14.05.2012 – Debata o „Moim wieku” Aleksandra Wata

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

oraz

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

zorganizowały spotkanie pt.

Mój wiek Aleksandra Wata

[ Zobacz fotogalerię ]

Naszymi gośćmi byli:

Mirosław Chojecki 

– działacz opozycji demokratycznej w PRL,
współtwórca Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a,
gdzie wydano w II obiegu Mój wiek Aleksandra Wata

Adam Dziadek

– literaturoznawca, teoretyk literatury, badacz twórczości Aleksandra Wata,
wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rafał Habielski

– historyk literatury, prasoznawca, badacz polskiej emigracji
eseista, autor opracowania naukowego obecnej edycji „Mojego wieku”,
wykładowca w Zakładzie Historii Mediów
Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Makowski

– dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie,
w której zdeponowano archiwum Aleksandra Wata

Stanisław Obirek

– teolog, historyk, badacz dialogu międzyreligijnego i religii w kulturze,
wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego

Janusz Odrowąż-Pieniążek

– historyk literatury, pisarz, muzeolog, 
w latach 1972-2009 dyrektor Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Jan Zieliński

– krytyk literatury i sztuki, tłumacz, edytor, dyplomata,
wieloletni członek zespołu czasopisma „Res Publica Nowa”,
wykładowca literatury polskiej na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja nowego wydania książki Aleksandra Wata pt.:


Mój wiek. Pamiętnik mówiony

(Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”,
Kraków 2011)

Spotkanie prowadził:

Mariusz Kubik

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Spotkanie odbyło się 14 maja 2012 r.
w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia

Ekspozycja książek Aleksandra i Oli Watów w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Dziadek, Rafał Habielski i Jan Zieliński, podczas wieczoru poświęconego „Mojemu wiekowi” Aleksandra Wata
– Warszawa, 14 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Tomasz Makowski, Stanisław Obirek
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Dziadek, Rafał Habielski, Jan Zieliński, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Jan Zieliński
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Adam Dziadek, Rafał Habielski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Dziadek, Rafał Habielski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Rafał Habielski, Jan Zieliński
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Rafał Habielski, Jan Zieliński, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Adam Dziadek, Rafał Habielski, Jan Zieliński,
Mirosław Chojecki, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Włodzimierz Bolecki – jeden z gości spotkania
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Jan Zieliński, Henryk Waniek
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Tomasz Makowski, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Rafał Habielski, Paweł Kądziela
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*   *   *

Ola i Aleksander Watowie w Galerie Lambert w Paryżu.
Pomiędzy nimi – syn, Andrzej

© Fot. Archiwum Andrzeja Wata
Andrzej Wat (1931-2021) – syn Aleksandra i Oli Watów w rozmowie z krytykiem literackim Ryszardem Matuszewskim (1914-2010)
– Warszawa, 16 października 2007 r.

© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

* * *

Aleksander Wat
Mój wiek. Pamiętnik mówiony

Red.: Rafał Habielski

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2011,
ISBN 97883-242-1664-2

Liczba stron: t. 1 – 448, t. 2 – 640

Nowe wydanie dzieła Aleksandra Wata Mój wiek jest wyjątkowe tak pod względem formy, jak i poszerzenia właściwego tekstu o różnego rodzaju materiały dodatkowe i uzupełniające. Opracowanie naukowe dzieła zostało uzupełnione o znaczną liczbę nowych przypisów, przygotowanych przez prof. Rafała Habielskiego i prof. Adama Dziadka.

Do nowego wydania dołączono nowo opracowany obszerny aneks obejmujący m.in.:

a) poszerzoną, przygotowaną z udziałem wyżej wymienionych uczonych notę biograficzną Aleksandra Wata;

b) teksty stanowiące komentarz do Mojego wieku, napisane przez prof. Rafała Habielskiego i prof. Adama Dziadka;

c) eseje poświęcone refleksjom związanym z lekturą książki, napisane przez m.in.: Krzysztofa Rutkowskiego, Małgorzatę Czermińską, Stanisława Obirka, Adama Szostkiewicza, Mirosława Chojeckiego, Andrzeja Paczkowskiego i innych;

d) zespół materiałów dotyczących polemiki Aleksandra Wata z Jerzym Giedroyciem, z glosami Andrzeja Wata i Czesława Miłosza, opracowany przez prof. Jana Zielińskiego.

Tym samym nowe wydanie objęło znacznie więcej materiału niż pierwotny zapis rozmów Czesława Miłosza z Aleksandrem Watem, spisanych następnie przez Olę Watową. Ostateczny dobór materiałów uzupełniających, ineditów etc. został dokonany w porozumieniu i przy współpracy z gronem wybitnych polskich intelektualistów, specjalistów w dziedzinie historii literatury.

Poza wydaniem książkowym ukazuje się płyta CD – zapis fragmentów oryginalnych nagrań rozmów Aleksandra Wata z Czesławem Miłoszem. „Pamiętnik mówiony to niezwykły portret artysty i zarazem stulecia którego Aleksander Wat był rówieśnikiem. Fascynujący dialog z Czesławem Miłoszem znamy z papierowego zapisu ale każdy czytelnik »Mojego wieku« prędzej czy później stawiał sobie pytanie jaki przebieg miała ta rozmowa – dosłownie. Zaledwie garstka znała do tej pory oryginalne nagrania. Dzięki decyzji Andrzeja Wata udostępniamy fragmenty sesji które odbyły się przed ponad czterdziestu laty i na podstawie których powstała legendarna książka”. (z opisu wydawcy)

© Youtube

Dla mnie książka Wata jest świadectwem o człowieku XX wieku dla czytelników XXI i XXII wieku, jakiego nie ma w żadnym innym języku.

CZESŁAW MIŁOSZ

Mój wiek jest książką żywą także dlatego, że nigdy nie była zaplanowana jako dzieło stricte historyczne, jako obiektywna synteza wiadomości na temat komunizmu (choć chwilami Watowi marzyła się taka summa); owszem, komunizm jest tu tematem, ale tak, jak tematem są dla Jonathana Swifta krainy, które odwiedzał bohater „Podróży Guliwera”. Wat pisze o sobie, o swoim doświadczeniu, o swoim życiu, o „swoim wieku“ wreszcie. Był zaś człowiekiem barokowym, tym bardziej odczuwał więc dziwność i grozę dwudziestego wieku.

ADAM ZAGAJEWSKI

Sposób postrzegania Mojego wieku określa tendencja kwalifikowania tego tekstu jako dzieła literackiego. Wedle nieodosobnionych opinii, którym zresztą trudno zaprzeczać, Wat był poetą. Był nim zawsze, nie tylko wówczas, gdy pisał, czego nie robił często… Mój wiek może być zatem traktowany jako narracja literacka; został powołany do życia przez poetę, a tym samym przynależy do literatury pięknej. Wobec takiego stawiania sprawy usprawiedliwiony jest sceptycyzm w imię prawa do porządkowania pola rozważań. Czy to, co mówi pisarz bądź poeta, musi być literackie z tego powodu, że jest on tym, kim jest, czy aby o charakterze dzieła nie decyduje przede wszystkim forma i charakter wypowiedzi?

RAFAŁ HABIELSKI

Mój wiek to dzieło niegotowe, niedokończone, a naładowane informacjami, sprawami, problemami najważniejszymi dla XX wieku. Opowiadające o ludziach z elit artystycznych i z samego dna społecznego. Rozległy, epicki fresk, obejmujący wydarzenia z wielu burzliwych lat życia autora oraz jego refleksje dotyczące polityki, literatury, filozofii i religii. Ponawia nierozstrzygalne pytania o zło i winę, o Boga i niewiarę… Zaczyna refleksje o bólu, znanym z własnego doświadczenia cielesnym bólu… Mój wiek nadal ma swoje tajemnice, być może zamknięte dla czytelników XX stulecia, a czekające na interpretatorów wychowanych już w XXI wieku.

MAŁGORZATA CZERMIŃSKA

[ Inne fotogalerie Stowarzyszenia RWE ]

Powrót do Kalendarium

.

#stowarzyszenierwe #associationrfe #wolnaeuropa #wolnaeuropapl #rwe

#jannowakjezioranski #jannowakjeziorański

#aleksanderwat #andrzejwat #olawatowa
#miroslawchojecki #adamdziadek
#rafalhabielski #tomaszmakowski #stanislawobirek
#stefanbratkowski #andrzejmencwel #marekkrupinski
#januszodrowazpieniazek #stanislawobirek #mariuszkubik

@wolnaeuropa @wolnaeuropaPL @wolnaeuropa.pl
@jannowakjezioranski @alinaperthgrabowska @maciejmorawski

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s