16.04.2012 – prof. Adam D.Rotfeld gościem Stowarzyszenia RWE

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

oraz

Wydawnictwo „Świat Książki”

zorganizowało spotkanie pt.

Rosja na rozdrożu
(refleksje po wyborach prezydenckich)

[ Zobacz fotogalerię ]

Naszym gościem był:
 

Prof. Adam Daniel Rotfeld

– naukowiec, dyplomata, b. minister spraw zagranicznych RP

Rozmowę prowadzili:

Sławomir Popowski

– dziennikarz, publicysta,
wieloletni korespondent PAP i „Rzeczpospolitej” w Moskwie,
członek redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”,

Jadwiga Rogoża

 – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich,
badaczka spraw rosyjskich

Wśród naszych gości m.in.:

Ewa Berberyusz, Jacek Bocheński, Stefan Bratkowski, Leszek Engelking,
Remigiusz Forycki, Gerhard Gnauck, Karol Modzelewski,
Janusz Onyszkiewicz, Jan Ordyński, Mirosław Sawicki  


Wprowadzenia dokonał: 

Mariusz Kubik

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się 16 kwietnia 2012 r.
w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia

Jadwiga Rogoża, Adam D. Rotfeld, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Janusz Onyszkiewicz, Jadwiga Rogoża, Adam D. Rotfeld, Sławomir Popowski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Ewa Berberyusz, Janusz Onyszkiewicz, Jadwiga Rogoża, Adam D. Rotfeld
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Janusz Onyszkiewicz, Jadwiga Rogoża, Adam D. Rotfeld
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Adam D. Rotfeld, Karol Modzelewski
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Mariusz Kubik, Adam D. Rotfeld
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Stefan Bratkowski, Adam D. Rotfeld
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Ewa Berberyusz, Mariusz Kubik
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Wpis okolicznościowy prof. Adama Daniela Rotfelda
po spotkaniu z Aleksandrem Smolarem w naszym Stowarzyszeniu,

w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej
– Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

*   *   *

Spotkaniu towarzyszy prezentacja niedawno wydanej książki Profesora pt.:

Myśli o Rosji …i nie tylko

(Świat Książki 2012)

„…Nie jest wykluczone, że Polacy wiedzą o Rosjanach to, co Rosjanie wiedzą o sobie samych, nie chcąc się do tego przyznać, i odwrotnie…”.

Czesław Miłosz

Książka stanowi zbiór esejów i wywiadów z lat 2006-2011. Autor podejmuje w nich próby odpowiedzi na pytania o dzisiejsza Rosję. Dlaczego proces transformacji ustrojowej w Rosji przybrał zupełnie inną postać niż przemiany w Polsce. Co sprawiło, że mimo destalinizacji w społeczeństwie rosyjskim utrzymuje się mit Józefa Stalina, któremu przypisuje się zasługę zwycięstwa nad Rzeszą hitlerowską, a w cień niepamięci spycha się prawdę o milionach ofiar stalinowskich zbrodni? Ludzi pióra, którzy rozumieją u nas Rosję równie dobrze jak polscy znawcy Rosji tacy jak Jerzy Giedroyc czy Jerzy Pomianowski, jest wielu. Przeważa jednak niewiedza, odwoływanie się do stereotypów i niezrozumienie tego, co się w Rosji i z Rosją dzieje. Niemniej zainteresowanie Rosją, jej historią i kulturą jest znaczne.

~~~~~~~~~~~~

Adam Daniel Rotfeld łączy wielkie doświadczenie dyplomaty, głęboką wiedzę na temat stosunków międzynarodowych oraz rozległą znajomość Rosji. Zdecydowane i wyważone sądy, zdolność słuchania argumentów innych pozwoliły mu na odegranie ważnej roli doradcy Sekretarza Generalnego ONZ, członka „grupy mędrców”, która przygotowała Nową Koncepcję Strategiczną NATO, czy współprzewodniczącego Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, która stała się wzorem zdolności rozmawiania ponad historycznymi podziałami. W tej książce znajdziemy istotną część przemyśleń profesora o Rosji, świecie i polskiej polityce.

ALEKSANDER SMOLAR
prezes Fundacji im. Stefana Batorego

Myśli o Rosji to książka odkrywcza. Autor widzi stosunki polsko-rosyjskie nie jako chroniczne konflikty lokalne, lecz jako wynik geopolitycznych planów obu stron. Polska jest częścią sojuszu europejskiego, będącego narzędziem zgody i współpracy.

Adam Daniel Rotfeld zainicjował kapitalną zmianę w polityce rosyjskiej i polskiej: najtrudniejsze problemy trafiły w ręce niezależnych ekspertów obu stron. Uzgodniono fakty – i przesądy poszły na śmietnik. Odtąd politykom będzie trudniej, ale obywatelom łatwiej. 

JERZY POMIANOWSKI
redaktor naczelny miesięcznika „Nowaja Polsza”

Nie wiadomo, z czego najbardziej – z wykształcenia, lektur, własnych niełatwych losów, kierowania dyplomacją, ciągłej pracy w gremiach mędrców – bierze się cechujący Rotfelda rzadki dziś zamysł nad dziejami, a także autentyczna troska o najlepsze stosunki z sąsiadami. Zawsze warto go słuchać.

 MAREK OSTROWSKI
dziennikarz tygodnika „Polityka”

Z Wulgaty wiemy, iż mamy być przezorni jako węże, a szczerzy jak gołębice (Mateusz, 10:1). Coraz rzadziej w literaturze naukowej możemy spotkać połączenie tego co mądre, z tym, co moralnie zachęcające. Teksty profesora Rotfelda pełne są dowodów, że w świecie rozchwianych wartości opłaca się zabiegać o jasność, która zarazem jest dobrem.

JERZY BAHR
były ambasador RP w Moskwie

Pierwsza prezentacja książki „Myśli o Rosji …i nie tylko”.
Od lewej: Katarzyna Kolenda-Zaleska, prof. Adam D. Rotfeld, Marek Ostrowski
– Warszawa, 12 marca 2012 r.

© Fot. Mariusz Kubik
Krystyna Czubówna czyta fragment książki prof. A. D. Rotfelda – Warszawa, 12 marca 2012 r.
© Fot. Mariusz Kubik

*   *   *

Adam Daniel Rotfeld
(ur. 4 marca 1938 w Przemyślanach koło Lwowa)

– dyplomata, naukowiec, były minister spraw zagranicznych RP

Ukończył Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie, a następnie studium dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1962-1964 pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w Polsce. W 1962 r. został członkiem Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). W 1969 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1990 r. tytuł doktora habilitowanego, a w 2001 r. tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W latach 1961-1989 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Brał udział w pracach II fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) jako członek polskiej delegacji w 1973 r. oraz w Spotkaniach KBWE w Belgradzie, Madrycie i Wiedniu.

Od 1989 r. pracował w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI), a od 1991 do 2002 r. jako dyrektor. W latach 1992–1993 został osobistym przedstawicielem przewodniczącego KBWE ds. politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu, a wynikiem jego pracy było przyjęcie końcowego raportu dającego podstawy do pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu.

W 1992 r. został członkiem Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie. Od 1995 do 2006 r. był członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Hamburskim. W 2001 został członkiem Rady Międzynarodowego Centrum Demokratycznej Kontroli nad Siłami Zbrojnymi (DCAF).

Od 2002 r. wiceminister, a od stycznia do października 2005 r. minister spraw zagranicznych.

Od 2003 r. członek Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa (GCSP). W styczniu 2006 r. mianowany członkiem Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ do Spraw Rozbrojenia.

Ordery i odznaczenia państwowe:

 • Oficer Legii Honorowej (Francja, 2012)
 • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2010)
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2005)
 • Odznaka Honorowa „Bene Merito” (2009)
 • Krzyż Oficerski Legii Honorowej (Francja, 2011)
 • Order Trzech Gwiazd III klasy (Łotwa, 2010)
 • Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi RFN (Niemcy, 2005)
 • Komandoria Królewskiego Orderu Gwiazdy Polarnej (Szwecja, 2001)
 • Srebrny Medal Królewskiej Akademii Wiedzy Wojskowej (Szwecja, 2001)

Pozostałe wyróżnienia:

 • Nagroda Pojednania, przyznana przez Kapitułę Pojednania Polsko-Ukraińskiego (2007)
 • Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyślany (2004)

Opublikował ponad 20 monografii i prac zbiorowych oraz blisko 300 studiów i artykułów naukowych, w tym ponad 10 książek, 12 monografii współautorskich, ponad 50 rozdziałów w pracach zbiorowych. Trzy z jego monografii uzyskały nagrody prezesa Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i ministra spraw zagranicznych.

Jest jednym z bohaterów książki Teresy Torańskiej pt.: Śmierć spóźnia się o minutę (wraz z Michałem Bristigerem i Michałem Głowińskim; AGORA S.A., Warszawa 2010).

Publikacje i opracowania (wybór):

 • Europa między konfrontacją a współpracą. Spotkanie Madryckie KBWE: doświadczenia i perspektywy (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1986
 • Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986
 • Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1990
 • Od zaufania do rozbrojenia (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986 (wydane również w języku angielskim pt. From Confidence to Disarmament)
 • Germany and Europein Transition (współred. Walther Stützle), Oxford University Press, Oxford 1991
 • A Future Security Agenda for Europe. Report of the Independent Working Group Established by the Stockholm International Peace Research Institute(współred. Daniel Tarschys), Sztokholm, październik 1996
 • Peace, Security and Conflict Prevention. SIPRI-UNESCO Handbook (współred. Janusz Symonides), Oxford Universitfy Press, Oxford1998
 • A Future Arms Control Agenda (współred. Ian Anthony), Oxford University Press, Oxford1999
 • Global and European Security in Transition, SIPRI, Sztokholm 1999
 • The New Security Dimensions. Europeafter the NATO and EU Enlargements. Report of the Frösunda Conference, SIPRI, Sztokholm, czerwiec 2001
 • Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI wieku (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002
 • New Political Act for the United Nations for the 21st Century. Proposals and Concepts (red.), Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warszawa 2004
 • Transatlantic Security: New Realities, Changing Institutions. Report of the Warsaw Reflection Group, April 5–6, 2004 (red.), Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warszawa 2004
 • Towards Complementarity of European Security Institutions. Achieving Complementarity between NATO, EU, OSCE and the Council of Europe. Report of the Warsaw Reflection Group, January 31 – February 1, 2005 (red.), Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warszawa 2005
 • Polska w niepewnym świecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006
 • Dokąd zmierza świat? (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008
 • Arms Control Revisited: Non-Proliferation and Denuclearization. Report of the Warsaw Reflection Group, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008
 • Białe Plamy-Czarne Plamy: sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008) (wstęp i red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010
 • NATO 2020. Zapewnione bezpieczeństwo – Dynamiczne zaangażowanie („Raport Albright”) (wstęp i red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010
 • Myśli o Rosji …i nie tylko, Świat Książki, Warszawa 2012

[ Inne fotogalerie Stowarzyszenia RWE ]

Powrót do Kalendarium

.

#stowarzyszenierwe #associationrfe #wolnaeuropa #wolnaeuropapl #rwe #jannowakjezioranski #jannowakjeziorański

#adamrotfeld #adamdanielrotfeld #januszonyszkiewicz
#sławomirpopowski #jadwigarogoża #mariuszkubik

@wolnaeuropa @wolnaeuropaPL @wolnaeuropa.pl
@jannowakjezioranski @alinaperthgrabowska @maciejmorawski

.

.

.

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s