Varia

* Marta Banaszak, Mirosław A. Supruniuk – Rozproszone dziedzictwo Radia Wolna Europa

* Lechosław Gawlikowski – redaktor i komentator Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, pierwszy zastępca Dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1988–1994; archiwista materiałów dźwiękowych i autor książki poświęconej pracownikom Rozgłośni

* Alina Grabowska – Rozmowa z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, założycielem Rozgłośni Polskiej RWE

* Rozmowa Aliny Perth-Grabowskiej z Markiem Łatyńskim, dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1987-1989 (maszynopis z odręcznymi poprawkami; Archiwum Stowarzyszenia RWE)

* Kamila Kamińska-Chełminiak – Adam Ciołkosz i Radio Wolna Europa w świetle jego korespondencji z Janem Nowakiem-Jeziorańskim

* Marek Łatyński, Zygmunt Michałowski, Jan Nowak-Jeziorański – Głos z Monachium (10 grudnia 1993 r.)

* Anna Mieszkowska, Alfred Schütz (1910-1999)

* Anna Mieszkowska – Jan Mierzanowski (1924-2008)

* Anna Mieszkowska – Listy do Pani Hanki [Hanka Ordonówna]

* Anna Mieszkowska – Ludzie wybitni nie bywają łatwi. Współpraca Mariana Hemara i Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

* Anna Mieszkowska – Włada Majewska (1911-2011)

* Wojciech Młynarski o Rozgłośni Polskiej RWE (1994)

* Prokop Tomek (Wojskowy Instytut Historii w Pradze) – Na falach Radia Wolna Europa. Historia Jaroslava i Pavla Pecháčków

* Karolina Trzeskowska-Kubasik – Daromiła Żenczykowska-Zawadzka. Żołnierz Armii Krajowej, emigrantka

* Karolina Trzeskowska-Kubasik – Niezłomny z Londynu. Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki

* Leopold Unger (1922-2011) – Radio Wolna Europa (wspomnienia z okresu współpracy z Rozgłośnią Polską RWE)

* Bogdan Żurek, Czerwone maki Alfreda Schütza (1910-1999)

* 10 rocznica śmierci Barbary Kwiatkowskiej-Lass (1940-1995) – aktorki, działaczki społecznej na emigracji w Niemczech, współpracowniczki Rozgłośni Polskiej RWE (6.03.2005)

* Skaldowie w Stowarzyszeniu RWE (19.10.2015)

Powrót do strony głównej

.

.

.

.

.

.

.

Reklama