15. 05. 2011 – Jan Gondowicz gościem Stowarzyszenia RWE

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

zorganizowało spotkanie w nowym cyklu „Literatura i pisarze” pt.

Czy-tajniki?
(jak się czyta, kim się jest)

[ Zobacz fotogalerię ]

Udział wzięli: 

Jan Gondowicz

– eseista, krytyk literacki, tłumacz literatury pięknej


a także:

Leszek Engelking

– poeta, prozaik, edytor, tłumacz literatury pięknej,

Franciszek Maśluszczak

– artysta malarz, rysownik

i inni przyjaciele Jana Gondowicza…

Wprowadzenia dokonał 

Mariusz Kubik

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Wśród naszych gości byli też m.in.: Hanna Baltyn-Karpińska, Gerardo Beltrán, Emilia Bielicka, Jacek Bocheński, Halina Bortnowska, Maria Braunstein, Paweł Dunin-Wąsowicz, Marek Karpiński, Michał Kłobukowski, Stefan Okołowicz, Krystyna Rodowska i Henryk Waniek.

Spotkanie odbyło się 15 maja 2011 r.
w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia

Franciszek Maśluszczak, Jan Gondowicz, Leszek Engelking, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Franciszek Maśluszczak, Jan Gondowicz, Leszek Engelking
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Gondowicz, Leszek Engelking, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Marek Karpiński, Hanna Baltyn-Karpińska
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Gondowicz, Leszek Engelking, Jacek Bocheński
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Michał Kłobukowski, Jan Gondowicz
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Stefan Okołowicz, Jan Gondowicz, Paweł Dunin-Wąsowicz
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Gondowicz, Stefan Okołowicz, Krystyna Rodowska
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Franciszek Maśluszczak, Henryk Waniek
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Gondowicz, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*   *   *

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja dwóch nowych książek Jana Gondowicza:

Pan tu nie stał. Artykuły drugiej potrzeby

(Wydawnictwo Nisza, 2011)

Sztuka czytania nie jest rozrywką, ale może być rozrywką; nie jest eksperymentem, ale może być eksperymentem; nie jest filozofią, ale może być filozofią; nie jest rewoltą, ale może być rewoltą; nie jest ekstazą, ale może być ekstazą. W ostatecznym rozrachunku nic innego jak tylko sztuka czytania utwierdza nas, że każda rzecz może być czymś innym, a nawet swym własnym przeciwieństwem. O takim czytaniu opowiada ta książka …

JAN GONDOWICZ

Paradoks o autorze

(Korporacja Ha!art, 2011)

*   *   *

Jan Gondowicz
(ur. 4 stycznia 1950 r. w Warszawie)

– krytyk, eseista i tłumacz. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1973). Debiutował jako student na łamach warszawskiej „Kultury”. Szkice, recenzje i przekłady publikował m.in. w czasopismach: „Arkadia”, „bruLion” „De Musica”, „Dialog”, „Exlibris”, „Film”, „Kino”, „Konteksty”, „Kwartalnik Filmowy”, „Literatura na Świecie”, „Migotania, przejaśnienia”, „NaGłos”, „Notes Wydawniczy”, „Nowa Fantastyka”, „Nowe Książki”, „Nowy Wiek”, „Odra”, „Playboy”, „Pokaz”, „Przekrój”, „Res Publica Nowa”, „Ruch Muzyczny”, „Rzeczpospolita”, „Społeczeństwo Otwarte”, „Studia Litteraria Polono-Slavica”, „Twórczość”, „Tygodnik Powszechny” oraz „Więź”.

Przełożył m.in.: Marmur Josifa Brodskiego (1988), Słownik komunałów Gustave’a Flauberta (1993), Świat poety. Rozmowy z Josifem Brodskim Solomona Wołkowa (2001), Kropki nad i Rolanda Topora (2002), Amelia Poulain i jej magiczny album Jean-Pierre Jeuneta (2002), Czyny i myśli doktora Faustrolla, patafizyka (2000), Teatr Ojca Ubu (2006) i Nadsamiec (2011) Alfreda Jarry’ego, Ćwiczenia stylistyczne (2005) i Sto tysięcy miliardów wierszy (2008) Raymonda Queneau.

Autor monografii malarskich Bruno Schulza, Jerzego Nowosielskiego i Jerzego Dudy-Gracza (2006).

Jan Gondowicz w Stowarzyszeniu RWE (Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej), 15 maja 2011 r.
– rys. Franciszek Maśluszczak

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Za prozatorski przekład Ćwiczeń stylistycznych otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie poezji.

Ożywił tradycję dawnych bestiariuszy Zoologią fantastyczną uzupełnioną (1995 i 2007), książką-hołdem złożonym twórczości Jorge Luisa Borgesa, a zarazem traktatem o granicach wyobraźni.

Mieszka w Warszawie.

*

Leszek Engelking *
(ur. 2 lutego 1955 r. w Bytomiu)

– poeta, nowelista, tłumacz, literaturoznawca, krytyk literacki. Ukończył filologię polską (specjalizacja filmoznawcza) na Uniwersytecie Warszawskim (1979). Od 1984 do 1995 r. pracował jako redaktor w miesięczniku “Literatura na Świecie”. W latach 1997-1998 wykładał historię literatury czeskiej oraz historię filmu czeskiego i  słowackiego  na  Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 1997-1998 prowadził gościnnie wykłady z historii dwudziestowiecznej literatury polskiej na  Uniwersytecie Františka Palackiego w Ołomuńcu. W 1998 r. został doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1998-2002 prowadził na tej uczelni zajęcia z teorii literatury oraz literatury porównawczej. W grudniu 2002 r. obronił dysertację doktorską pt. Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia „Grupy 42” w kontekście dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. W 2003 r. wykładał historię literatury światowej na Uniwersytecie Łódzkim oraz prowadził zajęcia z nauki przekładu artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (Podyplomowe Studium Tłumaczenia, ponownie prowadził je tu w roku 2005) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (iberystyka, ponownie 2004). Miał również wykłady gościnnie na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie (1998), uniwersytecie w Prešovie (Słowacja, 1999) oraz Uniwersytecie Szczecińskim (1999). Od 2003 r. jest adiunktem w katedrze Teorii Literatury na Uniwersytecie Łódzkim.

Przełożył m.in.: Poezje wybrane (1989) i Duch romański (1999) Ezry Pounda, Zaproszenie na egzekucję (1990), Rozpacz (1993), Król, dama, walet (1994), Feralna trzynastka (1995), Ada, albo żar. Kronika rodzinna (2009), Oryginał Laury (2010) Vladimira Nabokova, Tramwaj zbłąkany i inne wiersze Mikołaja Gumilowa (1990), Cmentarz objazdowy (1991) Pchli teatrzyk, t. I-II (2003-2007) Ivana Wernischa, Romans z kokainą M. Agiejewa (1997), Wiersze (wespół z Marianem Grześczakiem; 1996) i Kłopoty na statku kosmicznym (1998) Miroslava Holuba, Siostra (2002), Nocna praca (2004), Supermarket bohaterów radzieckich (2005), Droga do Bugulmy (2006) Jáchyma Topola, Ponad nasze siły. Czesi, Żydzi i Niemcy. Wybór publicystyki z lat 1937-1939 Mileny Jesenskiej (2003), Jak będzie po śmierci i inne opowiadania Ladislava Klímy (2004), Morderstwo w hotelu Intercontinental. Powrót starego warana. Inne miasto Michala Ajvaza (2005) i in.

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, Societé Européenne de Culture oraz Stowarzyszenia Literackiego „Scriptus”.

Mieszka w Brwinowie k. Warszawy.

* Leszek Engelking zmarł 22 października 2022 r.

*

Franciszek Maśluszczak
(ur. 21 stycznia 1948 r. w Kotlicach)

– artysta malarz, rysownik, grafik. Absolwent Liceum Plastycznego w Zamościu (1968 r.). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom artysty sztuk pięknych uzyskał w 1974 r. w pracowni grafiki pod kierunkiem prof. Juliana Pałki.

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego obrazy olejne, grafiki i rysunki wystawiane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Są prezentowane w licznych muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum Okręgowym w Zamościu oraz za granicą: w Muzeum Pokoju w Tokio, czy w Muzeum Miejskim w Gandawie oraz w kolekcjach prywatnych. Jego malarstwo jest z założenia metaforyczne – maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne postacie z obrazów artysty to liryczne, zagubione, nieśmiałe osoby pełne smutku i swoistego komizmu.

Autor ilustracji książek dla dorosłych i dla dzieci. Projektuje okładki, wydawnictwa i plakaty. jego prace zamieszczane są w różnych tytułach codziennej prasy polskiej. Od 1995 r. współpracuje z „Rzeczpospolitą”. Jest także wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Monografia Franciszka Maśluszczaka
(Wyd. Edipresse, Warszawa 2006) 

Jest bohaterem filmów dokumentalnych i oświatowych, m.in. „Światy Franciszka Maśluszczaka” (reż. Hanna Kramarczuk; 1999 r.) i „Malowane miasto” (reż. Jakub Nowak; 2001 r.), wyprodukowanych przez TVP i emitowanych w programie I i na kanale „TVP Kultura”. Jest także jedną z postaci cyklu filmowego „Premio Europeo di Letteratura” o polskich grafikach i ilustratorach (real. Robert Laus; 2009 r.). W 2006 r. ukazała się monografia jego twórczości, autorstwa Joanny Gondowicz (wyd. Edipresse).

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (w tym Rady Programowej Związku).

Laureat Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy za całokształt twórczości, nagrody im. Brata Alberta (Rzeszów), nagroda Aukcji Wielkiego Serca (Kraków, 2004) i in.

Mieszka w Warszawie.

MARIUSZ KUBIK

[ Inne fotogalerie Stowarzyszenia RWE ]

Powrót do Kalendarium

.

#stowarzyszenierwe #associationrfe #wolnaeuropa #wolnaeuropapl #rwe #jannowakjezioranski #jannowakjeziorański

#jangondowicz #leszekengelking #franciszekmasluszczak
#stefanokolowicz #marekkarpinski #hannabaltynkarpinska
#krystynarodowska #henrykwaniek #michalklobukowski
#mariuszkubik

@wolnaeuropa @wolnaeuropaPL @wolnaeuropa.pl
@jannowakjezioranski @alinaperthgrabowska @maciejmorawski

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s