28. 02. 2011 – Prof. Mieczysław Tomala i Adam Krzemiński gośćmi Stowarzyszenia RWE

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

zorganizowało spotkanie pt.

Polska i Niemcy – lekcje dialogu
(dwugłos międzypokoleniowy)

[ Zobacz fotogalerię ]

towarzyszącą wydanym niedawno książkom: 

prof. Mieczysława Tomali:

Niemcy – moją pasją

(Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010) 

Adama Krzemińskiego:

Lekcje dialogu. Mowy, eseje i wywiady
(Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermas, Winkler, von Thadden i inni)

(Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010)

Naszymi gośćmi byli:

Prof. Mieczysław Tomala

– specjalista w zakresie politycznych i gospodarczych stosunków polsko-niemieckich,

Adam Krzemiński

– dziennikarz tygodnika „Polityka”, publicysta, znawca historii i polityki Niemiec.

Wprowadzenia dokonał: 

Mariusz Kubik

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się 28 lutego 2011 r.
w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia

Od lewej: Mariusz Kubik, Adam Krzemiński, Mieczysław Tomala
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*   *   *

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Mieczysław Tomala *
(ur. 16 października 1921 r. w Łodzi)

Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie nauk politycznych, w tym zwłaszcza politycznych i gospodarczych stosunków polsko-niemieckich. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (oddział w Łodzi; 1949). Doktorat (1958) i habilitację (1970) uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1949-1993 był pracownikiem naukowym (w latach 1964-1972 zastępcą dyrektora) w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie kierował pracami z zakresu stosunków polsko-niemieckich. W latach 1960-1964 był radcą Ambasady PRL w Berlinie, a w latach 1972-1976 – radcą Ambasady PRL w Hadze. W 1970 r. visiting professor na Rhein-Ruhr Universität w Bochum, a w 1988 r. – na Uniwersytecie J. Gutenberga w Moguncji.

Dedykacja kanclerza Niemiec Willy’ego Brandta, wpisana prof. Mieczysławowi Tomali podczas historycznej wizyty w Warszawie, w grudniu 1970 r.
Jej adresat – ówczesny zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – był oficjalnym tłumaczem podczas rozmów polsko-niemieckich, które doprowadziły do układu między Polską Rzeczpospolitą Ludową, a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji stosunków między tymi dwoma państwami, który został podpisany przez Józefa Cyrankiewicza i Willy’ego Brandta w Warszawie 7 grudnia 1970 roku. Zakończył on powojenny okres w stosunkach między PRL, a RFN i zapoczątkował nowy, w którym zasadniczym kierunkiem była chęć współpracy gospodarczej i kulturalnej między państwami.  
W układzie PRL-RFN obie strony stwierdziły, że nienaruszalność granic, poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw w Europie jest warunkiem zapewnienia pokoju. RFN uznała w sposób jednoznaczny zachodnią granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz zobowiązała się do niekwestionowania istniejącego wtedy stanu prawnego. Strony postanowiły kierować się w stosunkach wzajemnymi celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, zobowiązały się rozwiązywać wszystkie sporne kwestie tylko środkami pokojowymi oraz powstrzymać się od użycia siły lub groźby jej użycia. Zobowiązały się także podejmować kroki zmierzające do pełnej normalizacji i wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków w dziedzinach gospodarczych, naukowo-technicznych, kulturowych i innych.
© Fot. Archiwum Mieczysława Tomali

Autor licznych prac naukowych i dokumentacyjnych z zakresu stosunków polsko-niemieckich: Ekspansja RFN na rynki świata (1970); Polska-RFN – stosunki ekonomiczne (1973); Gospodarka RFN – wczoraj, dziś i jutro (1978); Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej w pamiętnikach (1990); Zjednoczenie Niemiec – aspekty międzynarodowe i polskie (1991); Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945-1991 (1997) – oraz wersja niemiecka tej książki; Jak Polacy i Niemcy widzą siebie nawzajem? (2000) Zjednoczenie Niemiec. Reakcje Polaków (2000) – oraz wersja niemiecka tej książki; Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec, tom I obejmujący lata 1945-1970 (2005), tom II – lata 1971-1990 (2006). Opublikował także wiele prac dokumentacyjnych, jak: Polacy i Niemcy. Wzajemne postrzeganie (1994); Na drodze do współpracy i przyjaźni (1996); Wspólnie z profesorem H. A. Jacobsenem wydał w 1992 r. obszerną pracę pt.: Bonn-Warschau 1945-1990, która ukazała się także w języku polskim. Od 1986 r. jest redaktorem naukowym „Zeszytów Niemcoznawczych”. W numerze 3-4/1995 tych Zeszytów zamieszczono nigdzie dotychczas nie publikowane materiały archiwalne na temat Układu PRL-RFN z 7 grudnia 1970 r.

Dyplom Wielkiego Krzyża Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec,
wręczony prof. Mieczysławowi Tomali w 2001 r.

© Fot. Archiwum Mieczysława Tomali
Spotkanie z ówczesnym prezydentem Niemiec, Johannesem Rau (1931-2006)
– Pałac Prezydencki, Warszawa, 2004 r.

© Fot. Archiwum Mieczysława Tomali

Od 1994 r. jest współfundatorem Fundacji „Pamięć”, opiekującej się niemieckimi grobami wojennymi na terenie Polski. W 2001 r. odznaczony przez prezydentów Polski i Niemiec: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 2010 r. wydał wspomnienia pt.: Niemcy – moją pasją. Mieszka w Warszawie.

* Prof. Mieczysław Tomala zmarł 7 września 2014 r. w Warszawie. Obecna na spotkaniu Prof. Karin Tomala, małżonka Profesora, zmarła 28 maja 2014 r.

Adam Krzemiński, prof. Mieczysław Tomala (1921-2014), prof. Karin Tomala (1940-2014)
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Prof. Mieczysław Tomala
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Publiczność w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Zygmunt Skórzyński, Marek Rapacki
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Krzemiński podpisuje swoją książkę
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Publiczność w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Krzemiński, prof. Mieczysław Tomala
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Wpisy okolicznościowe Mieczysława Tomali i Adama Krzemińskiego
– Warszawa, 28 lutego 2011 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*    *    *

© Fot. Mariusz Kubik

Adam Krzemiński
(ur. 27 stycznia 1945 r. w Radecznicy)

Dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw niemieckich. Studiował germanistykę w Warszawie i Lipsku. Od 1973 r. jest publicystą tygodnika „Polityka”. Publikował także w „Die Zeit”, „Merkur”, Die Welt”, Süddeutsche Zeitung”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Gazecie Wyborczej”, „Twórczości”. Specjalista w sprawach stosunków polsko-niemieckich i autor licznych publikacji na ten temat, m.in. współautor, wraz z Adamem Michnikiem, listu otwartego do premierów Polski i Niemiec w sprawie Centrum przeciwko Wypędzeniom Eriki Steinbach. Uchodzi za jednego z najbardziej kompetentnych analityków stosunków niemiecko-polskich i procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Opublikował książki: Polen im 20. Jahrhundert. Ein historischer Essay (München 1993); Deutsch-Polnische Verspiegelung. Essays (Wien 2001); Zbrodnia & Kara & Duma & Uprzedzenie. Polacy i Niemcy (wespół z Gunterem Hoffmannem; fotografie Łukasz Trzciński i Dirk Reinartz; Warszawa 2007), Lekcje dialogu. Mowy, eseje i wywiady (Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermas, Winkler, von Thadden i inni) (Wrocław 2010). Nagrody i wyróżnienia: Medal Goethego (1993); Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1999); nagroda Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2006); nagroda im. Samuela Bogumiła Linde miast partnerskich Torunia i Getyngi za zasługi dla dialogu między kulturami polską i niemiecką (2010). Mieszka w Warszawie.

[ Inne fotogalerie Stowarzyszenia RWE ]

Powrót do Kalendarium

.

#stowarzyszenierwe #associationrfe #wolnaeuropa #wolnaeuropapl #rwe #jannowakjezioranski #jannowakjeziorański

#mieczyslawtomala #karintomala #adamkrzeminski
#mariuszkubik

@wolnaeuropa @wolnaeuropaPL @wolnaeuropa.pl
@jannowakjezioranski @alinaperthgrabowska @maciejmorawski

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s