowak–Jeziorański, który na stałe powrócił z emigracji do Kraju. Podczas spotkania  prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski wręczył Janowi Nowakowi – Jeziorańskiemu Diamentowy Mikrofon przyznany przez Polskie Radio S.A. Gościem Klubu był podczas tej uroczystości także ambasador amerykański w Polsce, Christopher Hill.

* 3. 05. 2002 – Warszawa: Dokładnie w 50 rocznicę nadania pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej RWE z Monachium, w Klubie RWE odbyło się spotkanie koleżeńskie z udziałem  m.in. dyrektora Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy, Jacka Bocheńskiego i byłych pracowników Rozgłośni Polskiej RWE. Zaprezentowana została, wydana przez Wydawnictwo „Rytm”, książka pt. Wspomnienia Pracowników RWE.

* 29. 04. 2002 – Warszawa: Z okazji 50. rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w Klubie RWE w Warszawie została zaprezentowana książka o atakach propagandy i prasy PRL na Radio Wolna Europa, wydana przez „Ossolineum”, w opracowaniu Aliny Perth-Grabowskiej. Fragmenty tego wyboru tekstów czytał Jacek Fedorowicz. Wśród gości wieczoru byli między  innymi: Jan Nowak-Jeziorański, premier Jerzy Buzek, prezes IPN, prof. Leon Kieres. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 26. 04. 2002 – Warszawa: Odtworzeniem fragmentu programu inauguracyjnego rozpoczęły się w piątek obchody 50-lecia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pierwszy sygnał nadawany z Monachium popłynął w eter 3 maja 1952 r. Uroczystości, nad którymi patronat objął prezydent Aleksander Kwaśniewski, zorganizowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. (Zobacz więcej…)

* 14. 02. 2002 – Warszawa: Gościem  Klubu RWE był Władysław Bartoszewski a temat spotkania: „Radio Wolna  Europa z perspektywy wieloletniego słuchacza  i współpracownika”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 6. 03. 2002 – Warszawa: „Czy  sprawa Wypędzonych nadal obciąża stosunki polsko-niemieckie?” – to temat spotkania, które odbyło się w Klubie RWE. Gośćmi Klubu byli: profesor Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierz Borodziej, korespondent „Süddeutsche Zeitung” w Polsce Thomas Urban, współinicjatorka wydania książki Wypędzeni ze Wschodu, Renate Stössinger. Fragmenty ksiąźki czytał Olgierd Łukaszewicz. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 24. 01. 2002 – Warszawa: Gościem Klubu RWE był generał Michał Gutowski, uczestnik kampanii wrześniowej a następnie dowódca II pułku pancernego dywizji generała Stanisława Maczka, olimpijczyk, reprezentujący Polskę  na Olimpiadzie w Berlinie w  1936 roku. Rozmowę z nim prowadził znany dziennikarz sportowy Bohdan Tomaszewski.

2001:

* 12. 12. 2001 – Warszawa: W  Klubie RWE, w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, o niedokończonych procesach przestępców  PRL-owskich mówił prof. Witold  Kulesza – Główny Prokurator w Komisji Ścigania Zbrodni Instytutu  Pamięci Narodowej. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 28. 11. 2001 – Warszawa: Janusz Kochanowski z  Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego mówił w Klubie RWE o więzieniach prywatnych i o innych sposobach karania przestępców w  krajach  europejskich. Gośćmi Klubu byli też: Luiza Sałapa – rzeczniczka prasowa Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Kajetan Dubiel – Dyrektor Biura Społeczno-Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 14. 11. 2001 – Warszawa: W  Klubie RWE odbyła się uroczystość wręczenia Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Polskich. Wśród obecnych: Stefan Bratkowski i Maciej Morawski. (Zobacz więcej…)

* 17. 10. 2001 – Warszawa: Gościem Klubu RWE był prof. Marcin Król a temat spotkania i naszej rozmowy brzmiał: „Czy Polska jest państwem demokratycznym?”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 28. 09. 2001 – Warszawa: Gościem Klubu RWE był Jan Nowak-Jeziorański. Temat spotkania: „Polska i Ameryka w nowej  sytuacji sojuszniczo – obronnej. Czy Polska jest »koniem trojańskim« USA?”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 12. 09. 2001 – Warszawa: „Przejrzyste państwo – czyli jak sobie radzić z korupcją” – to temat spotkania w Klubie RWE z prof. Antonim Kamińskim, wieloletnim prezesem oddziału polskiego Transparency International, dziś Rektorem Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 10. 05. 2001 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu  Pamięci Narodowej, dr hab. Pawłem Machcewiczem i Dyrektorem Oddziału  Warszawskiego Biura dr  hab. Jerzym Eislerem. Jakie są zadania Biura? Jakie ma ono programy edukacyjne? Jakie planuje działania medialne? Rozmowy dotyczyły między innymi projektów badawczych: „Procesy i więźniowie polityczni 1944-1956”, „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach” oraz „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Mówiliśmy też o metodach naukowej analizy dokumentów służb specjalnych („Historyk i teczki”). Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 3. 05. 2001 – Warszawa: W rocznicę inauguracji działalności Rozgłośni  Polskiej Radia Wolna  Europa w Monachium (3 maja 1952 r.) w Klubie RWE odbył się koncert Jacka  Kaczmarskiego, obchodzącego właśnie 25 – lecie działalności twórczej.

* 5. 04. 2001 – Warszawa: Gościem  Klubu RWE była Minister Ewa Kulesza – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Temat rozmowy: czy istnieje  konflikt  między obowiązującą  zasadą ochrony danych  a wykonywaniem zawodu dziennikarza? Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 15. 03. 2001 – Warszawa: W Klubie RWE, w drugą rocznicę przyjęcia Polski do NATO, zaprezentowaliśmy dokumentalny film Krystyny Mokrosińskiej i Gabriela Mérétika pt.  „Solidarność – czyli jak zerwaliśmy żelazną kurtynę”. Autorzy chcieli ukazać wkład Polski i Polaków w zburzenie post-jałtańskiego ładu. Film opiera  się na  archiwalnych materiałach telewizyjnych, na  zdjęciach prywatnych i relacjach zagranicznych korespondentów. Film był do tej pory pokazywany tylko w Telewizji Polonia, natomiast TVP 1 i TVP 2 nie wykazały żadnego zainteresowania projekcją tego dokumentu. Zmarły niespełna rok wcześniej Gabriel Mérétik (1939-2000) – dziennikarz francuskiego radia i telewizji ORTF, tłumacz literatury polskiej na język francuski (m.in. Sławomira Mrożka i Witkacego), był m.in. autorem słynnego reportażu pt. La nuit du général. Enquête sur le coup d’état du 13 decembre 1981 (tytuł polski: Noc generała) – pierwszej książki o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, wydanej najpierw we Francji, która w 1989 roku stała się w Polsce bestsellerem. Na okładce książki wykorzystano słynne zdjęcie Chrisa Niedenthala z 13 grudnia 1981 roku pt. „Czas apokalipsy”. Mérétik jest pochowany w kolumbarium Cimetière du Père Lachaise w Paryżu. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 5. 03. 2001 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z  „Brukselczykiem” czyli Leopoldem Ungerem, który mówił o swojej wieloletniej współpracy z paryską „Kulturą” i z monachijskim Radiem Wolna Europa. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 22. 02. 2001 – Warszawa: Gośćmi Klubu RWE byli: rzecznik prasowy RS AWS, poseł Marek Markiewicz oraz poseł AWS, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Tomasz Wełnicki. Gościem honorowym był  wicepremier Janusz Tomaszewski. Na  spotkanie  przybyli między innymi: prezes Polskiego Radia Ryszard  Miazek, członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej Bolesław  Sulik, wiceminister Radosław Sikorski, senator Piotr Ł. Andrzejewski i inne osobistości. Temat  rozmowy: projekty zmian w Ustawie o Radiofonii i Telewizji, które mają doprowadzić do odpartyjnienia mediów  publicznych. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 25. 01. 2001 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z księdzem Stanisławem Musiałem pt.: „Co łączy a co dzieli chrześcijaństwo i judaizm?” . Ks. Musiał jest m.in. uczestnikiem głośnej dyskusji o obrazie, umieszczonym w katedrze sandomierskiej a przedstawiającym rzekomy żydowski mord rytualny. Wśród gości obecnych na sali byli m.in.: prof. Tomasz Szarota, krytyk literacki i szkolny kolega Jana Nowaka-Jeziorańskiego – Ryszard Matuszewski, pisarz Jacek Bocheński i wiele innych osób ze świata kultury. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 11. 01. 2001 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie „Czy reforma prawa karnego jest w Polsce rzeczywiście potrzebna?” z udziałem dr. Janusza Kochanowskiego (Uniwersytet Warszawski) – członka Zespołu do Spraw Nowelizacji Kodeksu Karnego, powołanego przez ministra sprawiedliwości Lecha  Kaczyńskiego. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

2000:

* 30. 11. 2000 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z Dyrektorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi  Polskiemu w Instytucie Pamięci Narodowej – Zastępcą Prokuratora Generalnego, prof. dr Witoldem  Kuleszą. Temat  spotkania to  kwestia odpowiedzialności prawnej sędziów i  prokuratorów za  zbrodnie sądowe popełnione  w  latach 1944 – 1956. Gościem Klubu był także prof. Dieter Schenk, Profesor Honorowy Uniwersytetu Łódzkiego, emerytowany Dyrektor Federalnego Urzędu Kryminalnego Niemiec, autor m.in. pracy pt. Polska Poczta w Gdańsku – historia  niemieckiego morderstwa sądowego. O zadaniach Instytutu Pamięci Narodowej mówił jego Prezes, prof. dr hab. Leon Kieres. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 10.2000 – Warszawa: „Więzienia stalinowskie jako miejsce sporu o koncepcję człowieka”. Gościem Klubu RWE był wybitny prozaik i dramaturg, współpracownik RWE i współzałożyciel naszego Stowarzyszenia, autor powieści poświęconych losom Polaków więzionych w czasach stalinowskich, były więzień Mokotowa, Rawicza i Wronek, Janusz Krasiński. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił dr Tomasz Ochinowski z Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie i Instytutu Historii PAN. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 14.07.2000 – Warszawa: „Łódź – wspólne miasto Polaków, Niemców i Żydów”. W spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach Klubu RWE, wzięli udział redaktorzy łódzkiego Wydawnictwa „Tygiel Kultury” oraz Prezes Fundacji Pamięci Żydów Łódzkich Arnold Mostowicz a także przedstawiciele władz łódzkich. Wśród obecnych także m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Jolanta Klimowicz-Osmańczyk, Janusz Krasiński, Witold Kulesza, Janusz Maciejewski. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 1.07.2000 – Warszawa: „Obraz Polski w świecie” to temat spotkania z Janem Nowakiem- Jeziorańskim, zorganizowanego przez Stowarzyszenie w Klubie RWE. W spotkaniu tym wzięli udział m.in.: wicepremier Leszek Balcerowicz, minister Władysław Bartoszewski, minister Jacek Taylor, minister Andrzej Przewoźnik, minister Ewa Kulesza, minister Radosław Sikorski, prezes Polskiego PEN Clubu prof. Janusz Maciejewski, prof. Witold Kulesza, prof. Andrzej Paczkowski, Krzysztof Zanussi, Jacek Bocheński i inni. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 21. 06. 2000 – Warszawa: Medal Polskiego Radia dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wręczenie medalu przez Prezesa Polskiego Radia Ryszarda Miazka odbyło się podczas uroczystości w Klubie RWE. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej…)

* 2. 06. 2000 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się otwarte  posiedzenie Rady Etyki Mediów na temat: „Granice wolności słowa”. W panelu  dyskusyjnym uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Magdalena Bajer oraz Członkowie Rady: Józefa Hennelowa i Piotr Wojciechowski. W dyskusji wziął udział Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, prof. Jerzy Jedlicki oraz prezes Polskiego PEN Clubu, prof. Janusz Maciejewski.

* 8. 05. 2000 – Warszawa: Gościem Klubu RWE był Krzysztof Zanussi a tematem rozmowy: „Obowiązki demokratycznego państwa wobec twórców kultury”. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.

* 12. 04. 2000 – Warszawa: W Klubie RWE odbyło się spotkanie z wieloletnim redaktorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Janem Tyszkiewiczem, autorem m.in. radiowych audycji „Rendez-vous o 6.10” czy „Godzina bez kwadransa”, członkiem naszego Stowarzyszenia. W stanie wojennym Jan Tyszkiewicz prowadził program pt.: „Pomost – telefon do Kraju”, który dla wielu  Polaków za granicą stanowił jedyną formę kontaktu z rodziną w Polsce. Spotkanie to było ilustrowane między innymi fragmentami wywiadów Jana Tyszkiewicza z Arturem Rubinsteinem, prezydentem Edwardem Raczyńskim i alpinistką Wandą Rutkiewicz. Spotkanie prowadziła Alina Perth-Grabowska – Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE. (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 30. 03. 2000 – Warszawa: Klub RWE – Stowarzyszenie, wspólnie z  warszawskim oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zorganizowało spotkanie poświęcone 60. rocznicy wywózek Polaków na Sybir i rocznicy zbrodni katyńskiej. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik oraz Marian Jonkajtys – Sybirak, autor wyborów wierszy Żywa pamięć i My, których ocaliłaś, Czesław Majewski – kompozytor „Marszu Sybiraków” a także inny uczestnik wywózek, Kazimierz Russem – którzy opowiadali o swoich sybirackich przeżyciach.

1999:

* 21.10. 1999 – Monachium: Zmarł Alfred Schütz – kompozytor i pianista, współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Miał 89 lat. Skomponował m.in. melodię do polskiej pieśni wojskowej Czerwone maki na Monte Cassino do słów Feliksa Konarskiego (pseud. Ref-Ren). W Monachium mieszkał od 1961 r. Komponował m.in. piosenki, nadawane w audycji muzycznej Rozgłośni Polskiej RWE pt. Podwieczorek przy mikrofonie tworzonej przez Wiktora Budzyńskiego i Jana Markowskiego. Został pochowany 10.12.1999 r. na Cmentarzu Wschodnim (Ostfriedhof) w Monachium (Zobacz więcej: Link 1 , Link 2)

* 3. 05. 1999 – Pruszków: W wieku 66 lat zmarł Władysław Terlecki – wybitny pisarz, dramaturg, autor słuchowisk radiowych, tajny współpracownik Rozgłośni Polskiej RWE w latach 70., członek-założyciel naszego Stowarzyszenia, mieszkający od lat 50. w Komorowie, w powiecie pruszkowskim. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. (Zobacz więcej…)

1997:

* 3. 05. 1997 – Warszawa: W 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim – otwarto w Warszawie Klub RWE połączony z kawiarnią, który przez 22 lata pełnił zarówno rolę miejsca spotkań, jak też zgromadził bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników. Spotkania w ramach Klubu RWE (od 2009 r. Klubu im. Aliny Perth-Grabowskiej) były organizowane przez Stowarzyszenie do 2019 roku. Po zakończeniu działalności w lokalu kawiarni Stowarzyszenie pozostawiło swoje archiwalia (wiszące na ścianach fotografie, afisze itp.) oraz książki polskich oficyn emigracyjnych, do wyłącznej dyspozycji działającej tam nadal firmy cateringowej – w celach historyczno-pamiątkowych. (Zobacz więcej…)

* 05.1997 – Warszawa: w studio Polskiego Radia Jan Nowak-Jeziorański, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1975, legendarny „Kurier z Warszawy” udzielił wywiadu Alinie Perth-Grabowskiej, mówiąc m.in. o swojej pracy w RWE. (Zobacz więcej…)

[…]

Powrót do strony głównej

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reklama