4.02.2013 – Debata o Juliuszu Mieroszewskim w Stowarzyszeniu RWE

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura”

Instytut Książki

– zorganizowały

* Urodziny Juliusza Mieroszewskiego *

Spotkanie pt.:

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”

„Listy z Wyspy”, czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)

[ Zobacz fotogalerię ]

Udział wzięli:

Rafał Habielski

– historyk literatury, prasoznawca, badacz polskiej emigracji
eseista, autor opracowania edycji tekstów Juliusza Mieroszewskiego,
wydawanych po 1989 roku,
wykładowca w Zakładzie Historii Mediów
Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Andrzej Mencwel 

– historyk i krytyk literatury i kultury polskiej,
antropolog kultury, eseista, publicysta,
wykładowca historii oraz antropologii kultury (polskiej i porównawczej),
wieloletni dyrektor Instytutu Kultury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego 

Andrzej Stanisław Kowalczyk

– historyk literatury, eseista, wykładowca w Instytucie Literatury Polskiej UW. Edytor twórczości eseistycznej i epistolograficznej Jerzego Giedroycia, Witolda Gombrowicza, Bolesława Micińskiego, Ireny Vincenz, Stanisława Vincenza

Adam Michnik

–  redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, działacz opozycji w PRL
   

O nowej serii pt.:  „W kręgu paryskiej »Kultury«” mówił

Grzegorz Gauden

– Dyrektor Instytutu Książki

Spotkanie prowadził

Mariusz Kubik

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE  

Wśród naszych gości m.in.:

Ewa Berberyusz, Jacek Bocheński, Stefan Bratkowski, Zbigniew Domarańczyk, Magdalena Grochowska, Paweł Kądziela, Sławomir Popowski, Zygmunt Skórzyński, Maciej Wierzyński, Andrzej Walicki, Piotr Wojciechowski i in.

Spotkanie odbyło się 4 lutego 2013 r.
w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Rafał Habielski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Michnik, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Michnik, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Rafał Habielski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Michnik, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Andrzej Mencwel, Adam Michnik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
prof. Andrzej Walicki
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Aleksandra Ambros, Jacek Bocheński
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Ewa Berberyusz
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Stefan Bratkowski, Sławomir Popowski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Piotr Wojciechowski, Zbigniew Domarańczyk
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

* * *

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki:

Listy z Wyspy. ABC polityki „Kultury”

(Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” – Instytut Książki, Paryż-Kraków 2012)


w wyborze, opracowaniu i z posłowiem Rafała Habielskiego,


otwierającej nową serię pt.: 

W kręgu paryskiej „Kultury”

w której wznowione zostaną najważniejsze książki wydane
w latach 1947-2000 przez Instytut Literacki Jerzego Giedroycia
w Maisons-Laffitte.

Patronat medialny:

*   *   *

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”

Juliusz Mieroszewski (pseud. J. Calveley, Londyńczyk; ur. 3 lutego 1906 r. w Krakowie, zm. 21 czerwca 1976 r. w Londynie) – polski dziennikarz, publicysta, pisarz polityczny.

W latach międzywojennych współredagował w Krakowie „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Specjalizował się w problematyce polityki niemieckiej. W czasie II wojny światowej w redakcjach pism Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: „Ku Wolnej Polsce”, „Orzeł Biały”, „Parada”.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Był publicystą politycznym „Wiadomości”. W latach 1950-1972 w paryskiej „Kulturze” redagował stałą Kronikę angielską (jako Londyńczyk).

Publikował artykuły dotyczące koncepcji współczesnej polityki światowej – zwłaszcza dotyczące walki z ekspansją komunizmu. Rozważał wielokrotnie szanse porozumienia krajów Europy Wschodniej wobec zagrożenia sowieckiego, możliwość ewolucyjnej przemiany ustrojowej w Polsce i odzyskania niepodległości. Był zwolennikiem pojednania i porozumienia Polski z narodami „ULB” ( Ukraina, Litwa, Białoruś) w oparciu o uznanie nieodwracalności zmian terytorialnych , które nastąpiły w wyniku II wojny światowej. Pogodzenie się Polaków z utratą Wilna i Lwowa uważał za fundament pojednania ze wschodnimi sąsiadami Polski i w konsekwencji współpracy dla odzyskania niepodległości przez narody Europy Środkowo-Wschodniej, podporządkowane ZSRR. Było to w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. stanowisko prekursorskie na tle ówczesnej powszechnej opinii środowisk politycznych polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W 1974 r. na łamach „Kultury” sformułował, wraz z Jerzym Giedroyciem, fundamentalną dla polskiej myśli politycznej koncepcję, iż suwerenność Ukrainy, Litwy i Białorusi (ULB) jest czynnikiem sprzyjającym niepodległości Rzeczypospolitej, natomiast zdominowanie tych krajów przez Rosję otwiera drogę do zniewolenia także Polski.

Z redaktorem Jerzym Giedroyciem wymienił ponad 3000 listów. Był również tłumaczem języka angielskiego ( tłumaczył m.in. dzieła George’a Orwella (1984), Bertranda Russella i Arnolda Toynbee’go).

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”

*   *   *

W 1962 r. Instytut Literacki w Paryżu rozpoczął wydawanie „Zeszytów Historycznych”, które publikowały dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski pozbawione ingerencji cenzury, obowiązującej w PRL. Ostatni numer pisma ukazał się w czerwcu 2010 r.

Od chwili założenia, wydawnictwem kierował Jerzy Giedroyc, zaś po jego śmierci w 2000 roku – Zofia Hertz. Od czerwca 2003 roku do marca 2010 roku kierownikiem placówki był Henryk Giedroyc. Jego następcą został Wojciech Sikora.

Obecnie Instytut funkcjonuje jako Stowarzyszenie „Instytut Literacki »Kultura«”.

*   *   *

Instytut Literacki (fr. Institut Littéraire)


– polskie wydawnictwo emigracyjne założone w 1946 roku w Rzymie,
w 1947 roku przeniesione do Maisons-Laffitte pod Paryżem;
wydawca paryskiej „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”

Instytut Literacki został założony przez Jerzego Giedroycia, Zofię Hertz, Zygmunta Hertza i Józefa Czapskiego. Był jednym z najbardziej zasłużonych polskich wydawnictw emigracyjnych. Zasłynął jako wydawca miesięcznika „Kultura” (wychodzącego w latach 1947-2000) oraz serii „Biblioteka Kultury”, w ramach której do 2000 r. ukazało się 512 tomów literatury polskiej i obcej.

Pierwszy i ostatni numer „Kultury”
© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

W 1962 r. Instytut Literacki w Paryżu rozpoczął wydawanie „Zeszytów Historycznych”, które publikowały dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski pozbawione ingerencji cenzury, obowiązującej w PRL. Ostatni numer pisma ukazał się w czerwcu 2010 r.

Jerzy Giedroyc (1906-2000) / Zofia Hertz (1910-2003)
Maisons-Laffitte, siedziba Instytutu Literackiego i „Kultury”
21 września 1997 r. / 24 listopada 2001 r.

© Fot. Mariusz Kubik / mariuszkubik.fr 

Od chwili założenia, wydawnictwem kierował Jerzy Giedroyc, zaś po jego śmierci w 2000 roku – Zofia Hertz. Od czerwca 2003 roku do marca 2010 roku kierownikiem placówki był Henryk Giedroyc. Jego następcą został Wojciech Sikora.

Obecnie Instytut funkcjonuje jako Stowarzyszenie „Instytut Literacki »Kultura«”.

W domu „Kultury” (2008 r.)
© Fot. Mariusz Kubik / mariuszkubik.fr 
W domu „Kultury” (2008 r.)
© Fot. Mariusz Kubik / mariuszkubik.fr 
W domu „Kultury” (2008 r.)
© Fot. Mariusz Kubik / mariuszkubik.fr 

Zobacz także:

21.03.2010 – Zmarł Henryk Giedroyc, brat redaktora paryskiej „Kultury” (wolnaeuropa.pl)

13.09.2010 – Jerzy Giedroyc (w 10. rocznicę śmierci redaktora paryskiej „Kultury”). Spotkanie w Stowarzyszeniu RWE (wolnaeuropa.pl)

W 10. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia – spotkanie w Stowarzyszeniu Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskieg (Polskieradio.pl)

24.10.2012 – Instytut Literacki i „Kultura” – historia i teraźniejszość (wolnaeuropa.pl)

10.05.2013 – Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Instytutu Literackiego w Paryżu (wolnaeuropa.pl)

27.11.2013 – O Aleksandrze Jancie-Połczyńskim i jego reportażu Wracam z Polski w Stowarzyszeniu RWE (wolnaeuropa.pl)

Mariusz Kubik (oprac.), Jerzy Giedroyc – redaktor paryskiej „Kultury”

.

[ Inne fotogalerie Stowarzyszenia RWE ]

Powrót do Kalendarium

.

#stowarzyszenierwe #associationrfe #wolnaeuropa #wolnaeuropapl #rwe #jannowakjezioranski #jannowakjeziorański

#juliuszmieroszewski #kulturaparyska
#rafalhabielski #andrzejmencwel #andrzejstanislawkowalczyk
#adammichnik #mariuszkubik

@wolnaeuropa @wolnaeuropaPL @wolnaeuropa.pl
@jannowakjezioranski @alinaperthgrabowska @maciejmorawski

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s