19.11.2012 – Waldemar Kuczyński gościem Stowarzyszenia RWE

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

zorganizowało wieczór, podczas którego naszym gościem był

Waldemar Kuczyński

(ur. 22 listopada 1939 r. w Kaliszu)
– ekonomista, publicysta, polityk

[ Zobacz fotogalerię ]

W latach 70. należał do założycieli Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN), był wykładowcą Uniwersytetu Latającego. Publikował w wydawnictwach drugiego obiegu, głównie w „Biuletynie Informacyjnym” i „Robotniku”.

W sierpniu 1980 r. wszedł w skład Komisji Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS) w Gdańsku. Następnie został ekspertem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Komisji Programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów związku. Od 1981 do 1982 r. był zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika »Solidarność«”.

W stanie wojennym został internowany, po zwolnieniu wyjechał do Francji, gdzie pracował w Szkole Zaawansowanych Studiów Społecznych w Paryżu. Był komentatorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, publicystą „Aneksu”, paryskiej „Kultury” i nowojorskiego „Nowego Dziennika”.

Powrócił do Polski w lipcu 1989 r. Uczestniczył w tworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego i opracowaniu jego programu, mianowany na podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów jako szef zespołu doradców premiera, następnie minister do spraw przekształceń własnościowych. Główny doradca ekonomiczny premiera Jerzego Buzka.

W rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Od lewej: Tadeusz Mazowiecki, Waldemar Kuczyński, Krzysztof Skubiszewski

Głos zabrali także:

Stefan Bratkowski

– dziennikarz, publicysta, pisarz,
współtwórca i analityk Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” (1978-1982),
redaktor niezależnego portalu publicystycznego „Studio Opinii”,
prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
członek Rady naszego Stowarzyszenia,

Sławomir Popowski

– dziennikarz, publicysta,
wieloletni korespondent PAP i „Rzeczpospolitej” w Moskwie,
członek redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”.

Wśród naszych gości m.in.

Tadeusz Mazowiecki

Olga Krzyżanowska

a także:

Jacek Bocheński, Jerzy Ciemniewski, Jan Król, Danuta Stołecka,
Maciej Wierzyński i prof. Piotr Winczorek.

W imieniu wydawcy mówił

Marek Rostocki

– redaktor naczelny Wydawnictwa Poltext.

Spotkanie prowadził 

Mariusz Kubik

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się 19 listopada 2012 r.
w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Tadeusz Mazowiecki był jednym z gości spotkania
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Olga Krzyżanowska, Jerzy Ciemniewski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Tadeusz Mazowiecki, prof. Piotr Winczorek
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Na pierwszym planie: Halina Flis-Kuczyńska i Waldemar Kuczyński
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Publiczność podczas spotkania z Waldemarem Kuczyńskim
w naszym Stowarzyszeniu

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
O książce mówi Stefan Bratkowski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Tadeusz Mazowiecki, prof. Piotr Winczorek
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Prof. Piotr Winczorek, Olga Krzyżanowska
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Olga Krzyżanowska
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Wśród zabierających głos był m.in. pisarz Jacek Bocheński
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Król, Stefan Bratkowski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 
Jan Król czyta fragment książki Waldemara Kuczyńskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Spotkanie zakończyło się podpisywaniem książek
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Olga Krzyżanowska, Stefan Bratkowski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Dedykacja dla Olgi Krzyżanowskiej
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
W rozmowie z tłumaczką literatury pięknej, Emilią Bielicką
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Waldemar Kuczyński, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 
Olga Krzyżanowska, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Wśród gości był także aktor, Józef Duriasz 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Patronat medialny:

* * *

Waldemar Kuczyński z Maciejem Morawskim
– wieloletnim paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa,
członkiem naszego Stowarzyszenia
(Warszawa, 17 stycznia 2009 r.)

© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Waldemar Kuczyński, Maciej Morawski i Stefan Kisielewski w Centre du Dialogue
– Paryż, koniec lat 80. XX w.
(fotografia z książki Waldemara Kuczyńskiego pt.: „Zwierzenia zausznika”,
Warszawa 1992)

© Fot. Archiwum Waldemara Kuczyńskiego
„Macieju, z wielką przyjemnością stary kompanionie walk z komuną, dedykuję Ci ten tom. Maciejowi Morawskiemu – Waldemar Kuczyński. Warszawa 19.11.2012 r.”
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*   *   *

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja niedawno wydanej książki Waldemara Kuczyńskiego pt.:

Solidarność w opozycji. Dziennik 1993-1997
(Wydawnictwo Poltext, 2012)


… Książka Waldka jest znakomita. To – jak sam podkreślał – dziennik, w którym chciał pokazać „osoby dramatu” w pełnym ich wymiarze, ze wszystkimi ich pasjami, ambicjami i emocjami. A co najważniejsze – i z tym się zgadzam w stu procentach – istnieje bezpośredni związek z tym, co działo się powiedzmy 15 lat temu, z wydarzeniami/zagrożeniami obecnymi. Zapowiedź IV RP już wówczas była groźna. Dużo dyskutowaliśmy o szansach Unii Demokratycznej i porażkach Unii Wolności. Dla mnie najważniejsze było to, że – mimo ataków i ofensywy prawicy, mimo hasła „nie ważne, jaka Polska, ale czyja” – jednak nie udało się sprowadzić polityki do wymiaru czystej gry o władzę. I samą władzę. Że wartości i standardy też są ważne. Dzięki temu nadal żyjemy, może w niedoskonałej, ale jednak bezpiecznej III RP, nie IV. Choć napewno – i tu podzielam opinię Waldka – groźba jej recydywy, ciągle wisi nad naszymi głowami i byłby to najczarniejszy z możliwych scenariuszy …

SŁAWOMIR POPOWSKI

Wpis na Facebooku, 19 listopada 2012 r. – po wieczorze w naszym Stowarzyszeniu.

~ ~ ~

Książka jest częścią dziennika, prowadzonego przez Waldemara Kuczyńskiego w latach 1989-2001. Pierwsza część, „Solidarność u władzy”, obejmująca lata 1989-1993 ukazała się nakładem Europejskiego Centrum Solidarności w 2010 r. Kończy się ona 27 maja 1993 r. Następnego dnia Sejm na wniosek posłów NSZZ „Solidarność” przegłosował wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej, a 29 maja prezydent Lech Wałęsa rozwiązał parlament. Obecny, drugi tom dziennika, obejmuje okres od rozwiązania parlamentu w roku 1993 do uchwalenia Konstytucji w kwietniu 1997 r. Reszta dziennika zawiera zapisy z okresu pełnienia przez Autora funkcji głównego doradcy ekonomicznego premiera Jerzego Buzka i będzie opublikowana jako tom trzeci.

~ ~ ~

Sobota, 28 stycznia 1995 r.
Wałęsa zwycięski, to Wałęsa nabierający rozsądku, Wałęsa przyparty do muru, wyczuwający niebezpieczeństwo porażki, to odyniec ogarnięty szałem i groźny. Ja go widziałem w takim trudnym momencie w roku 1981, kiedy panicznie bał się zwycięstwa Andrzeja Gwiazdy w wyborach na przewodniczącego Związku. Nie wolno lekceważyć zagrożenia z jego strony. Sondaże przedwyborcze są nadal dla niego niekorzystne, a to jest najważniejsze, czego szuka codziennie w gazetach. Późnowieczorna rozmowa z Tadeuszem.

Poniedziałek, 30 stycznia 1995 r.
Mnożą się niepokojące fakty: wygląda, jakby Wałęsa rzeczywiście chciał brutalnie pogwałcić Konstytucję i rozwiązać bezprawnie parlament.  

Środa, 1 lutego 1995 r.
We wtorek Mazowiecki zadzwonił ponownie do Wałęsy i rozmawiał z nim telefonicznie. Wałęsa – jak mi to relacjonował Tadeusz w Jachrance  – był buńczuczny. Mówił, że już wszystkie decyzje podjął, że „starzy przyjaciele” mogą go albo poprzeć, albo mu przeszkadzać.

Czwartek 2 lutego 1995 r.
Nasza delegacja – Mazowiecki, Tusk i Geremek – została przyjęta przez Wałęsę. Wałęsa w sposób wykluczający wątpliwości powiedział, że decyzja o rozwiązaniu parlamentu jest podjęta i będzie wykonana. Mazowiecki przestrzegał Wałęsę, że taki konflikt potrafi wyrwać się spod kontroli i prowadzić nawet do ofiar. Na to Falandysz miał powiedzieć bagatelizująco: „W wypadkach samochodowych giną ludzie, a przecież nikt nie rezygnuje z motoryzacji”.  

Sobota, 4 lutego 1995 r.
Rano wysłuchałem rozmowy z Lechem Falandyszem w Radiu ZET. Powiedział, że parlament nie będzie rozwiązany w czasie weekendu… Słuchając spokojnych wypowiedzi tego niefrasobliwego, cynicznego bobasa czułem, jak burzy się we mnie krew. Jak narasta uczucie, które pojawiło się u mnie już na początku tej awantury, że jeden gość, by utrzymać się na ukochanym przez siebie stołku, wpycha mnie, człowieka wolnego, w kloakę jakiegoś swojego „systemu prezydenckiego”.

Pierwszy tom dziennika Waldemara Kuczyńskiego
wydało w 2010 r. Europejskie Centrum Solidarności

Zobacz także:

Waldemar Kuczyński (wolnaeuropa.pl)

Waldemar Kuczyński – strona internetowa

Waldemar Kuczyński – felietony dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Waldemar Kuczyński – Facebook

[ Inne fotogalerie Stowarzyszenia RWE ]

Powrót do Kalendarium

.

#stowarzyszenierwe #associationrfe #wolnaeuropa #wolnaeuropapl #rwe

#jannowakjezioranski #jannowakjeziorański

#waldemarkuczynski #tadeuszmazowiecki

#stefanbratkowski #slawomirpopowski

#mariuszkubik

@wolnaeuropa @wolnaeuropaPL @wolnaeuropa.pl
@jannowakjezioranski @alinaperthgrabowska @maciejmorawski

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s